Masterclass Unit7

 0    93 schede    renatta777
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
zwolennik technologii
inizia ad imparare
tech savvy
późno akceptujący, wcześnie przyjmujący
inizia ad imparare
late adopter, early adopter
technofob, przeciwnik postępu technologicznego
inizia ad imparare
luddite
budowa ludzkiego mózgu
inizia ad imparare
composition of the human brain
ma niewielki wpływ na
inizia ad imparare
has very little effect on
umysł ma zdolność koncentracji na
inizia ad imparare
the brain has the capacity to focus
streszczenie artykułu
inizia ad imparare
abridged extract from an article
zaściankowy (o ludziach)
inizia ad imparare
insular
szkodliwy, katastrofalny efekt
inizia ad imparare
damaging effect
gruntownie zmienia mózgi
inizia ad imparare
profoundly alter our brains
stymuluje zmianę komórek mózgowych
inizia ad imparare
stimulate brain cell alteration
uwolnienia neuroprzekaźnika
inizia ad imparare
neurotransmitter release
wzmacniać nowe połączenia nerwowe
inizia ad imparare
to strengthen new neural pathways
odchodzić od, tracić (umiejętności społeczne)
inizia ad imparare
drift away from (social skills)
uchwycić kontekst emocjonalny
inizia ad imparare
grasping the emotional context
przestawiać
inizia ad imparare
realign
przesuwać (środki)
inizia ad imparare
reallocate
nieokazujący szacunku, niegrzeczny
inizia ad imparare
disrespectful
rozwikłać
inizia ad imparare
disentangle
zróżnicowanie
inizia ad imparare
differentiation
zamienny
inizia ad imparare
interchangeable
nieuchronnie
inizia ad imparare
unavoidably
być pełno czegoś (było pełno jedzenia)
inizia ad imparare
abound (food abounded)
obfity, liczny
inizia ad imparare
abundant
stanowić zagrożenie
inizia ad imparare
pose a danger
widnieje, wisi nad nami niebezpieczeństwo kolejnych uderzeń
inizia ad imparare
threat of other strikes looms
zbliżający się wielkimi krokami
inizia ad imparare
looming
miejsce uderzenia asteroidy
inizia ad imparare
impact site of an asteroid
wykończyć dinozaury
inizia ad imparare
wipe out the dinosaurs
niebiański (niebieski) olbrzym
inizia ad imparare
celestial hulk
gwałtownie wzrosnąć
inizia ad imparare
having shot up to high level
na całym świecie
inizia ad imparare
across the globe
rąbnąć, mozolić się
inizia ad imparare
slog
są pozytywy tych zmian
inizia ad imparare
there are positives to these changes
osłabiające, destrukcyjne urazy
inizia ad imparare
suffer debilitating injuries at work
maleńkie
inizia ad imparare
miniscule
siedzący tryb życia
inizia ad imparare
sedentary lifestyles
wysiłek fizyczny
inizia ad imparare
physical exertion
podeptać (czyjeś prawa)
inizia ad imparare
trampling over (their rights)
podły, nikczemny
inizia ad imparare
despicable
marny argument
inizia ad imparare
flimsy argument
zagrożenie uderzeniem asteroidy
inizia ad imparare
the threat of asteroid strikes
podróżowanie w kosmosie
inizia ad imparare
space travel
wybuchy wulkanów
inizia ad imparare
volcanic eruptions
aktywność sejsmiczna
inizia ad imparare
seismic activity
okazały
inizia ad imparare
imposing
ożywać (ożywają nocą)
inizia ad imparare
to come alive
nieprzerwany widok
inizia ad imparare
uninterrupted view
zmierzać na południe
inizia ad imparare
to head south
włączyć się do drogi
inizia ad imparare
hook up with highway
obserwatorium
inizia ad imparare
observatory
ciężarówki kursujące
inizia ad imparare
trucks plying their trade
niepokojące
inizia ad imparare
unsettling
na pustyni
inizia ad imparare
in dessert
osłonięte okna
inizia ad imparare
screened windows
tubylczy
inizia ad imparare
indigenous
rozwikłać problem
inizia ad imparare
unravel new problem
naukowcy oddający się swoim badaniom
inizia ad imparare
scientists indulging in their research
poszukiwanie życia
inizia ad imparare
a quest for life
przestrzeń kosmiczna
inizia ad imparare
outer space
w dowolnym kierunku
inizia ad imparare
in any direction
sposób myślenia, nastawienie
inizia ad imparare
mindsets
resztki, szczątki
inizia ad imparare
there is debris
wspólne przedsięwzięcie
inizia ad imparare
a joint undertaking
skrzyć się, błyszczeć
inizia ad imparare
sparkle (window glass)
błyskać (latarnia)
inizia ad imparare
flash
jarzyć się, świecić
inizia ad imparare
glow
połyskiwać, migotać (lampy słoneczne)
inizia ad imparare
shimmer
lśnić
inizia ad imparare
gleam (gleam of excitement in her eyes)
migotać (świece)
inizia ad imparare
flicker (candles)
błyskać
inizia ad imparare
glint (angry glint in her eyes)
zalśnić (od potu, wody)
inizia ad imparare
glisten (pavements)
niezwykle szybko
inizia ad imparare
warp speed (The Chinese economy has gone into warp speed.)
pojedyńczy
inizia ad imparare
atomic (Society is made up of atomic individuals.)
coś ważnego, doniosłego, Wielki Wybuch
inizia ad imparare
big bang (We’re all waiting for the big bang)
olbrzymi skok, postęp
inizia ad imparare
a quantum leap (The decision is a quantum leap for education)
czarna dziura
inizia ad imparare
a black hole (The money seems to disappear into a black hole)
gwiezdny pył
inizia ad imparare
stardust (The famous actor in the lead role brought some Hollywood stardust to the play.)
start (rakiety, projektu)
inizia ad imparare
lift-off (The project has finally got clearance for lift-off)
efekt domina
inizia ad imparare
knock-on effect
zadania wykonywane ręcznie
inizia ad imparare
tasks undertaken by hand
nadmiar technologii jest szkodliwy dla naszego zdrowia
inizia ad imparare
exposure to too much technology is detrimental to our health
jego argumentacja opiera się na założeniu, że...
inizia ad imparare
his argument rests on the premise that
nie powiedziałabym że aż...
inizia ad imparare
I would not go so far as to say that
katastrofa
inizia ad imparare
catastrophe
przesunąć środki
inizia ad imparare
reallocate resources
wyplątać, oddzielić fakty od fikcji
inizia ad imparare
disentangle fact from fiction
nieokiełznana pasja
inizia ad imparare
consuming passion for
reszta życia
inizia ad imparare
remainder of his life
niewiele zostało
inizia ad imparare
little remains
niezależnie od jego pracy, bez względu
inizia ad imparare
irrespective of his work
poruszać kwestię
inizia ad imparare
broach a question
podsumowanie jedynie dotyka zagadnienia
inizia ad imparare
this summary only touches on what is...

Devi essere accedere per pubblicare un commento.