marta 28th Jan 2014

 0    78 schede    engonskype_archive
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
jak mogłabym?
inizia ad imparare
how could I?
Poszłam do pracy.
inizia ad imparare
I went to work.
Spędziłam tam dwie godziny.
inizia ad imparare
I spent there two hours.
jakiego koloru jest twój samochód?
inizia ad imparare
what color is your car?
kolor
inizia ad imparare
color, colour (BrE)
wolniej
inizia ad imparare
slowlier
zrób to natychmiast
inizia ad imparare
do it immediately
nie rób tego
inizia ad imparare
do not do it, don't do it
Ile to kosztuje?
inizia ad imparare
how much is it? = How much does it cost?
robić pranie
inizia ad imparare
to do the laundry = to do the washing
przyprawa
inizia ad imparare
spice
przepis na coś
inizia ad imparare
a recipe for sth
odebrać kogoś
inizia ad imparare
to pick sb up
próbka (np. kosmetyku)
inizia ad imparare
sample
bagaż
inizia ad imparare
luggage BrE, baggage
ubranie
inizia ad imparare
clothes, clothing
meble
inizia ad imparare
furniture
srebro
inizia ad imparare
silver
bawełna
inizia ad imparare
cotton
biżuteria
inizia ad imparare
jewelry, jewellery (BrE)
perfuma
inizia ad imparare
perfume
benzyna
inizia ad imparare
gasoline(AmE), petrol
mąka
inizia ad imparare
flour
podłoga
inizia ad imparare
floor
na śniadanie
inizia ad imparare
for breakfast
makaron
inizia ad imparare
pasta
masło
inizia ad imparare
butter
miód
inizia ad imparare
honey
zupa
inizia ad imparare
soup
matematyka
inizia ad imparare
mathematics, math, math
fizyka
inizia ad imparare
physics
etyka
inizia ad imparare
ethics
sztuka
inizia ad imparare
art
architektura
inizia ad imparare
architecture
chemia
inizia ad imparare
chemistry
handel
inizia ad imparare
trade, commerce
inżynieria
inizia ad imparare
engineering
polityka
inizia ad imparare
politics
socjologia
inizia ad imparare
sociology
psychologia
inizia ad imparare
psychology
archeologia
inizia ad imparare
archeology
poezja
inizia ad imparare
poetry
rada
inizia ad imparare
advice
radzić komuś coś zrobić
inizia ad imparare
to advise sb to do sth
udanej zabawy1
inizia ad imparare
have fun!
rekreacja
inizia ad imparare
recreation
zadowolenie, radość
inizia ad imparare
enjoyment
wiedza
inizia ad imparare
knowledge
wiadomość
inizia ad imparare
news
cierpliwość
inizia ad imparare
patience
cierpliwy
inizia ad imparare
patient
szczęście
inizia ad imparare
happiness
postęp
inizia ad imparare
progress
pewność siebie
inizia ad imparare
self-confidence
odwaga
inizia ad imparare
courage
odważny
inizia ad imparare
brave, courageous
inteligencja
inizia ad imparare
intelligence
przestrzeń
inizia ad imparare
space
energia
inizia ad imparare
energy
śmiać się
inizia ad imparare
to laugh
śmiech
inizia ad imparare
laughter
pokój (na ziemi)
inizia ad imparare
peace
duma
inizia ad imparare
pride
stopień wyższy
inizia ad imparare
comperative
stopień najwyższy
inizia ad imparare
superlative
bliski, bliższy, najbliższy
inizia ad imparare
close, closer, closest
dumny
inizia ad imparare
proud
niż
inizia ad imparare
than
następnie, potem, później
inizia ad imparare
then
dużo, więcej, najwięcej
inizia ad imparare
much (many) - more - the most
w górach
inizia ad imparare
in the mountains
na ziemi
inizia ad imparare
on earth
mądry, sprytny
inizia ad imparare
clever
złodziej
inizia ad imparare
thief
kradzież
inizia ad imparare
theft
kraść
inizia ad imparare
to steal - stole - stolen
czy możesz zrobić mi zdjęcie?
inizia ad imparare
Can you take my picture?
Czy możesz zrobić nam zdjęcie?
inizia ad imparare
Can you take our picture?

Devi essere accedere per pubblicare un commento.