Mała Syrenka - Kopenhaga, stolica Danii

 0    60 schede    joasiahuchwajda
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Landmarks
Welcome to our weekly programme „World Landmarks”.
inizia ad imparare
zabytki, punkty orientacyjne, charakterystczne obiekty
Witam w naszym cotygodniowym programie Światowe Zabytki.
English-language monthly
Today our guest is Rebecca Engmann, the Managing of The Copenhagen Post, an English-language monthly.
inizia ad imparare
anglojęzyczny miesięcznik
Dzisiaj naszym gościem jest Rebeka Engmann, zarządzająca Copenhagen Post, anglojęzycznym miesięcznikiem.
Statue
She will certainly provide us with some information on a statue which all of us associate with Copenhagen – the Little Mermaid.
inizia ad imparare
statua, posąg
Ona na pewno przekaże nam trochę informacji o posągu, który wszystkim nam kojarzy się z Kopenhagą – Mała Syrenka.
Associate with
She will certainly provide us with some information on a statue which all of us associate with Copenhagen – the Little Mermaid.
inizia ad imparare
skojarzyć z, skojarzenia z, obcować z
Ona na pewno przekaże nam trochę informacji o posągu, który wszystkim nam kojarzy się z Kopenhagą – Mała Syrenka.
The Little Mermaid
She will certainly provide us with some information on a statue which all of us associate with Copenhagen – the Little Mermaid.
inizia ad imparare
mała syrenka
Ona na pewno przekaże nam trochę informacji o posągu, który wszystkim nam kojarzy się z Kopenhagą – Mała Syrenka.
Originally
I will not say much about the history of the famous statue, as I originally intended, but about... vandalism, as it looks like the Little Mermaid is on her way to becoming “Europe’s Most Abused Landmark”.
inizia ad imparare
pierwotnie, oryginalnie
Nie opowiem zbyt dużo o historii znanego posągu, jak pierwotnie zamierzałam, ale o wandalizmie, bo to wygląda tak jak Mała Syrenka jest na drodze do stania się najbardziej sponiewieranym europejskim zabytkiem.
Intend
I will not say much about the history of the famous statue, as I originally intended, but about... vandalism, as it looks like the Little Mermaid is on her way to becoming “Europe’s Most Abused Landmark”.
inizia ad imparare
zamierzać, przeznaczyć, planować
Nie opowiem zbyt dużo o historii znanego posągu, jak pierwotnie zamierzałam, ale o wandalizmie, bo to wygląda tak jak Mała Syrenka jest na drodze do stania się najbardziej sponiewieranym europejskim zabytkiem.
Vandalism
I will not say much about the history of the famous statue, as I originally intended, but about... vandalism, as it looks like the Little Mermaid is on her way to becoming “Europe’s Most Abused Landmark”.
inizia ad imparare
wandalizm, barbarzyństwo
Nie opowiem zbyt dużo o historii znanego posągu, jak pierwotnie zamierzałam, ale o wandalizmie, bo to wygląda tak jak Mała Syrenka jest na drodze do stania się najbardziej sponiewieranym europejskim zabytkiem.
Abuse
I will not say much about the history of the famous statue, as I originally intended, but about... vandalism, as it looks like the Little Mermaid is on her way to becoming “Europe’s Most Abused Landmark”.
inizia ad imparare
nadużycie, nadużywanie, obelga, nadużyć, sponiewierać
Nie opowiem zbyt dużo o historii znanego posągu, jak pierwotnie zamierzałam, ale o wandalizmie, bo to wygląda tak jak Mała Syrenka jest na drodze do stania się najbardziej sponiewieranym europejskim zabytkiem.
Vandal
Now vandals have used dynamite to blow her from her perch.
inizia ad imparare
wandal, barbarzyńca
Teraz wandale użyli dynamit, by zwalić ją z jej postumentu.
Dynamite
Now vandals have used dynamite to blow her from her perch.
inizia ad imparare
dynamit, wysadzać w powietrze
Teraz wandale użyli dynamit, by zwalić ją z jej postumentu.
Blow
Now vandals have used dynamite to blow her from her perch.
inizia ad imparare
cios, uderzenie, przedmuchać, wiać
Teraz wandale użyli dynamit, by zwalić ją z jej postumentu.
Perch
Now vandals have used dynamite to blow her from her perch.
inizia ad imparare
okoń, wysokie stanowisko, usadowić się, cokół (postument)
Teraz wandale użyli dynamit, by zwalić ją z jej postumentu.
Patience
Patience is a virtue very familiar to the Little Mermaid, the half-human, half-fish daughter of the Sea King who, according to the story by Hans Christian Andersen, was ordered to wait on a rock for 300 years in order to get a soul.
inizia ad imparare
cierpliwość, pasjans, wytrzymałość
Cierpliwość jest cnotą bardzo znaną Małej Syrence, pół-człowiek, pół-ryba córka Króla Morza, która z zgodnie z historią Hansa Christiana Andersona, była zobowiązana do czekania na skale przez 300 lat w celu otrzymania duszy.
Virtue
Patience is a virtue very familiar to the Little Mermaid, the half-human, half-fish daughter of the Sea King who, according to the story by Hans Christian Andersen, was ordered to wait on a rock for 300 years in order to get a soul.
inizia ad imparare
cnota, zaleta, czystość, cnotliwość, skuteczność
Cierpliwość jest cnotą bardzo znaną Małej Syrence, pół-człowiek, pół-ryba córka Króla Morza, która z zgodnie z historią Hansa Christiana Andersona, była zobowiązana do czekania na skale przez 300 lat w celu otrzymania duszy.
Familiar
Patience is a virtue very familiar to the Little Mermaid, the half-human, half-fish daughter of the Sea King who, according to the story by Hans Christian Andersen, was ordered to wait on a rock for 300 years in order to get a soul.
inizia ad imparare
znany, znajomy, obeznany
Cierpliwość jest cnotą bardzo znaną Małej Syrence, pół-człowiek, pół-ryba córka Króla Morza, która z zgodnie z historią Hansa Christiana Andersona, była zobowiązana do czekania na skale przez 300 lat w celu otrzymania duszy.
Soul
Patience is a virtue very familiar to the Little Mermaid, the half-human, half-fish daughter of the Sea King who, according to the story by Hans Christian Andersen, was ordered to wait on a rock for 300 years in order to get a soul.
inizia ad imparare
dusza, duch
Cierpliwość jest cnotą bardzo znaną Małej Syrence, pół-człowiek, pół-ryba córka Króla Morza, która z zgodnie z historią Hansa Christiana Andersona, była zobowiązana do czekania na skale przez 300 lat w celu otrzymania duszy.
Endurance
But even her endurance might be challenged by the repeated efforts of vandals to deface her statue, erected in Copenhagen’s harbor ninety years ago.
inizia ad imparare
wytrzymałość, cierpliwość, trwanie
Ale nawet jej wytrzymałość może być wyzwaniem przez powtarzające się wysiłki wandali by zeszpecić jej posąg postawiony w Kopenhadzkim porcie 90 lat temu.
Deface
But even her endurance might be challenged by the repeated efforts of vandals to deface her statue, erected in Copenhagen’s harbor ninety years ago.
inizia ad imparare
zamazać, zeszpecić, oszpecić
Ale nawet jej wytrzymałość może być wyzwaniem przez powtarzające się wysiłki wandali by zeszpecić jej posąg postawiony w Kopenhadzkim porcie 90 lat temu.
Erect
But even her endurance might be challenged by the repeated efforts of vandals to deface her statue, erected in Copenhagen’s harbor ninety years ago.
inizia ad imparare
wyprostowany, prosty, naprężony, stojący, zbudować, wznieść, postawić
Ale nawet jej wytrzymałość może być wyzwaniem przez powtarzające się wysiłki wandali by zeszpecić jej posąg postawiony w Kopenhadzkim porcie 90 lat temu.
Struck
Late Thursday night, vandals struck again.
inizia ad imparare
uderzył, powalony
Ostatniej czwartkowej nocy, wandale znów uderzyli.
Rescue
During a routine patrol, police officers noticed she was missing and launched a search-and-rescue operation, retrieving her from the relatively shallow waters with a crane.
inizia ad imparare
uratować, ratować, ratowanie, ratunek
W trakcie rutynowego patrol, policjanci zauważyli, że ona zniknęła i uruchomili poszukiwawczo ratującą operacje, odzyskując ją z relatywnie płytkiej wody używając dźwig.
Retrieve
During a routine patrol, police officers noticed she was missing and launched a search-and-rescue operation, retrieving her from the relatively shallow waters with a crane.
inizia ad imparare
odzyskać, odbierać, odnaleźć, odzyskanie
W trakcie rutynowego patrol, policjanci zauważyli, że ona zniknęła i uruchomili poszukiwawczo ratującą operacje, odzyskując ją z relatywnie płytkiej wody używając dźwig.
Relatively
During a routine patrol, police officers noticed she was missing and launched a search-and-rescue operation, retrieving her from the relatively shallow waters with a crane.
inizia ad imparare
stosunkowo, względnie
W trakcie rutynowego patrol, policjanci zauważyli, że ona zniknęła i uruchomili poszukiwawczo ratującą operacje, odzyskując ją z relatywnie płytkiej wody używając dźwig.
Shallow
During a routine patrol, police officers noticed she was missing and launched a search-and-rescue operation, retrieving her from the relatively shallow waters with a crane.
inizia ad imparare
płytki, płycizna, spłycać, obniżać stan wody
W trakcie rutynowego patrol, policjanci zauważyli, że ona zniknęła i uruchomili poszukiwawczo ratującą operacje, odzyskując ją z relatywnie płytkiej wody używając dźwig.
Crane
During a routine patrol, police officers noticed she was missing and launched a search-and-rescue operation, retrieving her from the relatively shallow waters with a crane.
inizia ad imparare
dźwig, żuraw, dźwigać, wyciągać
W trakcie rutynowego patrol, policjanci zauważyli, że ona zniknęła i uruchomili poszukiwawczo ratującą operacje, odzyskując ją z relatywnie płytkiej wody używając dźwig.
Turn up
When tourists turned up on Friday morning with their cameras poised, they were disappointed as their “model” was still missing.
inizia ad imparare
zjawiać się, odnaleźć się, nadarzyć się
Kiedy turyści zjawili się w piątkowy poranek z swoimi przygotowanymi aparatami, byli zawiedzieni, gdy ich model był wciąż zaginiony.
Increasingly
This is the latest in a long line of increasingly daring attacks aimed at the mermaid.
inizia ad imparare
coraz bardziej, w coraz większym stopniu
Jest to najnowszy z długiej serii coraz bardziej śmiałych ataków ukierunkowanych na syrenkę.
Daring
This is the latest in a long line of increasingly daring attacks aimed at the mermaid.
inizia ad imparare
śmiały, odważny, brawurowy, śmiałość, odwaga, brawura
Jest to najnowszy z długiej serii coraz bardziej śmiałych ataków ukierunkowanych na syrenkę.
Innocent
In 1961, perhaps a more innocent time, someone painted her hair red and put her in a bra.
inizia ad imparare
niewinny, nieszkodliwy, niewiniątko
W 1961, być może bardziej niewinny czas, ktoś pomalował jej włosy na czerwono I założył jest biustonosz.
Vicious
But just three years later, the attacks became more vicious when mischief-makers beheaded the melancholy creature, who, when she’s got her head at least, looks forever out at the sea.
inizia ad imparare
złośliwy, okrutny, występny, niebezpieczny
Ale trzy lata później, ataki stały się bardziej okrutne, gdy intryganci ścieli głowę smutnej istocie, która, kiedy ma przynajmniej swoją głowę, zawsze wpatruje się w morze.
Mischief-maker
But just three years later, the attacks became more vicious when mischief-makers beheaded the melancholy creature, who, when she’s got her head at least, looks forever out at the sea.
inizia ad imparare
intrygant
Ale trzy lata później, ataki stały się bardziej okrutne, gdy intryganci ścieli głowę smutnej istocie, która, kiedy ma przynajmniej swoją głowę, zawsze wpatruje się w morze.
Behead
But just three years later, the attacks became more vicious when mischief-makers beheaded the melancholy creature, who, when she’s got her head at least, looks forever out at the sea.
inizia ad imparare
ściąć głowę
Ale trzy lata później, ataki stały się bardziej okrutne, gdy intryganci ścieli głowę smutnej istocie, która, kiedy ma przynajmniej swoją głowę, zawsze wpatruje się w morze.
Melancholy
But just three years later, the attacks became more vicious when mischief-makers beheaded the melancholy creature, who, when she’s got her head at least, looks forever out at the sea.
inizia ad imparare
melancholia, smutek, przygnębienie, smutny, przygnębiający, melancholiczny
Ale trzy lata później, ataki stały się bardziej okrutne, gdy intryganci ścieli głowę smutnej istocie, która, kiedy ma przynajmniej swoją głowę, zawsze wpatruje się w morze.
Creature
But just three years later, the attacks became more vicious when mischief-makers beheaded the melancholy creature, who, when she’s got her head at least, looks forever out at the sea.
inizia ad imparare
stworzenie, istota, stwór, kreatura, twór
Ale trzy lata później, ataki stały się bardziej okrutne, gdy intryganci ścieli głowę smutnej istocie, która, kiedy ma przynajmniej swoją głowę, zawsze wpatruje się w morze.
Decapitate
In 1984 she lost her right arm, and most recently, in 1998 she was decapitated again.
inizia ad imparare
ściąć głowę
W 1984 ona straciła swoje prawe ramię, i całkiem niedawno, w 1998 została ścięta jej głowa ponownie.
Outdo
It seems as if attackers want to outdo those who came before them, and they must be increasingly innovative to make their way down to the mermaid undetected and demonstrate ever-more technological prowess to find new ways harass this poor little mermaid.
inizia ad imparare
przelicytować, przewyższać, prześcigać kogoś w czymś, celować
Wydaje się, że napastnicy chcą prześcignąć tych, którzy byli przed nimi, i oni muszą być coraz bardziej pomysłowi, aby ich droga w dół do syrenki była niewykryta i wykazywać coraz bardziej zaawansowanie technologicznego, aby znaleźć nowe sposoby nękanie tej biednej małej syrenki.
Innovative
It seems as if attackers want to outdo those who came before them, and they must be increasingly innovative to make their way down to the mermaid undetected and demonstrate ever-more technological prowess to find new ways harass this poor little mermaid.
inizia ad imparare
innowacyjna
Wydaje się, że napastnicy chcą prześcignąć tych, którzy byli przed nimi, i oni muszą być coraz bardziej pomysłowi, aby ich droga w dół do syrenki była niewykryta i wykazywać coraz bardziej zaawansowanie technologicznego, aby znaleźć nowe sposoby nękanie tej biednej małej syrenki.
Undetected
It seems as if attackers want to outdo those who came before them, and they must be increasingly innovative to make their way down to the mermaid undetected and demonstrate ever-more technological prowess to find new ways harass this poor little mermaid.
inizia ad imparare
niewykryte
Wydaje się, że napastnicy chcą prześcignąć tych, którzy byli przed nimi, i oni muszą być coraz bardziej pomysłowi, aby ich droga w dół do syrenki była niewykryta i wykazywać coraz bardziej zaawansowanie technologicznego, aby znaleźć nowe sposoby nękanie tej biednej małej syrenki.
Ever-more
It seems as if attackers want to outdo those who came before them, and they must be increasingly innovative to make their way down to the mermaid undetected and demonstrate ever-more technological prowess to find new ways harass this poor little mermaid.
inizia ad imparare
coraz bardziej
Wydaje się, że napastnicy chcą prześcignąć tych, którzy byli przed nimi, i oni muszą być coraz bardziej pomysłowi, aby ich droga w dół do syrenki była niewykryta i wykazywać coraz bardziej zaawansowanie technologicznego, aby znaleźć nowe sposoby nękanie tej biednej małej syrenki.
Prowess
It seems as if attackers want to outdo those who came before them, and they must be increasingly innovative to make their way down to the mermaid undetected and demonstrate ever-more technological prowess to find new ways harass this poor little mermaid.
inizia ad imparare
waleczność, dzielność, męstwo, zręczność
Wydaje się, że napastnicy chcą prześcignąć tych, którzy byli przed nimi, i oni muszą być coraz bardziej pomysłowi, aby ich droga w dół do syrenki była niewykryta i wykazywać coraz bardziej zaawansowanie technologicznego, aby znaleźć nowe sposoby nękanie tej biednej małej syrenki.
Harass
It seems as if attackers want to outdo those who came before them, and they must be increasingly innovative to make their way down to the mermaid undetected and demonstrate ever-more technological prowess to find new ways harass this poor little mermaid.
inizia ad imparare
nękać, niepokoić, prześladować, gnębić, dokuczać
Wydaje się, że napastnicy chcą prześcignąć tych, którzy byli przed nimi, i oni muszą być coraz bardziej pomysłowi, aby ich droga w dół do syrenki była niewykryta i wykazywać coraz bardziej zaawansowanie technologicznego, aby znaleźć nowe sposoby nękanie tej biednej małej syrenki.
Decapitation
The 1998 decapitation remains unsolved, though a radical feminist group did claim responsibility, saying that they wanted to create the image men have of the ideal woman, that is, one without a brain.
inizia ad imparare
ścięcie głowy
Ścięcie głowy w 1998 pozostaje nierozwiązane, choć radykalna feministyczna grupa domagała się odpowiedzialności, mówiąc, że oni chcieli stworzyć obraz mężczyzny posiadającego idealną kobieta, to jest, kobietę bez mózgu.
Unsolved
The 1998 decapitation remains unsolved, though a radical feminist group did claim responsibility, saying that they wanted to create the image men have of the ideal woman, that is, one without a brain.
inizia ad imparare
nierozwiązane
Ścięcie głowy w 1998 pozostaje nierozwiązane, choć radykalna feministyczna grupa domagała się odpowiedzialności, mówiąc, że oni chcieli stworzyć obraz mężczyzny posiadającego idealną kobieta, to jest, kobietę bez mózgu.
Radical
The 1998 decapitation remains unsolved, though a radical feminist group did claim responsibility, saying that they wanted to create the image men have of the ideal woman, that is, one without a brain.
inizia ad imparare
radykalny, skrajny, zasadniczy
Ścięcie głowy w 1998 pozostaje nierozwiązane, choć radykalna feministyczna grupa domagała się odpowiedzialności, mówiąc, że oni chcieli stworzyć obraz mężczyzny posiadającego idealną kobieta, to jest, kobietę bez mózgu.
Feminist
The 1998 decapitation remains unsolved, though a radical feminist group did claim responsibility, saying that they wanted to create the image men have of the ideal woman, that is, one without a brain.
inizia ad imparare
feminista, feministyczny
Ścięcie głowy w 1998 pozostaje nierozwiązane, choć radykalna feministyczna grupa domagała się odpowiedzialności, mówiąc, że oni chcieli stworzyć obraz mężczyzny posiadającego idealną kobieta, to jest, kobietę bez mózgu.
Claim
The 1998 decapitation remains unsolved, though a radical feminist group did claim responsibility, saying that they wanted to create the image men have of the ideal woman, that is, one without a brain.
inizia ad imparare
twierdzić, żądać, dochodzić, domagać się, rozszczenie
Ścięcie głowy w 1998 pozostaje nierozwiązane, choć radykalna feministyczna grupa domagała się odpowiedzialności, mówiąc, że oni chcieli stworzyć obraz mężczyzny posiadającego idealną kobieta, to jest, kobietę bez mózgu.
Discredited
Police later discredited that claim, saying the group was looking for publicity.
inizia ad imparare
zdyskredytowane, skompromitowana
Policja później zdyskredytowała te rozszczenia, mówiąc, że grupa szukała rozgłosu.
Publicity
Police later discredited that claim, saying the group was looking for publicity.
inizia ad imparare
reklama, rozgłos, propaganda
Policja później zdyskredytowała te rozszczenia, mówiąc, że grupa szukała rozgłosu.
Reward
This time, the head was returned to a local television station, which had offered a reward, and was successfully reattached.
inizia ad imparare
nagradzać, wynagradzać, nagroda, nagrodzenie
Tym razem, głowa powróciła do lokalnej stacji telewizyjnej, która zaoferowała nagrodę, i została z sukcesem ponownie przymocowana.
Reattached
This time, the head was returned to a local television station, which had offered a reward, and was successfully reattached.
inizia ad imparare
ponownie nałożona/przymocowana/przyłączona
Tym razem, głowa powróciła do lokalnej stacji telewizyjnej, która zaoferowała nagrodę, i została z sukcesem ponownie przymocowana.
Motive
The motives behind the destruction are varied.
inizia ad imparare
motyw, powód, bodziec, napędowy
Motywy zniszczenia są różne,
Behind
The motives behind the destruction are varied.
inizia ad imparare
za, z tyłu, tył, tyłek, pośladek
Motywy zniszczenia są różne,
Destruction
The motives behind the destruction are varied.
inizia ad imparare
zniszczenie, destrukcja, zagłada, dewastacja, zniszczenie
Motywy zniszczenia są różne,
Varied
The motives behind the destruction are varied.
inizia ad imparare
różnorodny, urozmaicony, różny
Motywy zniszczenia są różne,
Surveillance
There are no security guards or cameras keeping her under surveillance.
inizia ad imparare
inwigilacja, nadzór policyjny
Nie ma tam służb bezpieczeństwa lub kamer poddających ją nadzorowi.
Beef up
Despite the recent attacks, there aren’t any plans to beef up security.
inizia ad imparare
wzmacniać
Mimo ostatnich ataków, nie ma żadnych planów wzmocnienia ochrony.
Abuse
If this abuse continues, the Little Mermaid might reconsider her desire to join the human world, forget the soul and return to her original home in the sea.
inizia ad imparare
nadużycie, nadużywanie, nadużyć
Jeżeli to sponiewieranie będzie kontynuowane, Mała Syrenka może ponownie rozważyć swoją chęć dołączenia do ludzkiego świata, zapomnieć o duszy i powrócić do jej pierwotnego domu w morzu.
Reconsider
If this abuse continues, the Little Mermaid might reconsider her desire to join the human world, forget the soul and return to her original home in the sea.
inizia ad imparare
zrewidować, rozpatrywać na nowo
Jeżeli to sponiewieranie będzie kontynuowane, Mała Syrenka może ponownie rozważyć swoją chęć dołączenia do ludzkiego świata, zapomnieć o duszy i powrócić do jej pierwotnego domu w morzu.
Desire
If this abuse continues, the Little Mermaid might reconsider her desire to join the human world, forget the soul and return to her original home in the sea.
inizia ad imparare
pragnienie, chęć, pożądanie, pragnąć, życzyć sobie
Jeżeli to sponiewieranie będzie kontynuowane, Mała Syrenka może ponownie rozważyć swoją chęć dołączenia do ludzkiego świata, zapomnieć o duszy i powrócić do jej pierwotnego domu w morzu.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.