Loren słówka

 0    117 schede    Pruszek
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
dorosły (o osobie)
inizia ad imparare
grown-up
rozkwit czegoś (np. działalności gospodarczej)
inizia ad imparare
flowering of sth
kwitnąć, zakwitać
inizia ad imparare
blossom
cudowny, zdumiewający
inizia ad imparare
prodigious
cudowne dziecko (geniusz)
inizia ad imparare
child prodigy
tykać, przemijać, upływać
inizia ad imparare
tick away
wyjeżdżać (skądś)
inizia ad imparare
depart
odejść z tego świata
inizia ad imparare
depart this life
ludzkość, rodzaj ludzki
inizia ad imparare
mankind
wieczny, wiekuisty
inizia ad imparare
eternal
młodość
inizia ad imparare
youth
Panteon
inizia ad imparare
pantheon
nieśmiertelny
inizia ad imparare
immortal
judaistyczny
inizia ad imparare
Judaic
patriarcha, przywódca (np. plemienia)
inizia ad imparare
patriarch
okres (czasu), długość (życia)
inizia ad imparare
span
alchemik, naukowiec, który próbował wynaleźć lek na wszystkie choroby
inizia ad imparare
alchemist
oczekiwanie, wyczekiwanie
inizia ad imparare
expectancy
średnia długość życia
inizia ad imparare
life expectancy
średniowieczny
inizia ad imparare
medieval
dotyczyć (kogoś, czegoś)
inizia ad imparare
concern
zaangażowany, zainteresowany
inizia ad imparare
concerned
głód
inizia ad imparare
hunger
niedożywianie
inizia ad imparare
malnutrition
nieistniejący
inizia ad imparare
non-existent
śmiertelny (np. choroba), nieuchronny
inizia ad imparare
fatal
okresowy
inizia ad imparare
periodic
wybuch, gwałtowna fala (np. choroby)
inizia ad imparare
outbreak
plaga, zaraza, dżuma
inizia ad imparare
plague
równomiernie, stopniowo
inizia ad imparare
steadily
w dużej mierze, w znacznym stopniu,
inizia ad imparare
largely
odżywianie
inizia ad imparare
nutrition
gruźlica (choroba zakaźna)
inizia ad imparare
tuberculosis
ospa, czarna ospa, ospa prawdziwa
inizia ad imparare
smallpox
wnosić (swój wkład do czegoś)
inizia ad imparare
contribute
zanik, zmniejszenie się
inizia ad imparare
decline
odmiana, wariacja (coś zmienionego)
inizia ad imparare
variation
pandemia
inizia ad imparare
pandemic
poważny, ciężki, ekstremalny
inizia ad imparare
severe
wiać, cios (przykra, zła sytuacja),
inizia ad imparare
blow
subsaharyjski
inizia ad imparare
sub-Saharan
system opieki zdrowotnej
inizia ad imparare
health-care system
długość, czas trwania życia
inizia ad imparare
lifespan
niekwestionowany, bezsporny
inizia ad imparare
indisputable
mieć jakiś obowiązek
inizia ad imparare
to be on duty
pracować na zmiany
inizia ad imparare
to do shiftwork
być bezrobotnym
inizia ad imparare
to be unemployed
praca o stałych godzinach
inizia ad imparare
to work nine-to-five
mieć tymczasową pracę
inizia ad imparare
to have a temporary job
awansować
inizia ad imparare
to promote
miec stałą pracę
inizia ad imparare
to have a permanent job
zdredukować kogoś do niższego stpnia
inizia ad imparare
to downgrade sb
być po służbie, po pracy
inizia ad imparare
to be off duty
zasługiwać na coś
inizia ad imparare
be worthy of sth
dokument, kwit
inizia ad imparare
voucher
prawidłowy, ważny
inizia ad imparare
valid
smakować jak coś
inizia ad imparare
taste of sth
byc za coś wdzięcznym
inizia ad imparare
be thankful for sth
przeszkadzać komuś z czymś
inizia ad imparare
trouble sb with sth
typowe dla czegoś
inizia ad imparare
typical of sth
zmartwiony czymś
inizia ad imparare
upset about sth
marnować pieniądze na coś
inizia ad imparare
waste money on sth
coś przekłada się na coś innego
inizia ad imparare
translate sth into sth
opiekować się
inizia ad imparare
look after
patrzyć na kogoś z pogardą
inizia ad imparare
look down on
szukać
inizia ad imparare
look for
czekać z niecierpliwością
inizia ad imparare
look forward to
rozpatrywać, poszukiwać informaci (np. w policyjnych sprawach)
inizia ad imparare
look into
przyglądać się, rozglądać się
inizia ad imparare
look on
uważać kogoś za coś
inizia ad imparare
look upon
wypatrywać czegoś
inizia ad imparare
look out for
badać, przeglądać (mp. notatki)
inizia ad imparare
look over
przeglądać
inizia ad imparare
go through
oglądać, obejrzeć dokładnie, sprawdzać
inizia ad imparare
look round
przejrzeć, patrzeć ale nie uważnie
inizia ad imparare
look through
sprawdzić, odwiedzić kogoś po dłuższym czasie
inizia ad imparare
look up
podziwiać kogoś
inizia ad imparare
look up to
kierować się do, przyczyniać się do czegoś
inizia ad imparare
make for
uciekać, znikać
inizia ad imparare
make off
zrozumieć coś, rozumieć, wypełniać
inizia ad imparare
make out
rozumieć
inizia ad imparare
work out
wypełniać
inizia ad imparare
fill in
uciec
inizia ad imparare
make away
wynagradzac cos komuś
inizia ad imparare
make sth up to sb
wynagradzać, rekompensować,
inizia ad imparare
compensate
zmyslać, nakładać makijaż, pogodzić się
inizia ad imparare
make up
jako całość, ogólnie
inizia ad imparare
as a whole
rekompensować
inizia ad imparare
make sth up for
umrzeć
inizia ad imparare
pass away
udawać kogoś
inizia ad imparare
pass off as
oddawać, podawać (rzeczy dla dziecka po starszym bracie:(()
inizia ad imparare
pass on
mdleć
inizia ad imparare
pass out
rozkładać się, gnić
inizia ad imparare
decay
trwać, wytrzymywać, znosić
inizia ad imparare
endure
modyfikować, zmieniać
inizia ad imparare
modify
potencjalny
inizia ad imparare
potential
zmiana
inizia ad imparare
shift
zamiennik, zastępować
inizia ad imparare
substitute
zmieniać, przełączać
inizia ad imparare
switch
przechodzić (szkolenie), poddawać się(badaniom) znosić (trudy)
inizia ad imparare
undergo
utrzymywać przy życiu
inizia ad imparare
sustain
mierzyć, konserować, utrzymywać (w porządku)
inizia ad imparare
maintain
odrzucenie
inizia ad imparare
rejection
niezmienna sytuacja
inizia ad imparare
status quo
mundurek, to co wszyscy
inizia ad imparare
uniform
doskonalić, oczyszczać
inizia ad imparare
refine
poprawiać, korygować
inizia ad imparare
amend
rozwijać się, ewoluować
inizia ad imparare
evolve
występować na przemian
inizia ad imparare
alternate
regularny, stały, ciągły
inizia ad imparare
steady
nowatorski, oryginalny
inizia ad imparare
novel
zawierać, powstrzymać przed rozprzestrzenieniem się czegoś
inizia ad imparare
contain
kwalifikacje
inizia ad imparare
credentials
wrodzony
inizia ad imparare
innate
chaotyczny, bezładny
inizia ad imparare
incoherent
krajowy, wewnętrzny
inizia ad imparare
internal
przekonany
inizia ad imparare
convinced

Devi essere accedere per pubblicare un commento.