longman rozszerzony praca

 0    172 schede    belgarath7180
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
księgowy
inizia ad imparare
accountant
pracownicy administracyjni
inizia ad imparare
administrative staff
kajer w banku
inizia ad imparare
bank cashier
adwokat
inizia ad imparare
barrister
kosmetyczka
inizia ad imparare
beautician
urzędnik państwowy
inizia ad imparare
civil servant
robotnik budowlany
inizia ad imparare
construction worker
psycholog
inizia ad imparare
counsellor
pracownik działu obsłygi klienta
inizia ad imparare
customer service advisor
śmieciarz
inizia ad imparare
dustman
projektant mody
inizia ad imparare
fashion designer
instruktor fitnessu
inizia ad imparare
fitness coach/instructor
projektant gier komputerowych
inizia ad imparare
games designer
grafik
inizia ad imparare
graphic designer
agent ubezpieceniowy
inizia ad imparare
insurance agent
projektant wnętrz
inizia ad imparare
interior designer
tłumacz ustny
inizia ad imparare
interpreter
kurator muzeum
inizia ad imparare
museum curator
hudraulik
inizia ad imparare
plumber
ksiądz
inizia ad imparare
priest
przedstawiciel handlowy
inizia ad imparare
sales rep
projektant oprrogramowania
inizia ad imparare
software designer
makler giełdowy
inizia ad imparare
stockbroker
technik
inizia ad imparare
technician
przedsiębiorca pogrzebowy
inizia ad imparare
undertaker
projektant stron internetowych
inizia ad imparare
web designer
dział księgowości
inizia ad imparare
Accounts
dział obsługi klienta
inizia ad imparare
Customer Service
dział marketingu
inizia ad imparare
Marketing
dział kadr
inizia ad imparare
Human Resources
dział zajmujący się kreowaniem wizerunku firmy
inizia ad imparare
Public Relations
dział badań i rozwoju
inizia ad imparare
Research & Development
dział sprzedaży
inizia ad imparare
Sales
obsługa po sprzedaŻOWA
inizia ad imparare
after-sales service
zajmować się skargami klientów
inizia ad imparare
deal with complaints from customers
produkować nowe produkty
inizia ad imparare
design new products
zatrudniać/zwalniać pracowników
inizia ad imparare
hire/dismiss employees
zajmować się księgowością
inizia ad imparare
keep the books
utrzymywać dobre kontakty z prasą
inizia ad imparare
maintain positive relations with the press
inwestować
inizia ad imparare
make investments
organizować sprzedaż
inizia ad imparare
organise the sale
planować kampanie reklamowe
inizia ad imparare
plan advertising campaigns
przygotowywać umowy
inizia ad imparare
prepare contracts
realizować zamówienia
inizia ad imparare
process orders
podpisywać umowe
inizia ad imparare
sign a contract
premia roczna
inizia ad imparare
annual bonus
być na zasiłku
inizia ad imparare
be on a dole
zasiłek na dziecko
inizia ad imparare
child benefit
prowizja
inizia ad imparare
commision
ciąć koszty
inizia ad imparare
cut costs
dobrze zarabiać
inizia ad imparare
earn a good salary
dostać podwyżkę
inizia ad imparare
get a pay rise
dobra pensja
inizia ad imparare
good pay
wynagrodzenie za czas urlopu
inizia ad imparare
holiday pay
odsetki
inizia ad imparare
interest
emerytura, renta
inizia ad imparare
pension
dodatek za wydajną pracę
inizia ad imparare
productivity bonus
oszczędności
inizia ad imparare
savings
udziały akcje
inizia ad imparare
shares
wynagrodzenie za czas choroby
inizia ad imparare
sick pay
źródło dochodu
inizia ad imparare
source of income
pensja (początkowa)
inizia ad imparare
(starting) salary
napiwek
inizia ad imparare
tip
zasiłek dla bezrobotnych
inizia ad imparare
unemployment benefit/dole money
płaca stawka (godz. or tyg.)
inizia ad imparare
wage
źle płatna
inizia ad imparare
badly-paid
fizyczna
inizia ad imparare
blue-collar
biurokratyczna
inizia ad imparare
bureaucratic
związana z opieką
inizia ad imparare
caring
wymagająca, stanowiąca wyzmanie
inizia ad imparare
challenging
twórcza
inizia ad imparare
creative
bez perspektyw
inizia ad imparare
dead end
wymagająca
inizia ad imparare
demanding
satysfakcjonująca
inizia ad imparare
fulfilling
na pełny etat
inizia ad imparare
full-time
odpowiedzialna, ważna
inizia ad imparare
high-powered
związana z produkcją przemyśłową
inizia ad imparare
industrial/manufacturing
lukratywna, dobrze płatna
inizia ad imparare
lucrative
ffizyczna
inizia ad imparare
manual
niewymagająca kwalifikacji
inizia ad imparare
menial
biurowa
inizia ad imparare
office
na niepełny etat
inizia ad imparare
part-time
stała
inizia ad imparare
permanent
monotonna, powtarzająca się
inizia ad imparare
repetitive
odpowiedzialna
inizia ad imparare
responsible
satysfakcjonująca
inizia ad imparare
rewarding
tymczasowa
inizia ad imparare
temporary
dobrze płatna
inizia ad imparare
well-paid
umysłowa/urzędnicza
inizia ad imparare
white-collar
umiejętność dbania o detale
inizia ad imparare
attention to detail
zaangażowany, oddany
inizia ad imparare
commited
zdolności komunikacyjne
inizia ad imparare
communication skills
doświadczenie w pokrewnej dziedzinie, branży
inizia ad imparare
experience in related field
zorientowany na cele
inizia ad imparare
goal-oriented
mający silną motyweację
inizia ad imparare
highly motivated
wysoko wykwalifikowany
inizia ad imparare
highly skilled
(in)competent
inizia ad imparare
(nie)kompetenty
(in)efficient
inizia ad imparare
(nie)wydajny
dotrzymywać terminów
inizia ad imparare
meet deadlines
dobrze wyszkolony
inizia ad imparare
well-trained
pracować pod presją
inizia ad imparare
work under pressure
gospodarka oparta na rolnictwie
inizia ad imparare
agriculture-based economy
nadzorować
inizia ad imparare
be in charge
zostać zwolnionym
inizia ad imparare
be made redundant
być bezrobotnym
inizia ad imparare
be out of work
awansować, dostać awans
inizia ad imparare
be promoted
kariera w
inizia ad imparare
career in
perspektywa kariery
inizia ad imparare
career prospects
wykonywać obowiązki
inizia ad imparare
carry out duties
wybór zawodu
inizia ad imparare
choice of career
wspinać się po szczeblach kariery
inizia ad imparare
climb the career ladder
radzić sobie z czymś
inizia ad imparare
cope with
załoga, ekipa, zespół
inizia ad imparare
crew
pracownik
inizia ad imparare
employee
pracodawca
inizia ad imparare
employer
agencja pośrednictwa pracy
inizia ad imparare
employment agency
wyjechać w sprawach zawodowych
inizia ad imparare
go away on business
zbankrutować
inizia ad imparare
go bankrupt/out of business
(pójść) na zwlnienie
inizia ad imparare
(go on) leave
złożyć rezygnację
inizia ad imparare
hand in your resignation
podnieść wydajność
inizia ad imparare
increase efficiency
gospodarka oparta na informacji
inizia ad imparare
information economy
rynek pracy
inizia ad imparare
labour market
zwolnić kogoś z pracy
inizia ad imparare
lay sb off
uczyc się zawodu w praktyce
inizia ad imparare
learn on the job
uczenie się przerz całe życie
inizia ad imparare
lifelong learning
zarabiać na życie (robiąc coś)
inizia ad imparare
make a living doing sth/do sth for a living
badania rynku
inizia ad imparare
market research
praca (zwykle biurowa) o stałych godiznach
inizia ad imparare
nine-to-five job
na takich samych warunkach
inizia ad imparare
on equal terms
posada
inizia ad imparare
position
zwolnić się/zrezygnować z pracy
inizia ad imparare
quit/resign
wymagania
inizia ad imparare
requirements
emerytuira
inizia ad imparare
retirement
przekwalifikowaćsię
inizia ad imparare
retrain
wzrost bezrobocia
inizia ad imparare
rise in unemployement
prowadzić usługi/biznes
inizia ad imparare
run a service/business
zwolnić kogoś
inizia ad imparare
sack sb/give sb the sack/fire sb (informal)
wyniki sprzedaży
inizia ad imparare
sales figures
założuyc firmę
inizia ad imparare
set up a company
ubić interes
inizia ad imparare
strike a deal
wyższe stanowisko
inizia ad imparare
superior position
nadzorować pracę
inizia ad imparare
supervise work
nadzorca, kierownik
inizia ad imparare
supervisor
brać wolny dzień
inizia ad imparare
take a day off
prowadzić nabór (pracowników)
inizia ad imparare
take on (employees)
przejmować od kogoś (e.g. obowiazki)
inizia ad imparare
take over from sb
z pracą wiąże się
inizia ad imparare
the job/work involves
bezrobotni
inizia ad imparare
unempolyed
sekrety zawodowe
inizia ad imparare
tricks of trade
bezrobocie
inizia ad imparare
unemployement
wolna posada, etat
inizia ad imparare
vacancy
być samozatruddnionym
inizia ad imparare
be self-employed
być soim własnym szefem
inizia ad imparare
be your own boss
pracować dorywczo/wykonywać drobne prace
inizia ad imparare
do odd jobs
korzystne warunki pracy
inizia ad imparare
favourable working conditions
elastyczność
inizia ad imparare
flexibility
elastyczne godziny pracy
inizia ad imparare
flexible working hours
dodatkowe świadczenia ze strony pracodawccy
inizia ad imparare
fringe benefits/perks
strajkować
inizia ad imparare
go on strike
zadowolenie z pracy
inizia ad imparare
job satisfaction
pewnośc stałego zatrudnienia
inizia ad imparare
job security
urlop macierzyński/ojcowski
inizia ad imparare
maternity/paternity leave
przepracowywać się
inizia ad imparare
overwork
perspektywy awansu
inizia ad imparare
prospects of promotion
prowadzić swój własny biznes
inizia ad imparare
run your own business
pracować zdalnie (z domu)
inizia ad imparare
work from home
pracować w zespole/samemu
inizia ad imparare
work in a team/on your own
pracować na zmiany
inizia ad imparare
work shifts
pracować, dotrzymująć terminów
inizia ad imparare
work to deadlines
pracować w nadgodiznach
inizia ad imparare
work/do overtime
okres próbny
inizia ad imparare
trial period

Devi essere accedere per pubblicare un commento.