Longman Repetytorium - Świat Przyrody - poziom rozszerzony

 0    77 schede    juliap9
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
agriculture
inizia ad imparare
rolnictwo
biodiversity
inizia ad imparare
różnorodność w przyrodzie
ecosystem
inizia ad imparare
ekosystem
endemic species
inizia ad imparare
gatunek endemiczny (lokalny)
give off oxygen
inizia ad imparare
wydzielać tlen
habitat
inizia ad imparare
siedlisko
in the wild
inizia ad imparare
w naturalnym środowisku
polar ice cap
inizia ad imparare
polarna czapa lodowa
sea level
inizia ad imparare
poziom morza
the ozone layer
inizia ad imparare
warstwa ozonowa
vegetation
inizia ad imparare
roślinność
well-adapted to the environment
inizia ad imparare
dobrze przystosowany do środowiska
wildlife
inizia ad imparare
dzika fauna i flora
acid rain
inizia ad imparare
kwaśny deszcz
air pollution
inizia ad imparare
zanieczyszczenie powietrza
become extinct
inizia ad imparare
wyginąć
carbon dioxide
inizia ad imparare
dwutlenek węgla
climate change
inizia ad imparare
zmiana klimatyczna
commercial forestry
inizia ad imparare
leśnictwo komercyjne
consumerist lifestyle
inizia ad imparare
konsumpcyjny styl życia
contaminate
inizia ad imparare
zanieczyszczać
deforestation
inizia ad imparare
wycinanie lasów
degradation
inizia ad imparare
degradacja
disposable containers
inizia ad imparare
pojemniki jednorazowego użytku
endangered species
inizia ad imparare
zagrożony/e gatunek/i
exhaust fumes
inizia ad imparare
spaliny
extinction
inizia ad imparare
wymarcie, wyginięcie
fell trees
inizia ad imparare
ścinać drzewa
fossil fuels
inizia ad imparare
paliwa kopalne
global warming
inizia ad imparare
globalne ocieplenie
greenhouse gas emissions
inizia ad imparare
emisja gazów cieplarnianych
harmful to the environment
inizia ad imparare
szkodliwy dla środowiska
have a negative impact
inizia ad imparare
wpływać na coś negatywnie
irreparable damage
inizia ad imparare
szkody nie do naprawienia
landfill
inizia ad imparare
wysypisko śmieci
log rainforests
inizia ad imparare
wycinać lasy tropikalne
melting of glaciers
inizia ad imparare
topnienie lodowców
oil refinery
inizia ad imparare
rafineria ropy naftowej
oil spill
inizia ad imparare
wyciek ropy
oil tanker
inizia ad imparare
tankowiec przewożący ropę naftową
overpopulation
inizia ad imparare
przeludnienie
petrol
inizia ad imparare
beznzyna
petroleum
inizia ad imparare
ropa naftowa
soil erosion
inizia ad imparare
erozja gleby
threat
inizia ad imparare
zagrożenie
toxic waste
inizia ad imparare
odpady toksyczne
waste natural resources
inizia ad imparare
marnować surowce naturalne
alternative energy sources
inizia ad imparare
alternatywne źródła energii
biodegradable
inizia ad imparare
ulegający biodegradacji
bring sth under stricter control
inizia ad imparare
wprować bardziej surową kontrolę czegoś
cycle path
inizia ad imparare
ścieżka rowerowa
carbon footprint
inizia ad imparare
miara emisji dwutlenku węgla
carbon neutral
inizia ad imparare
niewydzielający dwutlenku węgla
eco-friendly
inizia ad imparare
ekologiczny
ecological activist
inizia ad imparare
działacz ekologiczny
energy-saving lighting
inizia ad imparare
oświetlenie energooszczędne
environmentally friendly
inizia ad imparare
przyjazny dla środowiska
green products
inizia ad imparare
produkty ekologiczne
locally grown food
inizia ad imparare
żywność produkowana lokalnie
organic food
inizia ad imparare
żywność ekologiczna
phase sth out
inizia ad imparare
stopniowo eliminować coś z użycia
recycling
inizia ad imparare
recykling
redress the natural balance
inizia ad imparare
przywrócić naturalną równowagę
reduce traffic congestion
inizia ad imparare
zmniejszać zagęszczenie ruchu
renewable energy
inizia ad imparare
energia odnawialna
unleaded petrol
inizia ad imparare
benzyna bezołowiowa
wildlife reserve/sanctuary
inizia ad imparare
rezerwat przyrody
wind power
inizia ad imparare
energia wiatru
conserve water and energy
inizia ad imparare
oszczędzać wodę i energię
consume less
inizia ad imparare
używać (czegoś) mniej
environmental sustainability
inizia ad imparare
zrównoważony rozwój
generate less pollution
inizia ad imparare
wytwarzać mniej zanieczyszczeń
lower/reduce CO2 emissions
inizia ad imparare
obniżyć emisję CO2
minimise one's impact on the environment
inizia ad imparare
zminimalizować swój wpływ na środowisko
plant trees
inizia ad imparare
sadzić drzewa
sort rubbish
inizia ad imparare
sortować odpady
use public transport
inizia ad imparare
używac transportu publicznego

Devi essere accedere per pubblicare un commento.