Longman repetytorium maturalne 3 część 2

 0    107 schede    natasza525
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
entrance exam
inizia ad imparare
egzamin wstępny
exam paper
inizia ad imparare
arkusz
exam results
inizia ad imparare
wyniki
external/internal exam
inizia ad imparare
zewnętrzny/wewnętrzny egzamin
flunk an exam
inizia ad imparare
oblać
grade
inizia ad imparare
stopień ocena
grade point average
inizia ad imparare
średnia
mark
inizia ad imparare
ocena w punktach
mock exam
inizia ad imparare
próbny
pass with flying colours
inizia ad imparare
zdać śpiewająco
pass
inizia ad imparare
zdać
fail
inizia ad imparare
nie zdać
past papers
inizia ad imparare
arkusze z ubiegłych lat
resit/retake an exam
inizia ad imparare
zdawać ponownie
school report
inizia ad imparare
świadectwo szkolne
school-leaving exam
inizia ad imparare
egzamin na koniec nauki w szkole
score/ get 100 points
inizia ad imparare
otrzymać 100 punktów
set an exam
inizia ad imparare
przygotowywać egzamin
sit/take an exam
inizia ad imparare
podejść do egzaminu
take a test
inizia ad imparare
pisać sprawdzian
take the register/attendance
inizia ad imparare
sprawdzać obecność
academic
inizia ad imparare
pracownik naukowy
academic journal
inizia ad imparare
pismo naukowe
academic year
inizia ad imparare
rok akademicki
apply to a university
inizia ad imparare
ubiegać się o przyjęcie
attend lectures
inizia ad imparare
uczęszczać na wykłady
BA
inizia ad imparare
licencjat
dean
inizia ad imparare
dziekan
degree
inizia ad imparare
stopień naukowy
dissertation
inizia ad imparare
rozprawa naukowa
dorm/halls
inizia ad imparare
akademik
get a scholarship/grant
inizia ad imparare
dostać stypendium
graduate
inizia ad imparare
absolwent lub ukończyć studia!!!
lecturer
inizia ad imparare
wykładowca
MA
inizia ad imparare
magister
MA/BA/PhD thesis
inizia ad imparare
praca magisterska/licencjacka/doktorska
PhD
inizia ad imparare
doktor doktorat
postgraduate course
inizia ad imparare
studia podyplomowe
research paper
inizia ad imparare
publikacja naukowa
sabbatical leave
inizia ad imparare
urlop naukowy
seminar / tutorial
inizia ad imparare
seminarium naukowe
term paper
inizia ad imparare
praca semestralna
tuition
inizia ad imparare
czesne
undergraduate
inizia ad imparare
student przed licencjatem
workshop
inizia ad imparare
zajęcia praktyczne
faculty
inizia ad imparare
wydział
abilities
inizia ad imparare
umiejętności
skills
inizia ad imparare
zdolności
average
inizia ad imparare
przeciętny
be off school
inizia ad imparare
nie chodzić do szkoły
build sb's confidence
inizia ad imparare
rozwijać czyjąś pewność siebie
challenge the established rules
inizia ad imparare
kwestionować ustalone reguły
cheat
inizia ad imparare
ściągać
crib notes/cheat notes
inizia ad imparare
ściąga
do well/badly at school/exams
inizia ad imparare
radzić sobie dobrze/źle
dyslexia
inizia ad imparare
dysleksja
educational psychologist
inizia ad imparare
psycholog szkolny
expel sb from
inizia ad imparare
wydalić kogoś
explusion
inizia ad imparare
wydalenie
fail to achieve sth
inizia ad imparare
nie zdołać czegoś osiągnąć
failure
inizia ad imparare
porażka
have a hard time
inizia ad imparare
mieć problemy/ trudności
hopeless at
inizia ad imparare
beznadziejny w
illegible
inizia ad imparare
nieczytelny
illiterate
inizia ad imparare
niepiśmienny
individual approach
inizia ad imparare
indywidualne podejście
learning dificulties
inizia ad imparare
trudności w uczeniu się
literacy
inizia ad imparare
umiejętność pisania i czytania
overcome problems
inizia ad imparare
pokonywać problemy
poorly educated society
inizia ad imparare
słabo wykształcone społeczeństwo
remedial classes
inizia ad imparare
wyrównawcze zajęcia
skip/skive lessons/class/school
inizia ad imparare
chodzić na wagary
special education needs
inizia ad imparare
specjalne potrzeby edukacyjne
thing trough problems
inizia ad imparare
przemysleć problemy
weaker areas
inizia ad imparare
słabe punkty
academic results
inizia ad imparare
wyniki w nauce
academic standards
inizia ad imparare
poziom nauczania
all-round development
inizia ad imparare
rozwój ogólny
bookworm
inizia ad imparare
mol książkowy
brainstorm
inizia ad imparare
burza mózgów
develop artistically
inizia ad imparare
rozwijać zdolności artystyczne
distinguisted
inizia ad imparare
wybitny
excel at sth
inizia ad imparare
celować w czymś
gifted
inizia ad imparare
wybitnie uzdolniony
give feedback on homework
inizia ad imparare
omawiac pracę domową
homeschooling
inizia ad imparare
nauczanie w domu
know sth inside out
inizia ad imparare
znać coś na wylot
know-it-all
inizia ad imparare
mądrala
make progress
inizia ad imparare
robić postępy
memorise
inizia ad imparare
uczyć się na pamięć
outstanding grades
inizia ad imparare
znakomite oceny
pay attention
inizia ad imparare
uważać
run/carry out experiments
inizia ad imparare
przeprowadzać
set targets
inizia ad imparare
wyznaczać cele
swot
inizia ad imparare
kujon
teacher's pet
inizia ad imparare
pupilek
brush up on sth
inizia ad imparare
odświeżyć wiedzę
catch up on sth
inizia ad imparare
nadrobić
catch up with the rest of the class
inizia ad imparare
dogonić resztę klasy
copy from sb
inizia ad imparare
ściągać/ spisywać
drop out of school
inizia ad imparare
rzucić szkołę
fall behind with
inizia ad imparare
mieć zaległości w
get down to work
inizia ad imparare
wziąć się do pracy
hand in an essay
inizia ad imparare
oddać wypracowanie
note down
inizia ad imparare
notować
keep up the good work
inizia ad imparare
tak trzymać
turn up late
inizia ad imparare
spóźnić się

Devi essere accedere per pubblicare un commento.