Longman rep. unit 10

 0    55 schede    radziq1302
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
udostępnić coś komuś
inizia ad imparare
allow sb access to sth
archeolog
inizia ad imparare
archelogist
sekcja zwłok
inizia ad imparare
autopsy
analizowac wyniki badań
inizia ad imparare
analyse findings
dowody
inizia ad imparare
body of evidence
historia choroby
inizia ad imparare
case history
przeprowadzić eksperyment
inizia ad imparare
carry out an experiment
współpracować
inizia ad imparare
collaborate with
potwierdzić
inizia ad imparare
confirm
sformułować
inizia ad imparare
formulate
zależność
inizia ad imparare
correlation
zrobić badania
inizia ad imparare
do research
badać
inizia ad imparare
investigate
związek między
inizia ad imparare
link between
istotna praca naukowa
inizia ad imparare
major study
odrzucić pomysł
inizia ad imparare
reject an idea
czynnik ryzyka
inizia ad imparare
risk factor
sprzęt
inizia ad imparare
apparatus
urządzenie elektryczne
inizia ad imparare
electrical appliance
przedłużazc
inizia ad imparare
extension lead
zbiornik na paliwo
inizia ad imparare
gas tank
suszarka
inizia ad imparare
hairdryer
pojazd
inizia ad imparare
vehicle
prąd zmienny
inizia ad imparare
alternating current
proch
inizia ad imparare
gunpowder
silnik spalinowy
inizia ad imparare
internal combustion engine
silnik odrzutowy
inizia ad imparare
jet engine
prasa drukarska
inizia ad imparare
printing press
maszyna parowa
inizia ad imparare
steam engine
pogarszanie się umiejętności czytania
inizia ad imparare
decline in literacy skills
gapić się w ekran
inizia ad imparare
gape at the screen
w nadmiarze
inizia ad imparare
in excess
z umiarem
inizia ad imparare
in moderation
uzależnieni od tv
inizia ad imparare
TV addicts
zdobywać wiedzę
inizia ad imparare
acquire knowledge
przyswajać sobie dane
inizia ad imparare
assimilate data
poprawiać szybkość reakcji
inizia ad imparare
enhance reaction speed
wolny przepływ info
inizia ad imparare
free flow of information
angażować uwagę użytkownika
inizia ad imparare
involve the user
oferować rozmaite możliwości
inizia ad imparare
provide diverse opportunities
spowolnić proces starzenia się mózgu
inizia ad imparare
slow down the ageing of the brain
świadomość przestrzenna
inizia ad imparare
spatial awareness
stymulować
inizia ad imparare
stimulate
szerokopasmowy internet
inizia ad imparare
broadband
baza danych
inizia ad imparare
database
pulpit
inizia ad imparare
desktop
rozwijane menu
inizia ad imparare
drop-down menu
przeciągnąć ikonę
inizia ad imparare
drag the icon
zawiesić
inizia ad imparare
freeze up
dostęp do internetu
inizia ad imparare
internet access
połączyć się z internetem
inizia ad imparare
log on to the internet
urządzenia peryferyjne
inizia ad imparare
peripherals
uruchomić ponownie komputer
inizia ad imparare
reboot
rozdzielczość ekranu
inizia ad imparare
screen resolution
nie reagować przestać reagować
inizia ad imparare
stop responding

Devi essere accedere per pubblicare un commento.