LONGMAN MR - Praca

 0    153 schede    sylwucha
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
księgowy
inizia ad imparare
accountant
pracownicy administracyjni
inizia ad imparare
administrative staff
kasjer w banku
inizia ad imparare
bank cashier
adwokat
inizia ad imparare
barrister
kosmetyczka
inizia ad imparare
beautician/beauty therapist
urzednik państwowy
inizia ad imparare
civil servant
robotnik budowlany
inizia ad imparare
construction worker
psycholog
inizia ad imparare
counsellor
pracownik działu obsługi klienta
inizia ad imparare
customer service advisor
śmieciarz
inizia ad imparare
dustman/refuse collector
projektant mody
inizia ad imparare
fashion designer
instruktor/trener fitnesu
inizia ad imparare
fitness coach/instructor
projektant gier komputerowych
inizia ad imparare
games designer
grafik
inizia ad imparare
graphic designer
agent ubezpieczeniowy
inizia ad imparare
insurance agent
projektant wnętrz
inizia ad imparare
interior designer
tłumacz (ustny)
inizia ad imparare
interpreter
kurator muzeum
inizia ad imparare
museum curator
hydraulik
inizia ad imparare
plumber
ksiądz
inizia ad imparare
priest
przedstawiciel handlowy
inizia ad imparare
sales rep/representative
programista
inizia ad imparare
software designer
makler giełdowy
inizia ad imparare
stockbroker
technik
inizia ad imparare
technician
przedsiębiorca pogrzebowy
inizia ad imparare
undertaker
projektant stron internetowych
inizia ad imparare
web/website designer
źle płatna
inizia ad imparare
badly-paid
fizyczna
inizia ad imparare
blue-collar
biurokratyczna
inizia ad imparare
bureaucratic
związana z opieka
inizia ad imparare
caring
wymagajaca, stanowiąca wyzwanie
inizia ad imparare
challenging
twórcza
inizia ad imparare
creative
bez perspektyw
inizia ad imparare
dead-end
wymagająca
inizia ad imparare
demanding
satysfakcjonująca
inizia ad imparare
fulfilling
na pełny etat
inizia ad imparare
full-time
odpowiedzialna, ważna
inizia ad imparare
high-powered
związana z produkcją przemysłową
inizia ad imparare
industrial/manufacturing
lukratywna, dobrze płatna
inizia ad imparare
lucrative
fizyczna
inizia ad imparare
manual
niewymagajaca kwalifikacji
inizia ad imparare
menial
biurowa
inizia ad imparare
office
na niepełny etat
inizia ad imparare
part-time
stała
inizia ad imparare
permanent
monotonna, powtarzająca się
inizia ad imparare
repetitive
odpowiedzialna
inizia ad imparare
responsible
satysfakcjonujaca
inizia ad imparare
rewarding
tymczasowa
inizia ad imparare
temporary
dobrze płatna
inizia ad imparare
well-paid
umysłowa/urzędnicza
inizia ad imparare
white-collar
dział księgowości
inizia ad imparare
accounts
dział obsługi klienta
inizia ad imparare
customer service
dział marketingu
inizia ad imparare
marketing
dział kadr
inizia ad imparare
personnel/human rescources
dział zajmujący się kreowaniem wizerunku firmy
inizia ad imparare
public relations
dział badań i rozwoju
inizia ad imparare
research & development
dział sprzedaży
inizia ad imparare
sales
kampania reklamowa
inizia ad imparare
advertising campaign
zajmować się czymś
inizia ad imparare
deal with
zatrudniać/zwalniać pracowników
inizia ad imparare
hire/dismiss employees
prowadzić księgowość
inizia ad imparare
keep the books
premia roczna
inizia ad imparare
bonus
zasiłek na dziecko
inizia ad imparare
child benefit
prowizja
inizia ad imparare
commission
ciąć koszty
inizia ad imparare
cut costs
dobrze zarabiać
inizia ad imparare
earn a good salary
dostać podwyżkę
inizia ad imparare
get a pay rise
odsetki, oproentowanie
inizia ad imparare
interest
na zasiłku
inizia ad imparare
on the dole
płaca wynagrodzenie
inizia ad imparare
pay
emerytura, renta
inizia ad imparare
pension
oszczędności
inizia ad imparare
savings
udziały, akcje
inizia ad imparare
shares
źródło dochodu
inizia ad imparare
source of income
pensja (początkowa)
inizia ad imparare
(starting) salary
napiwek
inizia ad imparare
tip
zasiłek dla bezrobotnych
inizia ad imparare
unemployment benefit/dole
płaca, stawka (godzinowa, tygodniowa)
inizia ad imparare
wage
gospodarka oparta na rolnictwie
inizia ad imparare
argiculture-based economy
starać się/złożyć podanie o stanowisko
inizia ad imparare
apply for the position of
nadzorować, być szefem
inizia ad imparare
be in charge
zostać zwonionym
inizia ad imparare
be made redundant
być bezrobotnym
inizia ad imparare
be out of work
awansować, dostać awans
inizia ad imparare
be promoted
pracować na własny rachunek
inizia ad imparare
be self-employed
być swoim własnym szefem
inizia ad imparare
be your own boss
kariera w
inizia ad imparare
career in
perspektywa kariery
inizia ad imparare
career prospects
wykonywać obowiązki
inizia ad imparare
carry out duties
tania siła robocza
inizia ad imparare
cheap labour
wybór zawodu
inizia ad imparare
choice of career
radzić sobie z czymś
inizia ad imparare
cope with
pracować jako wolny strzelec/ na zlecenia
inizia ad imparare
(do) freelance work
pracować w zespole/samemu
inizia ad imparare
work in a team/ on your own
pracować, dotrzymując terminów
inizia ad imparare
work to deadlines
pracować w nadgodzinach
inizia ad imparare
work/do overtime
umiejętność dbania o szczegóły
inizia ad imparare
attention to detail
zaangażowany, oddany
inizia ad imparare
committed
zdolności komunikacyjne
inizia ad imparare
communication skills
doświadczenie w pokrewnej dziedzinie, branży
inizia ad imparare
experience in a related field
zorientowany na cele
inizia ad imparare
goal-oriented
mający silną motywacje
inizia ad imparare
highly motivated
wysoko wykwalifikowany
inizia ad imparare
highly skilled
(nie)kompetentny
inizia ad imparare
(in)competent
(nie)wydajny
inizia ad imparare
(in)efficient
dotrzymywać terminów
inizia ad imparare
meet deadlines
dobrze wyszkolony
inizia ad imparare
well-trained
pracować pod presją
inizia ad imparare
work under pressure
pracować dorywczo/wykonywać drobne prace
inizia ad imparare
do odd jobs
zatrudniać
inizia ad imparare
employ
pracownik
inizia ad imparare
employee
pracodawca
inizia ad imparare
employer
zatrudnienie
inizia ad imparare
employment
agencja pośrednictwa pracy
inizia ad imparare
employment agency
elastyczne godziny pracy
inizia ad imparare
flexible working hours (flexi-time)
dodatkowe świadczenia ze strony pracodawcy
inizia ad imparare
fringe benefits/perks
wyjechać w sprawach zawodowych
inizia ad imparare
go away on business
zbankrutować
inizia ad imparare
go bankrupt/out of business
(pójść na) zwolnienie lub urlop
inizia ad imparare
(go on) leave
strajkować
inizia ad imparare
go on strike
wynagrodzenie za czas urlopu
inizia ad imparare
holiday pay
gospodarka oparta na informacji
inizia ad imparare
information economy
zadowolenie z pracy
inizia ad imparare
job satisfaction
pewność stałego zatrudnienia
inizia ad imparare
job security
rynek pracy
inizia ad imparare
labour market
zwolnić kogoś z pracy
inizia ad imparare
lay sb off
uczyć się zawodu w praktyce
inizia ad imparare
learn on the job
urlop macierzyński/ojcowski
inizia ad imparare
maternity/paternity leave
praca (zazwyczaj biurowa) o stałych godzinach
inizia ad imparare
nine-to-five job
na takich samych warunkach
inizia ad imparare
on equal terms
przepracowywać się
inizia ad imparare
overwork
posada
inizia ad imparare
position
perspektywy awansu
inizia ad imparare
prospects of promotion
zwolnić się/zrezygnować z pracy
inizia ad imparare
quit/resign
wymagania
inizia ad imparare
requirements
przejść na emeryturę
inizia ad imparare
retire
emerytura
inizia ad imparare
retirement
przekwalifikować się
inizia ad imparare
retrain
prowadzić usługi/biznes
inizia ad imparare
run a service/business
prowadzić swój własny interes
inizia ad imparare
run your own business
zwolnic kogoś
inizia ad imparare
sack sb / give sb the sack / fire sb (informal)
założyć firmę
inizia ad imparare
set up a company
wynagrodzenie za czas choroby
inizia ad imparare
sick pay
brać wolny dzień
inizia ad imparare
take a day off
prowadzić nabór (pracowników)
inizia ad imparare
take on (employees)
przejmować od kogoś (np. obowiązki)
inizia ad imparare
take over from sb
z pracą wiąże się
inizia ad imparare
the job/work involves
bezrobotni
inizia ad imparare
the unemployed
bezrobocie
inizia ad imparare
unemployment
wolna posada, wakat
inizia ad imparare
vacancy
powołanie
inizia ad imparare
vocation
pracować zdalnie (z domu)
inizia ad imparare
work from home
pracować w (firmie)
inizia ad imparare
work for (a company)

Devi essere accedere per pubblicare un commento.