Longman B2 Bank słów: Szkoła

 0    150 schede    burrrcon
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
boarding school
inizia ad imparare
szkoła z internatem
independent school
inizia ad imparare
szkoła niepubliczna
middle school
inizia ad imparare
gimnazjum
nursery school
inizia ad imparare
przedszkole
primary school
inizia ad imparare
szkoła podstawowa
secondary school
inizia ad imparare
szkoła średnia
state school
inizia ad imparare
szkoła państwowa
vacational school
inizia ad imparare
szkoła zawodowa
compulsory
inizia ad imparare
obowiązkowy
deputy head
inizia ad imparare
zastępca dyrektora
enrol on a course
inizia ad imparare
zapisać się na kurs
extra-curricular activities
inizia ad imparare
zajęcia dodatkowe, pozalekcyjne
follow the curriculum
inizia ad imparare
realizować program nauczania
form teacher
inizia ad imparare
wychowawca
head teacher
inizia ad imparare
dyrektor
optional
inizia ad imparare
nieobowiązkowy
school fees
inizia ad imparare
czesne
school year
inizia ad imparare
rok szkolny
state education
inizia ad imparare
edukacja państwowa
syllabus/curriculum
inizia ad imparare
program nauczania
term
inizia ad imparare
semestr
backpack
inizia ad imparare
plecak
compass
inizia ad imparare
cyrkiel
file
inizia ad imparare
segregator
folder
inizia ad imparare
teczka
fountain pen
inizia ad imparare
pióro wieczne
highlighter
inizia ad imparare
zakreślacz
hole punch
inizia ad imparare
dziurkacz
notepad
inizia ad imparare
notatnik
paperclip
inizia ad imparare
spinacz
pencil sharpener
inizia ad imparare
temperówka
rubber
inizia ad imparare
gumka
ruler
inizia ad imparare
linijka
set square
inizia ad imparare
ekierka
stapler
inizia ad imparare
zszywacz
whiteboard
inizia ad imparare
tablica biała
whiteboard marker
inizia ad imparare
pisak do tablicy
analyse
inizia ad imparare
analizować
economics
inizia ad imparare
ekonomia
essay
inizia ad imparare
wypracowanie
solve equations
inizia ad imparare
rozwiązywać równania
source texts
inizia ad imparare
teksty źródłowe
write up an experiment
inizia ad imparare
opisać doświadczenie
announce exam results
inizia ad imparare
ogłosić wyniki egzaminu
assessment
inizia ad imparare
ocena, ocenianie
certificate
inizia ad imparare
certyfikat, świadectwo
entrance exam
inizia ad imparare
egzamin wstępny
exam paper
inizia ad imparare
arkusz egazminacyjny
exam results
inizia ad imparare
wyniki egzaminu
external exam
inizia ad imparare
egzamin zewnętrzny
flunk an exam
inizia ad imparare
oblać egzamin
grade
inizia ad imparare
stopień, ocena
grade point average
inizia ad imparare
średnia ocen
mark
inizia ad imparare
ocena, stopień wyrażony w punktach
mock exam
inizia ad imparare
egzamin próbny
pass with flying colours
inizia ad imparare
zdać ze świetnym wynikiem
past papers
inizia ad imparare
arkusze egzaminacyjne z poprzednich lat
resit an exam
inizia ad imparare
zdawać egzamin ponownie
school report
inizia ad imparare
świadectwo szkolne
school-leaving exam
inizia ad imparare
egzamin na koniec nauki szkolnej
set an exam
inizia ad imparare
przygotowac egzamin
sit an exam
inizia ad imparare
podejść do egzaminu
take a test
inizia ad imparare
pisać sprawdzian
take the register
inizia ad imparare
sprawdzać obecność
academic
inizia ad imparare
pracownik naukowy
academic journal
inizia ad imparare
czasopismo naukowe
academic year
inizia ad imparare
rok akademicki
apply to a university
inizia ad imparare
ubiegać się o przyjęcie na uniwersytet
attend lectures
inizia ad imparare
uczęszczać na wykłady
campus
inizia ad imparare
kampus uniwersytecki
dean
inizia ad imparare
dziekan
degree
inizia ad imparare
stopień naukowy
dissertation
inizia ad imparare
rozprawa naukowa
dorm/halls
inizia ad imparare
akademik
get a scholarship
inizia ad imparare
dostać stypendium
graduate
inizia ad imparare
absolwent
graduate
inizia ad imparare
ukonczyc studia
lecturer
inizia ad imparare
wykładowca
postgraduate course
inizia ad imparare
studia magisterskie
research paper
inizia ad imparare
praca(publikacja) naukowa
sabbatical
inizia ad imparare
urlop naukowy
seminar
inizia ad imparare
seminarium naukowe
term paper
inizia ad imparare
praca semestralna
university fees
inizia ad imparare
czesne
tutorial
inizia ad imparare
seminarium
undergraduate
inizia ad imparare
student pierwszych trzech lat
workshop
inizia ad imparare
warsztaty, zajęcia praktyczne
faculty
inizia ad imparare
wydział
linguistics
inizia ad imparare
językoznawstwo
abilities
inizia ad imparare
umiejętnosci
skills
inizia ad imparare
zdolności
average
inizia ad imparare
przeciętny
be off school
inizia ad imparare
nie chodzić do szkoły
build sb's confidence
inizia ad imparare
rozwijać pewność siebie
challenge the established rules
inizia ad imparare
kwestionować ustalone reguły
cheat
inizia ad imparare
ściągać
crib notes
inizia ad imparare
ściąga
educational psychologist
inizia ad imparare
psycholog szkolny
expel sb
inizia ad imparare
wydalić kogoś
expulsion
inizia ad imparare
wydalenie
fail to achieve sth
inizia ad imparare
nie zdołać czegoś osiągnąć
failure
inizia ad imparare
porażka, niepowodzenie
have a hard time
inizia ad imparare
miec problemy, trudności
hopeless at
inizia ad imparare
beznadziejny z
illegible
inizia ad imparare
nieczytelny
illiterate
inizia ad imparare
niepiśmienny
individual approach
inizia ad imparare
indywidualne podejście
learning dificulties
inizia ad imparare
trudności w uczeniu się
literacy
inizia ad imparare
umiejętność czytania i pisania
overcome problems
inizia ad imparare
pokonywać problemy
poorly educated society
inizia ad imparare
słabo wykształcone społeczeństwo
remedial classes
inizia ad imparare
zajęcia wyrównawcze
skip lessons
inizia ad imparare
chodzić na wagary
special educational needs
inizia ad imparare
specjalne potrzeby edukacyjne
think through problems
inizia ad imparare
przemyśleć problemy
weaker areas
inizia ad imparare
słabe punkty
academic results
inizia ad imparare
wyniki w nauce
academic standards
inizia ad imparare
poziom nauczania
all-round development
inizia ad imparare
rozwój ogólny
bookworm
inizia ad imparare
mól ksiązkowy
brainstorm
inizia ad imparare
przeprowadzać burzę mózgów, dyskutować
creativity
inizia ad imparare
kreatywność
develop artistically
inizia ad imparare
rozwijać zdolności artystyczne
distinguished
inizia ad imparare
wybitny, znakomity
excel at sth
inizia ad imparare
celować w czymś
gifted
inizia ad imparare
wybitnie uzdolniony
give feedback
inizia ad imparare
omawiać
homeschooling
inizia ad imparare
nauczanie w domu
know sth inside out
inizia ad imparare
znać coś na wylot
know-it-all
inizia ad imparare
mądrala
make progress
inizia ad imparare
robić postęp
memorise
inizia ad imparare
uczyć się na pamięc
outstanding grades
inizia ad imparare
znakomite oceny
pay attention
inizia ad imparare
uważać, słuchać uważnie
carry out experiments
inizia ad imparare
przeprowadzać eksperymenty
set targets
inizia ad imparare
wyznaczać cele
swot
inizia ad imparare
kujon
teacher's pet
inizia ad imparare
pupilek nauczyciela
teamwork
inizia ad imparare
praca zespołowa
brush up on sth
inizia ad imparare
odświeżyc wiedzę z danego przedmiotu
catch up on school work
inizia ad imparare
nadrobić materiał z zajęć
catch up with
inizia ad imparare
dogonić
copy from sb
inizia ad imparare
ściągać, spisywać od kogoś
drop out of school
inizia ad imparare
rzucić szkołe
fall behind with
inizia ad imparare
mieć zaległości w
get down to work
inizia ad imparare
zabrać się do pracy
hand in
inizia ad imparare
oddac(pracę domową)
note down
inizia ad imparare
zapisać, zanotować
keep up the good work!
inizia ad imparare
oby taj dalej! tak trzymać!
turn up late
inizia ad imparare
spóźnić

Devi essere accedere per pubblicare un commento.