Logman Repetytorium - Państwo i Społeczeństwo - poziom rozszerzony

 0    111 schede    juliap9
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
business venture
inizia ad imparare
przedsięwzięcie
demand
inizia ad imparare
popyt
domestic trade
inizia ad imparare
handel wewnętrzny
economic
inizia ad imparare
ekonomiczny, gospodarczy
economic boom
inizia ad imparare
boom gospodarczy
economic crisis
inizia ad imparare
kryzys gospodarczy
economic downturn/recession
inizia ad imparare
recesja
economical
inizia ad imparare
oszczędny
economics
inizia ad imparare
ekonomia (nauka)
economist
inizia ad imparare
ekonom
economise
inizia ad imparare
oszczędzać, oszczędnie gospodarować
enterpreneur
inizia ad imparare
przedsiębiorca
expenditure
inizia ad imparare
wydatki
export
inizia ad imparare
eksport
foreign trade
inizia ad imparare
handel zagraniczny
found a bank
inizia ad imparare
założyć bank
funding
inizia ad imparare
finansowanie
gross domestic product
inizia ad imparare
produkt krajowy brutto
import
inizia ad imparare
import
income
inizia ad imparare
dochód
investor
inizia ad imparare
inwestor
loss
inizia ad imparare
strata
merchant
inizia ad imparare
kupiec, handlowiec
private/public sector
inizia ad imparare
prywatny/publiczny sektor
profit
inizia ad imparare
zysk
proprietor/owner
inizia ad imparare
właściciel
raise money/funds
inizia ad imparare
zdobyć pieniądze/środki finansowe
settler
inizia ad imparare
osadnik
supply
inizia ad imparare
podaż
trader
inizia ad imparare
handlowiec
worldwide crisis
inizia ad imparare
kryzys ogólnoświatowy
World Trade Organisation (WTO)
inizia ad imparare
Światowa Organizacja Handlu
(Eastern) Orthodox
inizia ad imparare
prawosławny
a cycle of rebirth
inizia ad imparare
reinkarnacja
Buddhist
inizia ad imparare
buddysta, buddyjski
Catholic
inizia ad imparare
katolik, katolicki
Christian
inizia ad imparare
chrześcijanin, chrześcijański
Gospel
inizia ad imparare
Ewangelia
go to church
inizia ad imparare
chodzić do kościoła
Hebrew
inizia ad imparare
hebrajski
Jew
inizia ad imparare
Żyd (narodowość, wyznanie)
mosque
inizia ad imparare
meczet
Muslim
inizia ad imparare
muzułumanin, muzułumański
pilgrimage
inizia ad imparare
pielgrzymka
pray
inizia ad imparare
modlić się
synagogue
inizia ad imparare
synagoga
temple
inizia ad imparare
świątynia
Torah
inizia ad imparare
Tora - Pięcioksiąg Mojżesza
abolish
inizia ad imparare
znieść, obalić
capital punishment
inizia ad imparare
kara śmierci
criminal trial
inizia ad imparare
proces karny
eligible for parole
inizia ad imparare
uprawniony do ubiegania się o zwolnienie warunkowe
exile
inizia ad imparare
wygnać
guilt
inizia ad imparare
wina
imprison
inizia ad imparare
uwięzić
jury
inizia ad imparare
ława przysięgłych
the law of the land
inizia ad imparare
prawo obowiązujące w (danym) kraju
lawful
inizia ad imparare
zgodny z prawem
lenient sentence
inizia ad imparare
łagodny wyrok
life imprisonment
inizia ad imparare
dożywocie
outlaw
inizia ad imparare
zakazywać
prosecution
inizia ad imparare
oskarżenie, oskarżyciel
sense of injustice
inizia ad imparare
poczucie niesprawiedliwości
armed robbery
inizia ad imparare
napad z bronią w ręku
arson
inizia ad imparare
podpalenie
attempt
inizia ad imparare
usiłować
blackmail
inizia ad imparare
szantaż, szantażować
break into
inizia ad imparare
włamać się do
bribe
inizia ad imparare
łapówka
bribery
inizia ad imparare
łapownictwo
burglary
inizia ad imparare
włamanie
commit a crime
inizia ad imparare
popełnić przestępstwo
demand ransom
inizia ad imparare
zażądać okupu
extort
inizia ad imparare
wymusić
hijacking
inizia ad imparare
porwanie
hostage
inizia ad imparare
zakładnik
manslaughter
inizia ad imparare
nieumyślne spowodowanie śmierci
mugging
inizia ad imparare
rozbój, napaść uliczna
reveal confidential information
inizia ad imparare
ujawnić poufne informacje
riots
inizia ad imparare
zamieszki
rob at gunpoint
inizia ad imparare
obrabować kogoś, grożąc pistoletem
set fire to sth
inizia ad imparare
podpalić coś
teenage delinquent
inizia ad imparare
nieletni przestępca
thief
inizia ad imparare
złodziej
treason
inizia ad imparare
zdrada
unauthorised possesion of firearms
inizia ad imparare
posiadanie broni bez zezwolenia
accuse sb of sth
inizia ad imparare
oskarżyć kogoś o coś
arrest sb for sth
inizia ad imparare
aresztować kogoś za coś
find sb guilty of
inizia ad imparare
uznać kogoś winnym czegoś
charge sb with sth
inizia ad imparare
oskarżyć kogoś o coś
disqualify from
inizia ad imparare
odebrać komuś prawo do
sentence to... for...
inizia ad imparare
skazać na (karę) za (przestępstwo)
suspect sb of sth
inizia ad imparare
podejrzewać kogoś o coś
aid
inizia ad imparare
pomoc humanitarna
bring an end to violence
inizia ad imparare
położyć kres przemocy
ceasefire
inizia ad imparare
zawieszenie broni
developing countries
inizia ad imparare
rozwijające się państwa
independence
inizia ad imparare
niepodległość
justified use of force
inizia ad imparare
usprawiedliwione użycie siły
Middle East peace talks
inizia ad imparare
rozmowy pokojowe na Bliskim Wschodzie
outline a plan
inizia ad imparare
nakreślić plan
peace talks/process/treaty
inizia ad imparare
rozmowy pokojowe/proces/traktat
reach a long-lasting agreement
inizia ad imparare
osiągnąć trwałe porozumienie
surrender to sb
inizia ad imparare
poddać się komuś
weapons of mass destruction (WMD)
inizia ad imparare
broń masowego rażenia
discriminate against sb
inizia ad imparare
dyskryminować kogoś
discrimination
inizia ad imparare
dyskryminacja
homelessness
inizia ad imparare
bezdomność
immigrant
inizia ad imparare
imigrant
poverty
inizia ad imparare
bieda
social inequality
inizia ad imparare
nierówności społeczne

Devi essere accedere per pubblicare un commento.