logistics and the Internet

 0    87 schede    oliwia09080702
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
fracht, przewóz
inizia ad imparare
freight
planista
inizia ad imparare
planner
czas
inizia ad imparare
time
cena
inizia ad imparare
price
informacja
inizia ad imparare
information
rezerwowć
inizia ad imparare
to book
rezerwacja
inizia ad imparare
booking
umieszczony w sieci
inizia ad imparare
web- based
narzędzie do czegoś
inizia ad imparare
tool for something
rezerwacja elektroniczna
inizia ad imparare
electronic booking
pokazywać
inizia ad imparare
to show
aktualne informacje na jakiś temat
inizia ad imparare
up-to-date information about something
tranzyt
inizia ad imparare
transit
w czasie rzeczywistym
inizia ad imparare
real-time
potwierdzenie
inizia ad imparare
confirmation
usługi
inizia ad imparare
services
łatwo
inizia ad imparare
easily
być skonfigurowanym
inizia ad imparare
to be configured
w taki sposób by
inizia ad imparare
so that
kontrolować
inizia ad imparare
to control
przesyłka przychodząca
inizia ad imparare
inbound shipment
zmniejszać ograniczać
inizia ad imparare
to reduce
całkowity
inizia ad imparare
total
spędzać (o czasie), wydawać (o pieniądzać)
inizia ad imparare
to spend
sprawny, sprawnie działający, wydajny
inizia ad imparare
efficient
środki transportu
inizia ad imparare
means of transport
wielu użytkowników
inizia ad imparare
multiple users
organizacja, tu: firma, przedsiębiorstwo
inizia ad imparare
organisation
co oznacza
inizia ad imparare
meaning
departament/ dział spedycji wewnętrznej
inizia ad imparare
internal shipping department
otrzymywać
inizia ad imparare
to recive
mniej (do rzeczowników policzalnych)
inizia ad imparare
fewer
mniej (do rzeczowników niepoliczalnych)
inizia ad imparare
less
zapytanie
inizia ad imparare
query
zmienić
inizia ad imparare
change
świat
inizia ad imparare
the world
zmienić coś w coś
inizia ad imparare
turn something into someting
globalna wioska
inizia ad imparare
global village
dzięki czemuś
inizia ad imparare
thanks to sth
internet
inizia ad imparare
the Internet
mieć dostęp, uzyskać dostęp (do)
inizia ad imparare
to access
używać, wykorzystać
inizia ad imparare
to use
szeroki zakres czegoś
inizia ad imparare
a wide range of
ponadto
inizia ad imparare
moreover
ułatwić
inizia ad imparare
facilitate
wymiana towarów i usług
inizia ad imparare
exchange of goods and services
jeśli chodzi o...
inizia ad imparare
as far as something is concerned
zmienić, dokonać zmiany
inizia ad imparare
to make a change
dokonać zasadniczej zmiany, dokonać przełomu
inizia ad imparare
to make a fundamental change
charakter czegoś
inizia ad imparare
to nature of something
łańcuch dostaw
inizia ad imparare
supply chain
nie tylko..., lecz także
inizia ad imparare
not only... but also...
technologie internetowe
inizia ad imparare
internet technologies
widoczność czegoś
inizia ad imparare
visibility of something
proces
inizia ad imparare
process
uzyskiwać przewagę
inizia ad imparare
to reap the advantages
czerpać korzyści
inizia ad imparare
to reap benefits
przewaga handlowa
inizia ad imparare
commercial advantages
elektroniczna wymiana danych (EDI)
inizia ad imparare
Electronic Data Interchange (EDI)
przestrzegać
inizia ad imparare
to view
firma
inizia ad imparare
firm
najważniejsze narzędzie do walki z konkurencją
inizia ad imparare
a key competitive weapon
nieustannie się zmieniający
inizia ad imparare
ever-changing
środowisko biznesowe
inizia ad imparare
business environment
narzędzie komputerowe
inizia ad imparare
computer tool
oprogramowanie
inizia ad imparare
software
wymieniać
inizia ad imparare
to exchange
informacje handlowe
inizia ad imparare
business information
elektronicznie
inizia ad imparare
electronically
partnerzy w interesach, współpracujący ze sobą
inizia ad imparare
business trading partners
spółka (kapitałowa)
inizia ad imparare
company
wdrażać
inizia ad imparare
to implement
oświadczać
inizia ad imparare
to state
zarządzać
inizia ad imparare
to manage
ponadto
inizia ad imparare
What is more...
pomagać coś zrobić
inizia ad imparare
to help sth
ograniczać, zmniejszać zredukować
inizia ad imparare
to reduce
ilość czegoś, liczba czegoś
inizia ad imparare
the number of something
praca papierkowa
inizia ad imparare
paper work
dodać coś
inizia ad imparare
to add something
nowy
inizia ad imparare
new
partner w interesach
inizia ad imparare
trading partner
tylko
inizia ad imparare
only
kilka (nie za dużo)
inizia ad imparare
a few
usatysfakcjonować
inizia ad imparare
to satisfy
klient kluczowy
inizia ad imparare
key customer
sprawiać, że spółki są bardziej konkurencyjne
inizia ad imparare
make companies more competetive

Devi essere accedere per pubblicare un commento.