Lifestyle diseases

 0    23 schede    angelikaogar
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
przyczyniać się do
On przyczynił się do moich problemów i teraz chce pomóc.
inizia ad imparare
contribute to
He contributed to my problems and now he wants to help.
cukrzyca
Pacjent, który choruje na cukrzycę ma wysoki poziom cukru we krwi.
inizia ad imparare
diabetes
A patient suffering from diabetes has a high blood sugar level.
otyłość
Naukowcy twierdzą, że istnieje czynnik genetyczny warunkujący otyłość.
inizia ad imparare
obesity
Researchers say that there is a genetic factor associated with obesity.
nadmiar
Musimy myśleć o utracie nadwyżki wagi.
inizia ad imparare
surplus
We have to think about losing surplus weight.
niedawno
Niesamowita rzecz zdarzyła mi się niedawno.
inizia ad imparare
the other day
An extraordinary thing happened to me the other day.
z nadwagą
On ma 5 kilogramów nadwagi.
inizia ad imparare
overweight
He is 5 kilograms overweight.
degustacja
Dostałam próbkę na spróbowanie.
inizia ad imparare
Tasting
I got a sample for tasting.
walczyć o coś (starać się mocno żeby coś zrobić)
Wielu ludzi walczy o utratę nadwagi.
inizia ad imparare
struggle to do something
Many people are struggling to lose excess weight.
dodatkowy, przekraczający dozwoloną normę, nadmierny
Czy masz jakiś dodatkowy bagaż?
inizia ad imparare
excess
Do you have any excess baggage?
reklama
Widziałeś ich nową reklamę?
inizia ad imparare
commercial
Have you seen their new commercial?
przypuszczać
Przypuszczam, że ona się spóźni.
inizia ad imparare
suppose
I suppose she will be late.
unikać
On unikał mojego wzroku na spotkaniu.
inizia ad imparare
avoid
He avoided my eyes through the meeting.
uwaga, skupienie - l. mnoga
inizia ad imparare
foci (fouki)
We have to find a way to shift our mental focus from food to healthier foci such as sports, reading or music.
zaniepokojony, zatroskany
W ogrodzie był ktoś obcy i zaniepokoiłem się.
inizia ad imparare
anxious
There was a stranger in the garden and I felt anxious.
ujście czegoś
inizia ad imparare
outlet for something
If we are always worried and anxious we may eat as an outlet for these feelings.
rozpraszać
Ona ciągle mnie rozprasza.
inizia ad imparare
distract
She keeps distracting me.
zatem
Nie powiedziałeś mi całej prawdy, zatem skłamałeś.
inizia ad imparare
therefore
You didn't tell me the whole truth, therefore, you lied.
nieodpowiedni, niestosowny,
Dlaczego ja zawsze mówię nieodpowiednie rzeczy?
inizia ad imparare
inappropriate
Why do I always say inappropriate things?
radzić sobie z czymś
Będziemy musieli sobie z tym poradzić.
inizia ad imparare
deal with something
We'll have to deal with it.
radzić sobie z czymś
Wiem jak radzić sobie w trudnych sytuacjach.
inizia ad imparare
handle
I know how to handle difficult situations.
osiągać, zdobywać
Zdobyłem niezbędne hasła.
inizia ad imparare
gain
I gained the necessary passwords.
wyliczać, policzyć
inizia ad imparare
enumerate
zajęcie, pasja (także pogoń)
Wędkarstwo jest jego ulubionym zajęciem na świeżym powietrzu.
inizia ad imparare
pursuit
Fishing is his favourite outdoor pursuit.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.