Level 3 May 5th

 0    149 schede    agakrysz
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
przynosić efekty
inizia ad imparare
to bear fruit
nowatorski system
inizia ad imparare
a cutting-edge system
działać w trudnym, napiętym środowisku
inizia ad imparare
to operate in a tense environment
rygorystyczny, surowy, dokładny
inizia ad imparare
rigorous
natknąć się na problemy, trudności
inizia ad imparare
to encounter difficulties
ćwiczyć, próbować wiele scenariuszy
inizia ad imparare
to rehearse numerous scenarios
walka wręcz
inizia ad imparare
hand-to-hand fighting
pozorować (np. samobójstwo), symulować (np. chorobę)
inizia ad imparare
to simulate
bezprecedensowy, niespotykany
inizia ad imparare
unprecedented
absencja
inizia ad imparare
absenteeism
porzucenie, opuszczenie (np. rodziny), dezercja
inizia ad imparare
desertion
nieobecny bez zezwolenia
inizia ad imparare
absent without leave Awol
narazić, wystawiać na niebezpieczeństwo
inizia ad imparare
to jeopardise
zdolność, umiejętność
inizia ad imparare
ability
ostre, dotkliwy
inizia ad imparare
acute
niezastąpiony, niezbędny
inizia ad imparare
indispensable
pole bitwy stosujące najnowocześniejsze techniki
inizia ad imparare
hi-tech battlefield
głośny szeroko znany
inizia ad imparare
high profile
utrudniać, krzyżować szyki
inizia ad imparare
to stymie
przewlekły
inizia ad imparare
chronic
rozwiązywać (problem), zajmować się (jakąś sprawą)
inizia ad imparare
to address
prawdziwy powód, leżący u podstawy
inizia ad imparare
underlying reason for sth
wymierzyć
inizia ad imparare
to mete
uraz
inizia ad imparare
trauma
autentycznie, rzeczywiście
inizia ad imparare
genuinely
dać radę sobie z
inizia ad imparare
to hack the demands of army life
niektóre sprawy są w toku
inizia ad imparare
some cases are pending
cytować
inizia ad imparare
to cite
pobudzać, zwiększać, poprawiać
inizia ad imparare
to boost
poluzować ograniczenia
inizia ad imparare
loosen restrictionsto
drastycznie obniżyć, obciąć
inizia ad imparare
to slash prices
opracować; skompilować
inizia ad imparare
to compile
zwracając się do kogoś
inizia ad imparare
addressing sb
trzymać coś w sekrecie
inizia ad imparare
to keep under wraps
wizytówka (czyichś umiejętności), pokaz (czyjegoś talentu osiągnięć)
inizia ad imparare
a showcase
kosztorys wstępny
inizia ad imparare
preliminary estimate
sojusznicy
inizia ad imparare
allies
trwający wiele lat
inizia ad imparare
multiyear
zamówienie/zaopatrzenie
inizia ad imparare
procurement
Apacz
inizia ad imparare
Apache
unowocześnić, podnosić jakość
inizia ad imparare
upgrade
na pewno coś się musi stać
inizia ad imparare
to be bound to do sth
łączyć się
inizia ad imparare
to merge
dopasować do potrzeb
inizia ad imparare
to tailor sth to sb's needs
fakt, fakty
inizia ad imparare
datum, data,
produkt gotowy, prosto z półki
inizia ad imparare
off-the-shelf product
wiedza specjalistyczna
inizia ad imparare
expertise
skumulować się, łącznie wynieść
inizia ad imparare
to amount to
idea, wyobrażenie
inizia ad imparare
(popular) notion
urządzenie
inizia ad imparare
an appliance
kształtować, modelować
inizia ad imparare
to fashion
zaprzestać
inizia ad imparare
to cease
wyłaniać się z, pojawiać się
inizia ad imparare
to emerge from
mętny, niejasny
inizia ad imparare
turbid
konsekwentny, spójny
inizia ad imparare
consistent
Lojalność
inizia ad imparare
allegiances
polegać na
inizia ad imparare
to rely on
plotka, pogłoska
inizia ad imparare
rumor
bezczelny, bezwstydny
inizia ad imparare
brazen act of violence
przepełniony, nasycony
inizia ad imparare
riddled with
nieujawniony
inizia ad imparare
undisclosed
ogólny, powszechny
inizia ad imparare
prevailing (theory)
pogarda, lekceważenie
inizia ad imparare
disdain
podważać (np. autorytet), podkopywać (np. zaufanie do kogoś), nadszarpywać (np. zdrowie)
inizia ad imparare
undermine
Bogaty, zamożny
inizia ad imparare
affluent, wealthy
podstawa, kręgosłup, trzon, ostoja
inizia ad imparare
backbone
planować, kierować z ukrycia
inizia ad imparare
to mastermind
mózg przedsięwzięcia
inizia ad imparare
the mastermind
atakować z zasadzki
inizia ad imparare
to ambush
Widz, naoczny świadek
inizia ad imparare
a bystander
być przypisywanym czemuś
inizia ad imparare
to be attributed to
odłączać się, rozpadać się;
inizia ad imparare
splinter
waśń, zatarg
inizia ad imparare
feud
uciążliwy, bardzo trudny
inizia ad imparare
onerous
ciężar, brzemię
inizia ad imparare
burden
koniec istnienia, upadek
inizia ad imparare
demise
najemnik
inizia ad imparare
mercenary
przynosić efekty
inizia ad imparare
to bear fruit
nowatorski system
inizia ad imparare
a cutting-edge system
działać w trudnym napiętym środowisku
inizia ad imparare
to operate in a tense environment
rygorystyczny surowy dokładny
inizia ad imparare
rigorous
napotykać natknąć się na problemy trudności
inizia ad imparare
to encounter difficulties
ćwiczyć próbować wiele scenariuszy
inizia ad imparare
to rehearse numerous scenarios
walka wręcz
inizia ad imparare
hand-to-hand fighting
pozorować (np. samobójstwo), symulować (np. chorobę)
inizia ad imparare
to simulate
bezprecedensowy niespotykany
inizia ad imparare
unprecedented
absencja
inizia ad imparare
absenteeism
porzucenie, opuszczenie (np. rodziny) dezercja
inizia ad imparare
desertion
nieobecny bez zezwolenia
inizia ad imparare
absent without leave Awol
narazić wystawiać na niebezpieczeństwo
inizia ad imparare
to jeopardise
zdolność umiejętność
inizia ad imparare
ability
ostre dotkliwy
inizia ad imparare
acute
niezastąpiony niezbędny
inizia ad imparare
indispensable
pole bitwy stosujące najnowocześniejsze techniki
inizia ad imparare
hi-tech battlefield
głośny szeroko znany
inizia ad imparare
high profile
utrudniać krzyżować szyki
inizia ad imparare
to stymie
przewlekły
inizia ad imparare
chronic
rozwiązywać (problem) zajmować się (jakąś sprawą)
inizia ad imparare
to address
prawdziwy powód leżący u podstawy
inizia ad imparare
underlying reason for sth
wymierzyć
inizia ad imparare
to mete
uraz
inizia ad imparare
trauma
autentycznie rzeczywiście
inizia ad imparare
genuinely
dać radę sobie z
inizia ad imparare
to hack the demands of army life
niektóre sprawy są w toku
inizia ad imparare
some cases are pending
cytować
inizia ad imparare
to cite
pobudzać zwiększać poprawiać
inizia ad imparare
to boost
poluzować ograniczenia
inizia ad imparare
loosen restrictionsto
drastycznie obniżyć obciąć
inizia ad imparare
to slash prices
opracować skompilować
inizia ad imparare
to compile
zwracając się do kogoś
inizia ad imparare
addressing sb
trzymać coś w sekrecie
inizia ad imparare
to keep under wraps
wizytówka (czyichś umiejętności) pokaz (czyjegoś talentu osiągnięć)
inizia ad imparare
a showcase
kosztorys wstępny
inizia ad imparare
preliminary estimate
sojusznicy
inizia ad imparare
allies
trwający wiele lat
inizia ad imparare
multiyear
zamówienie/zaopatrzenie
inizia ad imparare
procurement
Apacz
inizia ad imparare
Apache
unowocześnić podnosić jakość
inizia ad imparare
upgrade
na pewno coś się musi stać
inizia ad imparare
to be bound to do sth
łączyć się
inizia ad imparare
to merge
dopasować do potrzeb
inizia ad imparare
to tailor sth to sb's needs
wiedza specjalistyczna
inizia ad imparare
expertise
skumulować się łącznie wynieść
inizia ad imparare
to amount to
idea wyobrażenie
inizia ad imparare
(popular) notion
urządzenie
inizia ad imparare
an appliance
kształtować modelować
inizia ad imparare
to fashion
zaprzestać
inizia ad imparare
to cease
wyłaniać się z pojawiać się
inizia ad imparare
to emerge from
mętny niejasny
inizia ad imparare
turbid
konsekwentny spójny
inizia ad imparare
consistent
Lojalność
inizia ad imparare
allegiances
polegać na
inizia ad imparare
to rely on
plotka, pogłoska
inizia ad imparare
rumor
bezczelny bezwstydny
inizia ad imparare
brazen act of violence
pełny (full of) przepełniony nasycony
inizia ad imparare
riddled with
nieujawniony
inizia ad imparare
undisclosed
ogólny powszechny
inizia ad imparare
prevailing (theory)
pogarda lekceważenie
inizia ad imparare
disdain
podważać (np. autorytet) podkopywać (np. zaufanie do kogoś) nadszarpywać (np. zdrowie)
inizia ad imparare
undermine
planować kierować z ukrycia
inizia ad imparare
to mastermind
mózg przedsięwzięcia
inizia ad imparare
the mastermind
atakować z zasadzki
inizia ad imparare
to ambush
być przypisywanym czemuś
inizia ad imparare
to be attributed to
odłączać się rozpadać się
inizia ad imparare
splinter
waśń zatarg
inizia ad imparare
feud
uciążliwy bardzo trudny
inizia ad imparare
onerous
ciężar brzemię
inizia ad imparare
burden
koniec istnienia upadek
inizia ad imparare
demise
najemnik
inizia ad imparare
mercenary

Devi essere accedere per pubblicare un commento.