letters of condolence

 0    23 schede    malgomalinowska
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
I know that nothing I can say can really soften the blow for you
inizia ad imparare
wiem, że nic co mogę powiedzieć, nie może złagodzić cios dla Ciebie
if there were anything, I can possibly do to be of help
inizia ad imparare
jeśli byłoby coś, co mogę ewentualnie zrobić, aby być pomocnym
I was distressed indeed to hear that
inizia ad imparare
Byłem rzeczywiście zmartwiony słyszac że
It is with deep regret that
inizia ad imparare
Z głębokim żalem, że
Mere words seem so futile at a time such as this.
inizia ad imparare
Puste słowa wydają się tak daremne w czasie takim jak ten.
We only wish there were some way in which we could lighten your grief
inizia ad imparare
Chcielibyśmy by był jakiś sposób, w który moglibyśmy rozjaśnić Twój żal
I know what a loss it is for you
inizia ad imparare
Wiem jaka to jest strata dla ciebie
I am at a loss for words
inizia ad imparare
nie potrafię wyrazić słowami
I shall not exhort you to bear up manfully for I know how easy it is to say and how hard to do
inizia ad imparare
nie zachęcam Cię żeby znosić to mężnie bo wiem że łatwo mówić trudno zrobić
Aware as I am of the scant solace which words can bring
inizia ad imparare
będąc świadomym skromności pocieszenia jakie niosą słowa
you have my heartfelt sympathy
inizia ad imparare
masz moje szczere współczucie
It came as a great shock to all of us to hear of...
inizia ad imparare
To wielki szok dla nas wszystkich, aby usłyszeć o...
I know full well what an irreparable loss it is to you
inizia ad imparare
Wiem dobrze jaka to jest niepowetowaną stratą dla ciebie
Mere words can do little to comfort you
inizia ad imparare
Puste słowa niewiele mogą zrobić, aby cię pocieszyć
His premature death bereaved us of a loving father
inizia ad imparare
Jego przedwczesna śmierć pogrążyła nas w żałobie po kochającym ojcu
We all sympathise with you in your bereavement
inizia ad imparare
Wszyscy Ci współczuję w żałobie
bereavement
inizia ad imparare
bereavement in inglese
żałoba
May the kind thoughts give you courage and fortitude
inizia ad imparare
Może uprzejme myśli dadzą Ci odwagę i hart ducha
Please convey my sympathy
inizia ad imparare
Proszę przyjąć wyrazy współczucia
His loss is a great one for all of us
inizia ad imparare
Jego strata jest wielki dla nas wszystkich
His death is a crippling blow to our company
inizia ad imparare
Jego śmierć to druzgocący cios dla naszej firmy
someone is no more
inizia ad imparare
kogoś nie ma już na świecie
This is just to let you know how deeply I feel for you and your sorrow
inizia ad imparare
To jest po prostu poinformować, jak bardzo czuję się dla Ciebie i Twojego smutku

Devi essere accedere per pubblicare un commento.