lekcje po angielsku

 0    232 schede    jakubdmochowski
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
oklaskać
inizia ad imparare
to applaud
być dumny z
inizia ad imparare
to be proud of
rocznica
inizia ad imparare
anniversary
Założenie czegoś
inizia ad imparare
the founding of something
Targi uliczne
inizia ad imparare
Street fair
chór
inizia ad imparare
a choir
działo
inizia ad imparare
cannon
całkowicie
inizia ad imparare
utterly
spektakularny
inizia ad imparare
spectacular
na główkę
inizia ad imparare
headlong
płatek
inizia ad imparare
a petal
nurokwać ze sceny
inizia ad imparare
dive from the stage
Moskwianie
inizia ad imparare
Muscovites
Klaskanie publiczności
inizia ad imparare
an audience clapping
Karnawał
inizia ad imparare
Carnival
Ogromny tłum
inizia ad imparare
A huge crowd
Ludzie szaleją
inizia ad imparare
People are crazy
Koncert na świeżym powietrzu
inizia ad imparare
Open-air concert
Widzowie wiwatują
inizia ad imparare
Viewers cheer
korowód
inizia ad imparare
pageant
Panna młoda i pan młody
inizia ad imparare
Bride and groom
Ludzie noszący tablice
inizia ad imparare
People carrying boards
Ludzie w przebraniu
inizia ad imparare
People in disguise
Ludzie w tradycyjnej ubraniu
inizia ad imparare
People in traditional clothing
Ludzie śpiewają i nucą
inizia ad imparare
People are singing and humming
tor
inizia ad imparare
rail
skomplikowane
inizia ad imparare
complex
rzezbienie
inizia ad imparare
sculpting
skromny
inizia ad imparare
modest
ostry w smaku
inizia ad imparare
sharp in taste
dziwny
inizia ad imparare
strange
probka
inizia ad imparare
probka
skoczyste
inizia ad imparare
skoczyste
rzucac czyms
inizia ad imparare
throw something
rzodkiewka
inizia ad imparare
a radish
coroczny
inizia ad imparare
annual
podobieństwo
inizia ad imparare
similarity
zniknąć
inizia ad imparare
disappear
poczatki czegos
inizia ad imparare
Beginnings of something
msza
inizia ad imparare
mass
odróznic cos od czegos
inizia ad imparare
distinguish something from something
sprzedawca
inizia ad imparare
a shop assistant
rzepa
inizia ad imparare
turnip
sałata
inizia ad imparare
a lettuce
gospodyni
inizia ad imparare
hostess
szukać czegos
inizia ad imparare
look for something
burmistrz
inizia ad imparare
the Mayor
wystawa
inizia ad imparare
a shop window
koerowac sie w jakas strone
inizia ad imparare
coober in some side
język
inizia ad imparare
tongue
byc gospodarzem
inizia ad imparare
host
punkt kulminacyjny
inizia ad imparare
climax
ladunek
inizia ad imparare
cargo
obrzucac kogos czyms
inizia ad imparare
throw something on someone
zemscic sie
inizia ad imparare
retaliate
to zabiera (czas)
inizia ad imparare
it takes (time)
Robić notatki
inizia ad imparare
Take notes
Zrób zdjęcie
inizia ad imparare
Take a picture
Weź to na poważnie
inizia ad imparare
Take it seriously
Być podobnym
inizia ad imparare
Resemble
ściągnąć
inizia ad imparare
download
mieć miejsce
inizia ad imparare
occur
nie śpiesz się
inizia ad imparare
do not rush
Opiekować się
inizia ad imparare
Look after
Wziąć udział
inizia ad imparare
Get involved
Usiądź
inizia ad imparare
Sit
zacząć coś robić
inizia ad imparare
to take up doing something
głuchy
inizia ad imparare
deaf
wybuchnąć (np. panika)
inizia ad imparare
explode (eg panic)
protestujący
inizia ad imparare
protesters
sędzia sportowy
inizia ad imparare
umpire
trwać
inizia ad imparare
to last
szef/kierownik
inizia ad imparare
executive / manager
przerażający
inizia ad imparare
frightening
przepiękny
inizia ad imparare
exquisite
wściekły
inizia ad imparare
furious
zamoczony
inizia ad imparare
dipped
okropny
inizia ad imparare
awful
wesoły
inizia ad imparare
cheerful
głodujący
inizia ad imparare
starving
wyczerpany
inizia ad imparare
exhausted
różnorodność
inizia ad imparare
variety
trujący
inizia ad imparare
toxic
szczypta soli
inizia ad imparare
pinch of salt
szafka
inizia ad imparare
a cupboard
zapas czegoś
inizia ad imparare
stock of something
zapiekanka
inizia ad imparare
casserole
ulepszyć
inizia ad imparare
improve
przeszkadzać
inizia ad imparare
to interrupt
mnóstwo czegoś
inizia ad imparare
a lot of something
zmiękczyć
inizia ad imparare
soften
siodło
inizia ad imparare
a saddle
kotlecik
inizia ad imparare
chop
nadziać
inizia ad imparare
stuff
rączka na kole sterowym
inizia ad imparare
handle on the steering wheel
pomysłowość
inizia ad imparare
ingenuity
skamieniały
inizia ad imparare
fossil
Kwas siarkowy
inizia ad imparare
Sulphuric acid
poręczny
inizia ad imparare
handy
zamieszkiwać
inizia ad imparare
resident
świerk
inizia ad imparare
spruce
Kora drzewa
inizia ad imparare
Tree bark
napar
inizia ad imparare
brew
widzący przyszłość
inizia ad imparare
seeing the future
środek ostrożności
inizia ad imparare
precaution
królestwo
inizia ad imparare
a kingdom
zaparzyć coś
inizia ad imparare
make something
jasnobrązowy
inizia ad imparare
light brown
statek
inizia ad imparare
ship
wycieczka
inizia ad imparare
1. tour 2. trip
słuzący
inizia ad imparare
servant
czaszka
inizia ad imparare
skull
krewny
inizia ad imparare
a relative
różnorodność
inizia ad imparare
variety
przy grobie
inizia ad imparare
at the grave
zebrać się
inizia ad imparare
gather
Wózek dziecięcy
inizia ad imparare
Stroller
Piszzcący hałas
inizia ad imparare
A loud noise
siniak
inizia ad imparare
a bruise
ciągnąć/wlec
inizia ad imparare
pull / drag
Być świadomym czegoś
inizia ad imparare
To be aware of something
Ostre bóle pleców
inizia ad imparare
Acute backache
w związku z czymś
inizia ad imparare
something in connection with
kręgosłup
inizia ad imparare
spine
zdziwiony
inizia ad imparare
surprised
Ktoś tonący
inizia ad imparare
Someone drowning
Gatunek chrząszcza
inizia ad imparare
Beetle species
Śmiały wyczyn
inizia ad imparare
A bold feat
okropna sukienka
inizia ad imparare
horrible dress
zwykły
inizia ad imparare
plain
chwycić
inizia ad imparare
grab
sława
inizia ad imparare
fame
Ściągacz tłumu
inizia ad imparare
Crowd puller
naciągnięta lina
inizia ad imparare
pulled the rope
z zapartym tchem
inizia ad imparare
with bated breath
widz
inizia ad imparare
a spectator
z zawiązanymi oczyma
inizia ad imparare
blindfolded
taczka
inizia ad imparare
a wheelbarrow
gwiazdorstwo
inizia ad imparare
stardom
węgorz
inizia ad imparare
eel
równik
inizia ad imparare
equator
równikowy
inizia ad imparare
equatorial
serwis aukcyjny
inizia ad imparare
Auction site
stawiać na coś
inizia ad imparare
gamble on something
Z zakresu od ... do...
inizia ad imparare
In the range from ... to...
wypuścić (np. film)
inizia ad imparare
release (e.g., movie)
scenariusz
inizia ad imparare
scenario
śmiertelna choroba
inizia ad imparare
fatal disease
zapomnienie
inizia ad imparare
oblivion
rozgłos
inizia ad imparare
publicity
podtrzymać coś
inizia ad imparare
holding something
zawód, rozczarowanie
inizia ad imparare
occupation, disappointment
przewodniczący
inizia ad imparare
chairperson
zapewniać
inizia ad imparare
to assure
chylić się ku upadkowi
inizia ad imparare
decay
posiadłość
inizia ad imparare
a mansion
związać koniec z końcem
inizia ad imparare
pay one's way
Być ściganym/tropionym
inizia ad imparare
Be prosecuted / hunted
Praca dorywcza
inizia ad imparare
odd job
Zdobyć doświadczenie
inizia ad imparare
Gain experience
główna rola
inizia ad imparare
leading role
czciciel/wielbiciel
inizia ad imparare
worshiper / lover
czcić/wielbić
inizia ad imparare
worship / praise
przerażająca liczba czegoś
inizia ad imparare
a terrifying number of something
mieć obsesję
inizia ad imparare
have obsessed
osoba cierpiąca
inizia ad imparare
a person suffering
wpływać na coś
inizia ad imparare
affect something
Krewny
inizia ad imparare
Relative
społeczność
inizia ad imparare
community
łagodny
inizia ad imparare
mild
próbka
inizia ad imparare
specimen
ekstrawertyk
inizia ad imparare
an extrovert
umiarkowany
inizia ad imparare
mild
samotny
inizia ad imparare
lonely
niewrażliwy
inizia ad imparare
insensitive
cecha
inizia ad imparare
characteristic
więź
inizia ad imparare
bond
granica
inizia ad imparare
border, frontier
robiący wrażenie
inizia ad imparare
impressive
śmiać się, szczerząc się
inizia ad imparare
laugh, grinning
potakiwać
inizia ad imparare
nod
współczująco
inizia ad imparare
sympathetically
przymus
inizia ad imparare
coercion
wyznać coś
inizia ad imparare
confess something
uzależnienie od zakupów
inizia ad imparare
addiction to shopping
podstawowe rzeczy
inizia ad imparare
basic things
Dochód do dyspozycji
inizia ad imparare
Income available
pozwolić sobie na coś
inizia ad imparare
allow yourself to something
potroić coś
inizia ad imparare
triple something
szalenstwo zakupowe
inizia ad imparare
shopping madness
zemsta
inizia ad imparare
revenge
zrobić komuś na złość
inizia ad imparare
make someone's anger
nawykowe
inizia ad imparare
habitual
poczucie własnej wartości
inizia ad imparare
self-esteem
kierownik
inizia ad imparare
a manager
zakupić/zakup
inizia ad imparare
purchase / purchase
podejrzany
inizia ad imparare
a suspect
kontroler
inizia ad imparare
controller
sąd
inizia ad imparare
a court
fikcyjny
inizia ad imparare
fictitious
pożyczka
inizia ad imparare
a loan
Fałszywe konto
inizia ad imparare
Fake account
błędne koło
inizia ad imparare
vicious circle
wyrok
inizia ad imparare
verdict
po to, żeby...
inizia ad imparare
so that...
kontynuować
inizia ad imparare
to go on
oprocentowanie
inizia ad imparare
interest
za czymś (poparcie)
inizia ad imparare
for something (support)
irytacja
inizia ad imparare
irritation
przynajmniej
inizia ad imparare
at least
Nalegać
inizia ad imparare
Insist
zakazać
inizia ad imparare
forbid - forbade - forbidden
narzucać coś komuś
inizia ad imparare
impose something on somebody
Naruszenie praw
inizia ad imparare
Violation of rights
w razie gdy
inizia ad imparare
in the event that
bezcelowy
inizia ad imparare
pointless
być zniechęconym
inizia ad imparare
be discouraged
być świadomym
inizia ad imparare
be aware of
Cisza i spokój
inizia ad imparare
Peace and quiet
jednakże
inizia ad imparare
However,
Niemniej jednak
inizia ad imparare
However
chociaż
inizia ad imparare
although
pomimo
inizia ad imparare
though
co więcej
inizia ad imparare
furthermore
Ponadto
inizia ad imparare
In addition
oprócz tego
inizia ad imparare
addition
chociaż
inizia ad imparare
although
z tego powodu
inizia ad imparare
for this reason
i dlatego
inizia ad imparare
and therefore
pomimo
inizia ad imparare
though
podczas gdy
inizia ad imparare
whereas
podczas gdy/natomiast
inizia ad imparare
while / while

Devi essere accedere per pubblicare un commento.