LEKCJA 8 H

 0    30 schede    andrzejwiszowaty
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
okrągły stół
inizia ad imparare
round table
be powtarzania
inizia ad imparare
without repeating
prawdziwa dama
inizia ad imparare
real lady
czwarte małżeństwo
inizia ad imparare
fourth marriage
wszystkie narzędzia naukowe
inizia ad imparare
all scientific instruments
oszczędzając czas i pieniądze
inizia ad imparare
saving time and money
Jaki rodzaj literatury?
inizia ad imparare
What kind of literature?
zaproszony do wygłoszenia wykładu
inizia ad imparare
invited to give a lecture
śpiewając znacznie lepiej tym razem
inizia ad imparare
singing much better this time
wysoce niebezpieczny i szalenie trudny
inizia ad imparare
highly dangerous and extremely difficult
Opracuj lepszy plan
inizia ad imparare
Work out a better plan
Nie musi pan rzucać palenia
inizia ad imparare
You don't have to give up smoking
Ale powinien pan mniej palić
inizia ad imparare
But you should smoke less
Jakim językiem mówi się na tej wyspie
inizia ad imparare
What language is spoken on this island
Popatrz! One będą tańczyć
inizia ad imparare
Look! They're going to dance
Nie wolno ci pić więcej niż filiżankę na dzień
inizia ad imparare
You mustn't drink more than one cup a day
Spotkajmy się tutaj
inizia ad imparare
Let's meet here
Jak dotąd nie było żadnych problemów
inizia ad imparare
There haven't been any problems so far
Wyjechał wcześniej, bo chciał spotkać Ann
inizia ad imparare
He left earlier because he wanted to meet Ann
Płacono mi dwa funty na godzinę
inizia ad imparare
I was paid £2 an hour
Czy to prawda, że pisze pan książkę?
inizia ad imparare
Is it true you're writing a book?
Pozwól mi iść!
inizia ad imparare
Let me go!
Ile nazwisk możesz zapamiętać?
inizia ad imparare
How many names can you remember?
Czy w zeszłym tygodniu grali coś ciekawego?
inizia ad imparare
Was anything interesting on last week?
Jedź/Idź za mną
inizia ad imparare
Follow me!
Jak to zrobić bez zmęczenia się?
inizia ad imparare
How to do it without getting tired?
Zdejmij kapelusz.
inizia ad imparare
Take off your hat
Umyj ręce przed zrobieniem tego
inizia ad imparare
Wash your hands before doing it
Była zachwycona i ponownie zaśpiewała tę piosenkę
inizia ad imparare
She was delighted and she sang the song again
Czy mógłbyś mi wyświadczyć przysługę?
inizia ad imparare
Could you do me a favour?

Devi essere accedere per pubblicare un commento.