LEKCJA 8 F

 0    55 schede    andrzejwiszowaty
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
wlamanie
inizia ad imparare
burglary
taka nudna (monotonna) muzyka
inizia ad imparare
such dull music
nikczemny i zły
inizia ad imparare
wicked and evil
wyglądający po prostu okropnie
inizia ad imparare
looking just awful
okropnie ubrany
inizia ad imparare
awfully dressed
bardzo brzydki
inizia ad imparare
very ugly
Przemyśl to
inizia ad imparare
think it over
c
inizia ad imparare
this time of year
O mało co nie utopił się w jeziorze
inizia ad imparare
He almost drowned in the lake
bez zobaczenia papieża
inizia ad imparare
without seeing the pope
raczej niezwykły
inizia ad imparare
rather unusual
uważany za mniej ważnego
inizia ad imparare
considered to be less important
uprzejmy grzeczny
inizia ad imparare
polite
cel działania
inizia ad imparare
goal
odmiana czasownika siedieć
inizia ad imparare
sit sat sat
narzekać na ceny
inizia ad imparare
complains about prices
nie bardzo uprzejmy
inizia ad imparare
not very polite
zmywarka
inizia ad imparare
dishwasher
jednakże
inizia ad imparare
however
Trzeba było jej powiedzieć
inizia ad imparare
You should have told her
Czy to się popsuje?
inizia ad imparare
Will it break down?
awaria
inizia ad imparare
a breakdown
sam samotny
inizia ad imparare
alone
bez wątpienia poza wszelka wątpliwość
inizia ad imparare
beyond doubt
poza, dalej
inizia ad imparare
beyond
jakiekolwiek wątpliwości
inizia ad imparare
any doubts
Krzysztof Kolumb
inizia ad imparare
Christopher Columbus
Nie ulega teraz watpliwości
inizia ad imparare
It is now beyond doubt
dotrzeć do ameryki
inizia ad imparare
to reach America
oni odnaleźli ślady
inizia ad imparare
they have found traces
zrobiony ze skór zwierzęcych
inizia ad imparare
made of animal skins
ale teraz jest pewne
inizia ad imparare
But it is now certain
mnich
inizia ad imparare
monk
święty
inizia ad imparare
Saint
piekło na Ziemi
inizia ad imparare
hell on earth
pokryte futrem
inizia ad imparare
covered with fur
zwierzęta z kłami
inizia ad imparare
animals with tusks
raj na ziemi
inizia ad imparare
paradise on earth
wieloryby i morsy
inizia ad imparare
whales and walruses
czy
inizia ad imparare
whether
dotrzeć do wysp Bahama
inizia ad imparare
to reach the Bahamas
oznaczać odnosić się
inizia ad imparare
refer to
nie docierając do Islandii
inizia ad imparare
not reaching Iceland
pierwsi Europejczycy w Ameryce
inizia ad imparare
the first Europeans in America
bardzo intensywna kolonizacja
inizia ad imparare
very intensive colonization
ich obecność tutaj
inizia ad imparare
their presence here
Irlandczycy i ich legendy
inizia ad imparare
the Irish and their legends
Czy znaleźliście jakieś ślady?
inizia ad imparare
Have you found any traces?
Płyńcie na zachód
inizia ad imparare
Sail west!
tylko bardzo nieliczni mnisi irlandzcy
inizia ad imparare
only very few Irish monks
łodzie Wikingów
inizia ad imparare
the Vikings' boats
Ziemia (planeta)
inizia ad imparare
the Earth
Czy widzisz ogień?
inizia ad imparare
Can you see the fire?
zwierzęta opisane w jego książce
inizia ad imparare
animals described in his book
bardzo dobry opis
inizia ad imparare
a very good description

Devi essere accedere per pubblicare un commento.