LEKCJA 7 J

 0    30 schede    andrzejwiszowaty
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
wiele gorsza niż pogoda w zeszłym miesiącu
inizia ad imparare
much worse than last month's weather
zbyt słaby aby iść pieszo
inizia ad imparare
too weak to walk
Dlaczego tak wcześnie?
inizia ad imparare
Why so early?
noszony przez wszystkie nastolatki
inizia ad imparare
worn by all teenagers
Nie sprawia mi różnicy, żeby poczekać
inizia ad imparare
I don't mind waiting
podejmowanie trudnych decyzji
inizia ad imparare
making difficult decisions
sól
inizia ad imparare
salt
Nadal próbujmy
inizia ad imparare
Let's go on trying
wybrać prezydenta
inizia ad imparare
to elect the President
śmierć pierwszego dyrektora naszej szkoły
inizia ad imparare
the death of the first headmaster of our school
Spotkajmy się punktualnie o trzeciej
inizia ad imparare
Let's meet at three sharp
Nie powinno być więcej problemów
inizia ad imparare
There shouldn't be any more problems
Czy umiesz biegać szybciej od swojego psa?
inizia ad imparare
Can you run faster than your dog?
Co chcesz, żebym zrobił?
inizia ad imparare
What do you want me to do?
Zabrano go do szpitala wczoraj w nocy
inizia ad imparare
He was taken to hospital last night
Jeśli ona się spóźni, będę musiał zadzwonić do jej matki.
inizia ad imparare
If she is late, I'll have to phone/ring up her mother
Czy będzie zbudowane coś nowego naprzeciw twojego domu?
inizia ad imparare
Will anything new be built opposite your house?
Czy wczoraj o wpół do siódmej słuchałeś radia?
inizia ad imparare
Were you listening to the radio at half past six yesterday?
Umyj się!
inizia ad imparare
Wash yourself!
Spójrz na tamte drzewa
inizia ad imparare
Look at those trees.
Znowu?
inizia ad imparare
Again?
On nie musi zachorować
inizia ad imparare
He doesn't have to get fall ill.
Niech pan przestanie wydzwaniać do mojej córki!
inizia ad imparare
Stop ringing up / calling my daughter!
odkurzacz
inizia ad imparare
vacuum cleaner
próżnia
inizia ad imparare
vacuum
Skrzypce za odkurzacz?
inizia ad imparare
A violin for a vacuum cleaner?
Skrzypce
inizia ad imparare
violin
termos
inizia ad imparare
vacuum flask
Od lipca mamy bardzo dobrą pogodę.
inizia ad imparare
We've had very good weather since July.
A może by tak obrabować bank?
inizia ad imparare
What about robbing a bank?

Devi essere accedere per pubblicare un commento.