Lekcja 24 -pełne zdania 1

 0    22 schede    maciejmalek
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Czy to twój brat
inizia ad imparare
Is it your brother?
Czy twój brat lubi pracować z tobą
inizia ad imparare
Does your brother like working with you?
Czy twoja siostra lubi pracować z nimi?
inizia ad imparare
Does your sister like working with them?
Czy jej tata może mi pomóc?
inizia ad imparare
Can her father help me?
Czy ona może mi pomóc?
inizia ad imparare
Can she help me?
Czy ona cię słyszy?
inizia ad imparare
Can she hear you?
Czy on mnie widzi?
inizia ad imparare
Can he see me?
Nie mogę mu pomóc
inizia ad imparare
I can't not help him
Nie lubię pomagać innym
inizia ad imparare
I don't like helping others
Nigdy tam nie byłem
inizia ad imparare
I have't been there
Byłem tam dwa razy
inizia ad imparare
I have been there twoo times
Kupiłem 2 jajka
inizia ad imparare
I have bought twoo eggs
Zjadłem trzy, a ty?
inizia ad imparare
I have eaten three, and you?
Komu już pomogłeś?
inizia ad imparare
Wcho have you helped alredy?
Komu powiedziałeś?
inizia ad imparare
Who have you told?
Ile razy byłeś w Polsce?
inizia ad imparare
How many times have you been to Poland?
Ile km przejechałeś?
inizia ad imparare
How many km have you driving?
Ile kilo schudłeś?
inizia ad imparare
How many kilos have you lost?
Komu to dałeś?
inizia ad imparare
Who given it to
Gdzie byłeś?
inizia ad imparare
Where have you been?
Dlaczego z nim nie pojechałeś?
inizia ad imparare
Why haven'tt you gone with him?
Czy to twoja siostra?
inizia ad imparare
Is this your sister?

Devi essere accedere per pubblicare un commento.