Lekcja 1,2,3

 0    241 schede    wdowaczarna
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
osobiste zaangażowanie
inizia ad imparare
personal involvement
wkładać dużo energii
inizia ad imparare
expend a lot more energy
cierpienie
inizia ad imparare
suffering
hojność
inizia ad imparare
generosity
uprzejmość
inizia ad imparare
politness
świadomy
inizia ad imparare
aware
drobne urazy
inizia ad imparare
minor injuries
zająć się czymś zdecydowanie
inizia ad imparare
deal with firmly
niezależnie, osobno
inizia ad imparare
apart
uderzenie podczas trzęsienia ziemi
inizia ad imparare
earthquake strike
wybuchła wojna
inizia ad imparare
war broke out
ugiąć nogi
inizia ad imparare
legs buckled
słaby
inizia ad imparare
faint, feel faint
bicie serca
inizia ad imparare
heart pounding
rozpocząć na nowo
inizia ad imparare
start afresh
dużo podróżować
inizia ad imparare
travel extensively
głośno się zaśmiać
inizia ad imparare
laugh aloud
spać mocno
inizia ad imparare
sleep soundly
rozmawiać otwarcie
inizia ad imparare
talk openly
bardzo dobrze mówić o kimś/czymś
inizia ad imparare
speak highly
przedstawiciel handlowy
inizia ad imparare
sales representative
porzucić, zrezygnować
inizia ad imparare
abandon
idealnie dopasowany
inizia ad imparare
ideally suited
nieskazitelnie czysty
inizia ad imparare
spotlessly clean, extremely clean
być chorym ze strachu
inizia ad imparare
be worried sick, very anxious
szeroki zakres
inizia ad imparare
a wide range of, large selection of
wysoko wyszkolony
inizia ad imparare
Highly trained, have a lot of training
poprawić jakość
inizia ad imparare
enhance the quality of, impove
niemiła niespodzianka
inizia ad imparare
nasty surprise, unpleasant shock
wyrobić sobie reputację
inizia ad imparare
earn a reputation, become well known
pełne wyjaśnienie
inizia ad imparare
Full explanation, complete explanation
zły sostunek
inizia ad imparare
negative attitudes, bad ideas about everything
wykorzystać szanse
inizia ad imparare
seize opportunities, take the chances
nowy początek
inizia ad imparare
make a fresh start, start again
przywracać zaufanie
inizia ad imparare
Restore confidence
upierać się
inizia ad imparare
insist
przejąć kontrolę
inizia ad imparare
assume control, take charge of
zostać przyjętym do szpitala
inizia ad imparare
to be admitted to hospital
podnosić alarm
inizia ad imparare
raise the alarm
uciekać się do przemocy
inizia ad imparare
Resort to violence
zaprzeczać odpowiedzialności
inizia ad imparare
Deny responsibility, was not your foult
wydawać ostrzeżenie
inizia ad imparare
Issue a warning
strajk
inizia ad imparare
a strike
zwolnienie
inizia ad imparare
dismissal
przywiązywać wagę
inizia ad imparare
attach importance
próba
inizia ad imparare
attempt
rozprowadzać plotki
inizia ad imparare
spread rumours
narzucona dyscyplina
inizia ad imparare
enforced discipline
zniekształcać postrzeganie
inizia ad imparare
cloud one's judgement
ponieść zranienie
inizia ad imparare
sustain injuries
poważne zranienie
inizia ad imparare
serious injuries
uzyskać
inizia ad imparare
obtain
ustalić
inizia ad imparare
establish
odwracać
inizia ad imparare
divert
duży korek
inizia ad imparare
heavy traffic
zmiana kierunku ruchu
inizia ad imparare
divert traffic
poważne zagrożenie
inizia ad imparare
major threat
poza zagrożeniem
inizia ad imparare
pose a threat
zacząć atak
inizia ad imparare
launch an attack
brutalny atak
inizia ad imparare
brutal attack
działać
inizia ad imparare
operate
uwaga
inizia ad imparare
heed
ignorować ostrzeżenie
inizia ad imparare
Ignore warnings
słuchać ostrzeżenia
inizia ad imparare
heed warnings
krzywdzić
inizia ad imparare
harm
gwałtowny
inizia ad imparare
violent
obława
inizia ad imparare
hunting
wielokrotnie uderzony
inizia ad imparare
Repeatedly punched
zadziwiajace
inizia ad imparare
astonishing
powódź
inizia ad imparare
a flood
cale (miara)
inizia ad imparare
Inches
wzgląd na
inizia ad imparare
sake of
ucierpieć
inizia ad imparare
suffer
nieszczęśliwy
inizia ad imparare
miserable
objazd
inizia ad imparare
bypass
rondo
inizia ad imparare
a roundabout
na pewno
inizia ad imparare
certainly
gapie
inizia ad imparare
outlookers
zrobić coś po swojemu
inizia ad imparare
do in my own way
plan, przeznacznie
inizia ad imparare
be meant to
gdyby nie
inizia ad imparare
but for
za tydzień
inizia ad imparare
in a week
kadencja
inizia ad imparare
serve the term
czy
inizia ad imparare
whether
przed końcem
inizia ad imparare
by the end
ponury
inizia ad imparare
gloomy
wpływowy
inizia ad imparare
influented
ułatwiać
inizia ad imparare
facilitate
upraszczać/ułatwiać
inizia ad imparare
simplify / facilitate
utrudniać
inizia ad imparare
hamper
szansa na
inizia ad imparare
an opportunity for
związany z
inizia ad imparare
associated with
skupiony na
inizia ad imparare
concentrated on
gratulować komuś czegoś
inizia ad imparare
to congratulate somebody on something
współpracować z
inizia ad imparare
cooperate with sb
radzić sobie
inizia ad imparare
deal with
zawarty w
inizia ad imparare
included in
pochwalić kogoś za coś
inizia ad imparare
praise someone for something
zapewnić coś komuś
inizia ad imparare
provide sth for sb
sukces w
inizia ad imparare
succeed in
dostarczyć komuś coś
inizia ad imparare
supply sb with sth
dostarczyć coś komuś
inizia ad imparare
supply sth to sb
być chętnym do czegoś
inizia ad imparare
be willing to
krajobraz
inizia ad imparare
landscape
malowniczy
inizia ad imparare
scenic
zamieszkały
inizia ad imparare
inhabit
biorąc pod uwagę
inizia ad imparare
in terms of
pas ruchu, dróżka
inizia ad imparare
lane
wygodny
inizia ad imparare
convenient
opłata za przejazd
inizia ad imparare
a fare
zacząć robić
inizia ad imparare
go ahead, start sth
robić dalej, kontynuować
inizia ad imparare
go on, continue doing
podsumować
inizia ad imparare
go over, examine, discuss in detail
pasować
inizia ad imparare
go with, match
wybuchnąć
inizia ad imparare
go off, explode
obejść
inizia ad imparare
go round, move, travel around, visit
przejść
inizia ad imparare
go through, suffer
zepsuć się
inizia ad imparare
go off, turn sour, start decay
dziać się
inizia ad imparare
to go on, happen
pokazywać np. w TV
inizia ad imparare
be on, be shown, performed
skończyć się
inizia ad imparare
be over, end
być gotowym
inizia ad imparare
be about to, be ready to
popierać
inizia ad imparare
be for, support, in favour of
robić coś
inizia ad imparare
be up to, do something (wrong)
wyjść
inizia ad imparare
be off, leave
doskonały w
inizia ad imparare
excellent at
doświadczony w
inizia ad imparare
experienced in
cieszyć się
inizia ad imparare
happy for sb
cieszyć się z
inizia ad imparare
happy with, about sth
dumny z
inizia ad imparare
proud of
szanować za
inizia ad imparare
respected for
odpowiedzialny za
inizia ad imparare
responsible for
odpowiedź na
inizia ad imparare
an answer to
ekspert w
inizia ad imparare
expert on/in/at
być z czegoś dumnym
inizia ad imparare
take pride in
odpowiedź na
inizia ad imparare
a replay to
donosić o
inizia ad imparare
a report on
długi
inizia ad imparare
debts
nalegać
inizia ad imparare
to insist
błakać się
inizia ad imparare
wander
błyskawica
inizia ad imparare
flash of lightning
kufel piwa
inizia ad imparare
pint of beer
zestaw sygnalizacji świetlnych
inizia ad imparare
Set of traffic lights
para piżam
inizia ad imparare
Pair of pajamas
bukiet kwiatów
inizia ad imparare
bunch of flowers
kartka papieru
inizia ad imparare
a sheet of paper
para okularów
inizia ad imparare
a pair of sunglasses
stado ptaków
inizia ad imparare
flock of birds
kostka mydła
inizia ad imparare
a bar of soap
tubka pasty
inizia ad imparare
tube of toothpaste
nożyczki
inizia ad imparare
pair of scissors
stado owiec
inizia ad imparare
flock of sheep
zestaw reguł
inizia ad imparare
set of rules
grzmot
inizia ad imparare
clap of thunder
rój pszczół
inizia ad imparare
a swarm of bees
piwnica
inizia ad imparare
basement
natknać się
inizia ad imparare
come across, find by chance
dziedziczyć w spadku
inizia ad imparare
come into, inherit
przyjść, wpaść
inizia ad imparare
come round, stop by, visit
znaleźć coś
inizia ad imparare
come up with, think of and suggest
zachorować na coś
inizia ad imparare
come down with, be taken ill with
odzyskać przytomność
inizia ad imparare
come to, round, to regain consciousness
duzy opad sniegu
inizia ad imparare
heavy snow
poza wyznaczonymi trasami
inizia ad imparare
ski off-piste
lawiny
inizia ad imparare
avalanches
regularne zjawisko
inizia ad imparare
Regular occurrence
poczatkujacy
inizia ad imparare
complete beginners
trwale uszkodzenie
inizia ad imparare
lasting damage
rzesity deszcz
inizia ad imparare
torrential rain
delikatna perswazja
inizia ad imparare
gentle persuasion
zwawy chod
inizia ad imparare
brisk walk
naturalne piekno
inizia ad imparare
natural beauty
bliskie powiazanie
inizia ad imparare
Close links
dobre wrazenie
inizia ad imparare
favourable impression
godna pozazdroszczenia pozycja
inizia ad imparare
Enviable position
kielkujacy romans
inizia ad imparare
budding romance
guzy, uderzenia
inizia ad imparare
bumps
siniaki
inizia ad imparare
bruises
nieuchronnie
inizia ad imparare
inevitably
rodzina goszczaca
inizia ad imparare
host family
pojezierze
inizia ad imparare
lake district
zachecac
inizia ad imparare
encourage
ruszyc w droge
inizia ad imparare
headed off
nieprzemakalny plaszcz
inizia ad imparare
wet weather gear
nagroda
inizia ad imparare
reward
zalozyc
inizia ad imparare
assume
blad elektrycznosci
inizia ad imparare
Electrical fault
celowa proba
inizia ad imparare
Deliberate attempt
podpalenie
inizia ad imparare
arson
rozmiary zniszczenia
inizia ad imparare
full extent of the demage
wczesnejsza wiedza
inizia ad imparare
prior knowledge
lokal
inizia ad imparare
premises
wlać
inizia ad imparare
pour
wylac z pracy
inizia ad imparare
sack
zamieszanie
inizia ad imparare
fuss
powazny przelom
inizia ad imparare
major breakthrough
dokladny opis
inizia ad imparare
detailed description
boisko
inizia ad imparare
court
w bialy dzien
inizia ad imparare
in broad daylight
niepotwierdzone dowody
inizia ad imparare
anecdotal evidence
istotny dowod
inizia ad imparare
conclusive proof
zlosliwa plotka
inizia ad imparare
malicious gossip
dokuczac
inizia ad imparare
get teased
silna mozliwosc
inizia ad imparare
Strong possibility
raport
inizia ad imparare
statement
powod, cel
inizia ad imparare
purpose
furia
inizia ad imparare
fury
trwaly jak skala
inizia ad imparare
rock solid
wtajemniczeni
inizia ad imparare
insiders
szerokie
inizia ad imparare
widely
umeblowany
inizia ad imparare
furnish
radzic sobie z
inizia ad imparare
to deal with
operowac, potraktowac
inizia ad imparare
handle
wejsc w nawyk
inizia ad imparare
Get in the habit of
isc dalej
inizia ad imparare
go the extra mile
poczuc sie lepiej
inizia ad imparare
get better
podjac decyzje
inizia ad imparare
reach a decision
pogodzic sie z czyms, dojsc do porozumienia
inizia ad imparare
come to terms with
wpasc w tarapaty
inizia ad imparare
get into trouble
sciemniac sie
inizia ad imparare
get dark
zasnac
inizia ad imparare
get to sleep
pozbyc sie czegos
inizia ad imparare
get ride of
przygotowac sie
inizia ad imparare
get ready
zostac zwolnionym
inizia ad imparare
get the sack
okazac sie uzytecznym
inizia ad imparare
come in handy
zemscic sie
inizia ad imparare
get revenge
zaczerwienic sie
inizia ad imparare
go red
osiagnac porozumienie
inizia ad imparare
reach an agreement
zgubic sie
inizia ad imparare
to get lost
znalezc prace
inizia ad imparare
get the job
dzialac komus na nerwy
inizia ad imparare
get on sb's nerves
dac komus spokoj
inizia ad imparare
get off sb's back
przystepowac do rzeczy
inizia ad imparare
get down to business
wsciec sie
inizia ad imparare
go over the top
zemscic sie na kims
inizia ad imparare
get even with sb
byc odpowiedzialnym za cos, zarzadzac czyms
inizia ad imparare
Be in charge of something
klopoty z kims
inizia ad imparare
be in trouble with
zeby miec calkowita pewnosc
inizia ad imparare
be on the safe side
w poszukiwaniu czegos
inizia ad imparare
In search of
być na czyimś miejscu
inizia ad imparare
Be in someone's shoes
w sytuacji posiadania rzeczy pod kontrola
inizia ad imparare
on top of something

Devi essere accedere per pubblicare un commento.