lekcja 05.02.2018 dialog zakupy w sklepie

 0    25 schede    Eugeniusz Kobylka
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
below
inizia ad imparare
below in inglese
poniżej
when you are both ready you can begin
inizia ad imparare
kiedy obaj jesteście gotowi, możecie zacząć
carefully
inizia ad imparare
z uwagą / uważnie / ostrożnie
certainly
inizia ad imparare
rzeczywiście, na pewno
for the second item on your shopping list
inizia ad imparare
dla drugiego przedmiotu na twojej liście zakupów
Ask how much the large packet is
inizia ad imparare
Zapytaj, ile kosztuje duża paczka
I'll have a small packet then, please
inizia ad imparare
Poproszę więc o mały pakiet
And some apples
inizia ad imparare
I niektóre jabłka
Choose which eggs you want
inizia ad imparare
Wybierz jajka, które chcesz
And have you got any tins of tomate soup
inizia ad imparare
I masz jakieś puszki zupy Tomate
Grade 1
inizia ad imparare
Stopień 1
of course
inizia ad imparare
oczywiście
large or small
inizia ad imparare
duży lub mały
what sort?
inizia ad imparare
jaki rodzaj?
say how much it costs?
inizia ad imparare
powiedz, ile to kosztuje?
Right. Is that all?
inizia ad imparare
Racja. Czy to wszystko?
I'm afraid we've only got...
inizia ad imparare
Boję się, że mamy tylko...
Let's see now...
inizia ad imparare
Zobaczmy teraz...
Add up the prices and tell Student A what it
inizia ad imparare
dodaj ceny i powiedz Studentowi, co to jest
what it comes to altogether
inizia ad imparare
ile wychodzi
just one more thing - cheese
inizia ad imparare
jeszcze jedno rzecz więcej - ser
oh well - nevermind
inizia ad imparare
no cóż - nieważne
Can I pay with the card?
inizia ad imparare
Czy mogę zapłacić kartą?
Are there small packages of potatoes
inizia ad imparare
Czy są małe paczki ziemniaków?
one pound of cheese, please
inizia ad imparare
proszę o jeden funt sera

Devi essere accedere per pubblicare un commento.