LANGUAGE LEADER UNIT

 0    64 schede    beatamosz8
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
księgowy
inizia ad imparare
Accountant
lekarz
inizia ad imparare
Doctor
ktoś, kto kupuje modę
inizia ad imparare
fashion buyer
prawnik
inizia ad imparare
lawyer
wtkładowca
inizia ad imparare
lecturer
firma
inizia ad imparare
company
sąd
inizia ad imparare
court
szpital
inizia ad imparare
hospital
biuro
inizia ad imparare
office
samolot
inizia ad imparare
plane
sklep
inizia ad imparare
shop
egzamin
inizia ad imparare
Exam
kurs
inizia ad imparare
course
akademik
inizia ad imparare
hall of residence
kwalifikacje
inizia ad imparare
Qualification
wynik
inizia ad imparare
Score
społeczeństwo
inizia ad imparare
society
personel
inizia ad imparare
staff
student
inizia ad imparare
student
przedmiot szkolny
inizia ad imparare
subject
komunikacja
inizia ad imparare
communication
wydarzenie
inizia ad imparare
event
zgłoszenie
inizia ad imparare
filing
list
inizia ad imparare
Letter
spotkanie
inizia ad imparare
meeting
kserokopiarka
inizia ad imparare
photocopier
ksero
inizia ad imparare
photocopying
wynagrodzenie
inizia ad imparare
salary
umiejętności
inizia ad imparare
Skill
obowiązki pracy
inizia ad imparare
work duties
godziny pracy
inizia ad imparare
working hours
odpowiedzieć
inizia ad imparare
to answer
organizować
inizia ad imparare
to organize
wysłać
inizia ad imparare
to send
użyć
inizia ad imparare
to use
pisać
inizia ad imparare
to write
sprzedać ubrania
inizia ad imparare
to sell the clothes
słynny projektant mody
inizia ad imparare
famous fashion designer
latać z... do...
inizia ad imparare
to fly from ... to...
minimalny wynik
inizia ad imparare
minimum score
historia uczelni
inizia ad imparare
history of university
studenckie drużyny piłkarskie
inizia ad imparare
student football teams
studenckie życie
inizia ad imparare
student life
uczyć języków
inizia ad imparare
to teach languages
przynieść słownik
inizia ad imparare
to bring a dictionary
podróżować pociągiem/autobusem/samochodem
inizia ad imparare
to travel by train/bus/car
żyć w różnych miejscach
inizia ad imparare
to live in different places
inne rzeczy
inizia ad imparare
other things
noclegi
inizia ad imparare
accommodation
żyć w akademiku
inizia ad imparare
to live in halls of residence
dodatkowe lekcje języka angielskiego
inizia ad imparare
extra English language classes
Masz w niepełnym wymiarze czasu pracy
inizia ad imparare
have a part-time job
strona internetowa uniwersytetu
inizia ad imparare
university website
napisać wniosek wizowy
inizia ad imparare
to write a visa application
zrobić roczny kurs
inizia ad imparare
to do one-year course in
krótki miesięczny kurs
inizia ad imparare
short one-month course
będzie dostępny
inizia ad imparare
to be available
prywatne mieszkanie
inizia ad imparare
private flats
korzystać z komputera / Internet / kserokopiarka
inizia ad imparare
to use a computer/the Internet/a photocopier
dowiedzieć się,
inizia ad imparare
to find out
Świadectwo ukończenia szkoły
inizia ad imparare
a school certificate
Stopień w dziedzinie chemii
inizia ad imparare
a degree in chemistry
agencja pracy
inizia ad imparare
employment agency
kluby i stowarzyszenia
inizia ad imparare
clubs and societies

Devi essere accedere per pubblicare un commento.