L1 Disaster Resistant Concrete

 0    85 schede    ikawalec
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
beton
inizia ad imparare
concrete
przymocować, kotwić
inizia ad imparare
anchor
mocowanie, kotwicenie
inizia ad imparare
anchorage
kruszywo
inizia ad imparare
aggregate
każda, poszczególna część
inizia ad imparare
apiece
stosowny, skłonny do
inizia ad imparare
opt to
pokrycie dachu z papy, gont bitumiczny
inizia ad imparare
Asphalt shingles
przyłączyć, przymocować
inizia ad imparare
attach
skarbiec
inizia ad imparare
bank vault
pręt
inizia ad imparare
bar
zginać, wyginać
inizia ad imparare
bend
silny podmuch wiatru
inizia ad imparare
blast
wytrzymalość na silny podmuch wiatru
inizia ad imparare
blast resistance
granica
inizia ad imparare
boundary
naruszać, przerwać, łamać
inizia ad imparare
breach
możliwości, zdolności
inizia ad imparare
capacity
dach, pokrycie dachówką
inizia ad imparare
clay title roof
zniszczenie, zawalenie, runięcie
inizia ad imparare
collapse
zawalenie
inizia ad imparare
combustible
zgodnie z
inizia ad imparare
compliance with
system kompozytowy
inizia ad imparare
composite system
kompresja, sprężanie
inizia ad imparare
compression forces
wytrzymałość na ściskanie
inizia ad imparare
compressive strength
elementy betonowe
inizia ad imparare
concrete elements
system ram betonowych
inizia ad imparare
concrete framing system
opanować, mięc pod kontrolną
inizia ad imparare
contain
tama
inizia ad imparare
dam
gruz
inizia ad imparare
debris
pogarszający sie, psujący
inizia ad imparare
deteriorating
różnić się
inizia ad imparare
differ
okna dwuszybowe
inizia ad imparare
double-pane windows
giętkość, plastyczność
inizia ad imparare
ductility
trwały, wytrzymały
inizia ad imparare
durable
budynek mieszkalny
inizia ad imparare
dwelling
okap, poddasze
inizia ad imparare
eaves
umieścić, zamocować
inizia ad imparare
embed
zmykać, obejmować
inizia ad imparare
encapsulate
wzmocniony element konstrukcyjny
inizia ad imparare
engineered structure
powłoka, pokrywa
inizia ad imparare
envelope
wytrzymać działanie czegoś
inizia ad imparare
endure
test wytrzymałościowy
inizia ad imparare
endurance test
cały, całkowity
inizia ad imparare
entire
oszacować
inizia ad imparare
estimate
przekrać, przewyższać
inizia ad imparare
exceed
beton zbrojony
inizia ad imparare
reinforced concrete
odporny na
inizia ad imparare
resistant to
opóźniać
inizia ad imparare
retard
występ, rzut
inizia ad imparare
roof projections
pomieszczenie bezpieczeństwa
inizia ad imparare
safe rooms
do uratowania, do odzyskania
inizia ad imparare
salvageable
ostry, srogi, surowy
inizia ad imparare
severe
roztrzaskać
inizia ad imparare
shatter
ścinanie
inizia ad imparare
shear
ściany oporowe
inizia ad imparare
shear walls
przesunąć
inizia ad imparare
shift
gont
inizia ad imparare
shingle roof
boczny
inizia ad imparare
sideways
płyta
inizia ad imparare
slab
sufitówka, bodbitka
inizia ad imparare
soffit
trwały, mocny, solidny
inizia ad imparare
solid
zraszacz
inizia ad imparare
sprinkler
zszywasz dekarski
inizia ad imparare
staples
zszywki
inizia ad imparare
staples
włókna stalowe do zbrojenia betonu
inizia ad imparare
steel fibers
twardość, sztywność
inizia ad imparare
stiffness
uszkodzenie konstrukcyjne
inizia ad imparare
structural failure
materiał konstrukcyjny
inizia ad imparare
structural material
system konstrukcyjny
inizia ad imparare
structural system
tynk
inizia ad imparare
stucco
poddany działaniu czegoś, wystawiony na działanie
inizia ad imparare
subjected to
doznaważ
inizia ad imparare
sustain
warstwy występujące niżej
inizia ad imparare
sub-layers
konstrukcyjnie mocny
inizia ad imparare
structurally sound
gwałtowne uderzenie burzy
inizia ad imparare
storm surge
siły rozciągające
inizia ad imparare
tensile forces
trotyl
inizia ad imparare
TNT
grugość
inizia ad imparare
thuckness
zatrzymać
inizia ad imparare
trap
bez skazy, nietknięty
inizia ad imparare
unblemished
para, wilgoć
inizia ad imparare
vapor
otwór wentylacyjny
inizia ad imparare
vent
słaby, podatny na uszkodzenia
inizia ad imparare
vunerable
pożar
inizia ad imparare
wild fire
wytrzymać, stawiać opór
inizia ad imparare
withstand
dachówka drewninia łupana
inizia ad imparare
wood shake

Devi essere accedere per pubblicare un commento.