Kupowanie - Buying 15

 0    24 schede    karolinakancerek
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Podoba mi się ta duża rzeźba.
inizia ad imparare
I like the big sculpture.
Chcę kupić dwie małe rzeźby.
inizia ad imparare
I want to buy two small sculptures.
Ile kosztują dwie małe rzeźby?
inizia ad imparare
How much are the two small sculptures?
Chcę kupić dwie, więc proszę obniżyć cenę.
inizia ad imparare
I want to buy two, so please lower the price.
Duże zakupy, mniejsza cena.
inizia ad imparare
Big shopping, a lower price.
To jest za duże.
inizia ad imparare
It is too big.
To jest za małe.
inizia ad imparare
It is too small.
większe
inizia ad imparare
bigger
mniejsze
inizia ad imparare
smaller
Chcę mniejsze spodnie.
inizia ad imparare
I want smaller trousers.
Chcę większy pasek.
inizia ad imparare
I want a bigger belt.
Ile kosztuje ten duży czarny parasol?
inizia ad imparare
How much is this big black umbrella?
Czy ma Pan mniejszy parasol?
inizia ad imparare
Do you have a smaller umbrella?
Gdzie jest większy sklep?
inizia ad imparare
Where is a bigger shop?
Szukam większego sklepu.
inizia ad imparare
I'm looking for a bigger shop.
Szukam dużego sklepu z ubraniami.
inizia ad imparare
I'm looking for a big clothes shop.
Czy w pobliżu jest supermarket?
inizia ad imparare
Is there a supermarket near hear?
Czy w pobliżu jest duży sklep z jedzeniem?
inizia ad imparare
Is there a big food shop near hear?
Chcę kupić fajne pocztówki i znaczki.
inizia ad imparare
I want to buy cool postcards and stamps.
Znaczki do Polski.
inizia ad imparare
Stamps to Poland.
Chcę kupić znaczki do Polski.
inizia ad imparare
I want to buy stamps to Poland.
Ile kosztują znaczki do Polski?
inizia ad imparare
How much are stamps to Poland?
Szukam sklepu, gdzie mogę kupić znaczki.
inizia ad imparare
I'm looking for a shop, where I can buy stamps.
Szukam sklepu, gdzie mogę kupić baterie.
inizia ad imparare
I'm looking for a shop where I can buy batteries.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.