Konwersje Misztal cz.2

 0    44 schede    marek7911
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Generał powiedział żołnierzom żeby strzelać do wroga
inizia ad imparare
The general told the soldiers to fire at the enemy
Wydałem mu rozkaz
inizia ad imparare
I gave him an order
On polecił mi użyć swoich wpływów w jego imieniu
inizia ad imparare
He instruct me to use my influence on his behalf
Król nakazał moją obecność w sądzie
inizia ad imparare
The king had commanded my presence at court
Musisz napisać ten list od razu
inizia ad imparare
You must write this letter at once.
Niech ktoś otworzy okno
inizia ad imparare
Open the window somebody
Piotrek i Paulina posprzątajcie pokój
inizia ad imparare
Peter and Paul clean the room
Nie możesz dotykać żadnej mojej książki
inizia ad imparare
You musn't touch any of my books.
Zabrania się parkowania tutaj w każdym czasie
inizia ad imparare
You are prohibited from parking here at any time
Palenie jest nie dopuszczalne
inizia ad imparare
Smoking is not allowed
Masz nie kupować już więcej słodyczy
inizia ad imparare
You are not to buy any more sweets
Masz nie brać tej książki
inizia ad imparare
You are not to take this book
Spotkamy ich o piątej
inizia ad imparare
We are to meet them at five o'clock
Pomóż mi proszę
inizia ad imparare
Help me please
Pomóż mi, pomożesz?
inizia ad imparare
Help me will you?
Mógłbyś otworzyć okno?
inizia ad imparare
Would you open the window?
Nie chciałbyś usiąść?
inizia ad imparare
Won't you have a seat?
Nie bądź niegrzeczny
inizia ad imparare
Don't be rude.
Nie mów tak
inizia ad imparare
Don't talk like that
Jeśli zaopiekujesz się moim bagażem to mogę kupić bilet dla nas dwojga
inizia ad imparare
If you will take care of my luggage I could buy tickets for both of us
Czy mógłbys mi pomoc z tym wypracowaniem
inizia ad imparare
Can you help me with this essay?
czy moge zobaczyć twoj dowód osobisty?
inizia ad imparare
May I see your ID?
Zamknij drzwi proszę
inizia ad imparare
Close the door please.
Czy mógłbyś zamknąć drzwi, proszę.
inizia ad imparare
Would you close the door please?
Czy masz coś przeciwko zamknięciu drzwi, proszę?
inizia ad imparare
Would you mind closing the door, please?
Czy mógłbys byc tak dobry/miły i zamknąć drzwi?
inizia ad imparare
Would you mind be so good/kind as to close the door?
Nie miałbyś nic przeciwko zamknięciu drzwi, prawda?
inizia ad imparare
You wouldn't mind closing the door, would you?
Będziesz tak dobry i zamkniesz drzwi?
inizia ad imparare
Will you be so good as to close the door?
Być może zechciałbyś zamknąć drzwi?
inizia ad imparare
Perhaps you would like to close the door?
Chciałbym abyś był punktualny
inizia ad imparare
I wish you would be punctual
Chodźmy do parku
inizia ad imparare
Let's go to the park
Proponuję odwiedzić Mery.
inizia ad imparare
I suggest visiting Mary
Proponuję złożyć Mery wizytę
inizia ad imparare
I suggest paying Mary a visit.
Co powiesz na pójście na spacer?
inizia ad imparare
How about going for a walk?
Dlaczego nie pójdziemy na spacer?
inizia ad imparare
Why don't we go for a walk?
Przypuśćmy że pójdziemy na spacer?
inizia ad imparare
Supposing we go for a walk
Lepiej żebyś poświęcił więcej czasu na powtórki jeśli chcesz zdać egzamin
inizia ad imparare
You had better spend more time revising if you want to pass the exam.
Powinieneś jeść więcej warzyw, żeby być zdrowym.
inizia ad imparare
You should eat more vegatables to be healthy
jeśli byłbym tobą powiedział bym mu prawdę
inizia ad imparare
If I were you I should tell him the truth.
Jeśli byłbym toba nie kłamałbym go.
inizia ad imparare
If I were you, I shouldn't lie to him.
Powinienem spędzać więcej czasu z dziećmi
inizia ad imparare
I should spend more time with children.
Warto jest sie uczyć języków.
inizia ad imparare
It's worth learning languages
Ona nie jest tego warta aby sie o nia martwić
inizia ad imparare
She's not worth worring about her.
Czy mógłby pan powtórzyć?
inizia ad imparare
Would you mind repeating that?

Devi essere accedere per pubblicare un commento.