kolokwium II

 0    37 schede    marezka
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
migotanie przedsionków z szybką akcją komór
inizia ad imparare
digoksyna
arytmie komorowe i nadkomorowe
inizia ad imparare
propafenon
zaawansowana niewydolność serca (gdy nic nie pomaga)
inizia ad imparare
digoksyna
przerwanie ataku migotania przedsionków w warunkach ambulatoryjnych "strategia tabletki w kieszeni" + dawka
inizia ad imparare
propafenon 600mg
migotanie komór, częstoskurcz komorowy
inizia ad imparare
amiodaron
doraźnie w arytmii komorowej pozawałowej
inizia ad imparare
lidokaina
hiperaldosteronizm
inizia ad imparare
spironolakton
w niewydolności serca do przeciwdziałania włóknieniu
inizia ad imparare
spironolakton
lek I wyboru w nadciśnieniu tętniczym
inizia ad imparare
hydrochlorotiazyd
lek na nadciśnienie przy hiperurykemii
inizia ad imparare
indapamid
doraźnie w ostrej niewydolności komorowej = obrzęk płuc
inizia ad imparare
torasemid
lek do stosowania przewlekłego przy dużej niewydolności nerek (niskie GFR)
inizia ad imparare
torasemid
przełom nadciśnieniowy
inizia ad imparare
furosemid
nadciśnienie tętnicze z cukrzycą
inizia ad imparare
indapamid
Lek I wyboru w niewydolności serca
inizia ad imparare
eplerenon
w wodobrzuszu do stosowania przewlekłego
inizia ad imparare
spironolakton
lek hipotensyjny u pacjenta z astmą
inizia ad imparare
amlodypina
nadciśnienie i astma oskrzelowa
inizia ad imparare
losartan
nadciśnienie i przebyty udar mózgu
inizia ad imparare
losartan
nadciśnienie ogólnie
inizia ad imparare
ramipril
lek I wyboru dla pacjenta z przerostem lewej komory (3 grupy)
inizia ad imparare
IKA, sartany, blokery kanały wapniowego
pacjent z kaszlem po IKA
inizia ad imparare
losartan
doraźne obniżenie ciśnienia
inizia ad imparare
kaptopril
nadciśnienie i dna moczanowa
inizia ad imparare
losartan
przewlekła glomerulopatia
inizia ad imparare
ramipril
nadciśnienie i cukrzyca
inizia ad imparare
ramipril
nadciśnienie i obrzęki z przemieszczenia
inizia ad imparare
ramipril
nadciśnienie płucne i zaburzenia potencji
inizia ad imparare
sildenafil
przerwanie bólu dławicowego
inizia ad imparare
nitrogliceryna
lek do przewlekłego stosowania w nadciśnieniu
inizia ad imparare
monoazotan izosorbidu
choroba wieńcowa naczynioskurczowa
inizia ad imparare
amlodypina
kardiomiopatia przerostowa
inizia ad imparare
werapamil
obrzęk z przemieszczenia po antagonistach wapnia
inizia ad imparare
ramipril
lek metaboliczny w chorobie niedokrwiennej serca
inizia ad imparare
trimetazydyna
zwolnienie akcji serca w chorobie niedokrwiennej serca
inizia ad imparare
iwabradyna
niewydolność serca u pacjenta z astmą
inizia ad imparare
iwabradyna
tachykardia zatokowa
inizia ad imparare
nitrendypina

Devi essere accedere per pubblicare un commento.