Kolokwium dział 2

 0    101 schede    biankawojciechowska
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
sales department
inizia ad imparare
Dział sprzedaży
price range
inizia ad imparare
Przedział cenowy
joint venture
inizia ad imparare
wspólne przedsięwzięcie
sales targets
inizia ad imparare
cele sprzedażowe
in order to
inizia ad imparare
w celu
world trade
inizia ad imparare
handel światowy
audience
inizia ad imparare
odbiorcy
free sample
inizia ad imparare
darmowa próbka
target group
inizia ad imparare
grupa docelowa (odbiorców produktu)
distribution channel
inizia ad imparare
kanał dystrybucyjny
competitive advantage
inizia ad imparare
przewaga konkurencyjna
trade fairs
inizia ad imparare
targi
market leader
inizia ad imparare
firma wiodąca
sales condition
inizia ad imparare
Warunki sprzedaży
brand loyalty
inizia ad imparare
lojalność wobec marki
marketing leader
inizia ad imparare
Lider marketingu
sales forecast
inizia ad imparare
prognoza sprzedaży
brand awareness
inizia ad imparare
świadomość marki
brand image
inizia ad imparare
wizerunek marki
advertising slogan
inizia ad imparare
slogan reklamowy
product features
inizia ad imparare
cechy produktu
advertising agency
inizia ad imparare
agencja reklamowa
product range
inizia ad imparare
Asortyment produktów
market survey
inizia ad imparare
Badanie rynku
price rise
inizia ad imparare
wzrost cen
market sector
inizia ad imparare
Sektor rynku
price promotion
inizia ad imparare
Promocja cen
convey
inizia ad imparare
doprowadzić
dilute the brand
inizia ad imparare
osłabić wizerunek firmy
global ambitions
inizia ad imparare
Globalne ambicje
low-cost countries
inizia ad imparare
krajów o niskich kosztach
inherited
inizia ad imparare
odziedziczony
mature market
inizia ad imparare
Dojrzały rynek
growth potential
inizia ad imparare
potencjał wzrostu
marketing campaign
inizia ad imparare
Kampania marketingowa
advantages and disadvantages
inizia ad imparare
Zalety i wady
traditional market
inizia ad imparare
tradycyjny rynek
competitive advantage
inizia ad imparare
przewaga konkurencyjna
laying the groundwork
inizia ad imparare
przygotować grunt
revenues
inizia ad imparare
przychody
marry tradition with modernity
inizia ad imparare
połączyć tradycje z nowoczesnością
quantity
inizia ad imparare
liczebność
distinction
inizia ad imparare
wyróżnienie
account for
inizia ad imparare
stanowić
fairly relentlessly
inizia ad imparare
dość bezlitośnie
luxury-goods company
inizia ad imparare
Firma luksusowo-towarowa
maintain
inizia ad imparare
utrzymać
luxury-goods makers
inizia ad imparare
Producenci wyrobów luksusowych
chairman
inizia ad imparare
przewodniczący
raw
inizia ad imparare
surowy
heritage
inizia ad imparare
dziedzictwo
product placement
inizia ad imparare
lokowanie produktu
marketing strategy
inizia ad imparare
strategia marketingowa
marketing plan
inizia ad imparare
plan marketingowy (w formie pisemnej)
market penetration
inizia ad imparare
penetracja rynku
market segmentation
inizia ad imparare
segmentacja rynku
growing market
inizia ad imparare
rozwijający się rynek
expanding market
inizia ad imparare
poszerzać rynek
developing market
inizia ad imparare
rozwijający się rynek
marketing mix
inizia ad imparare
miks marketingowy
target market
inizia ad imparare
rynek docelowy
brand identity
inizia ad imparare
tożsamość marki
questionnaire
inizia ad imparare
kwestionariusz
product portfolio
inizia ad imparare
Oferta produktów
declining market
inizia ad imparare
rynek schyłkowy
survey
inizia ad imparare
badanie/ankieta
brand extension
inizia ad imparare
rozszerzenie marki
product features
inizia ad imparare
cechy produktu
rival products
inizia ad imparare
konkurencyjne produkty
focus group
inizia ad imparare
badania fokusowe
customer retention
inizia ad imparare
zatrzymanie klientów
customer base
inizia ad imparare
baza klientów
customer profile
inizia ad imparare
profil klienta
market adaptation
inizia ad imparare
Dostosowanie rynku
SWOT analysis
inizia ad imparare
Analiza SWOT
brand positioning
inizia ad imparare
pozycjonowanie marki
STEP analysis
inizia ad imparare
Analiza STEP
firmly
inizia ad imparare
stanowczo
anchored
inizia ad imparare
zakotwiczone
headquarter
inizia ad imparare
główna siedziba
distributor
inizia ad imparare
dystrybutor
internationalise a brand
inizia ad imparare
Umiędzynarodowić markę
market sector
inizia ad imparare
Sektor rynku
wholesaler
inizia ad imparare
hurtownik
drawbacks
inizia ad imparare
wady
discerning
inizia ad imparare
wnikliwy / wymagający
international market
inizia ad imparare
rynek międzynarodowy
domestic market
inizia ad imparare
Rynek krajowy
market research
inizia ad imparare
badania rynku
bring out a product
inizia ad imparare
wprowadzić produkt na rynek
withdraw a product
inizia ad imparare
wycofać produkt
introduce a product
inizia ad imparare
wprowadzenie produktu
launch a product
inizia ad imparare
wydać produkt
worldwide market
inizia ad imparare
rynek ogólnoświatowy
retailer
inizia ad imparare
detalista
market niche
inizia ad imparare
nisza rynkowa
exporter
inizia ad imparare
eksporter
discount
inizia ad imparare
obniżka
overseas market
inizia ad imparare
rynku zagranicznym
chief executive officer (CEO)
inizia ad imparare
dyrektor naczelny (CEO)
redwood
inizia ad imparare
sekwoja

Devi essere accedere per pubblicare un commento.