klatka piersiowa

 0    41 schede    electrokosela
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
sutek
inizia ad imparare
breast
brodawka sutka
inizia ad imparare
nipple
ciało sutka
inizia ad imparare
body of breast
gruczoł sutkowy
inizia ad imparare
mammary gland
wyrostek pachowy
inizia ad imparare
axillary process
płaty gruczołu sutkowego
inizia ad imparare
lobes of mammary gland
płaciki gruczołu sutkowego
inizia ad imparare
lobules of mammry gland
przewody mleczne
inizia ad imparare
lactiferous duct
zatoki mleczne
inizia ad imparare
lactiferous sinus
otoczka brodawki sutkowej
inizia ad imparare
areola of nipple
gruczoły otoczki
inizia ad imparare
areolar glands
więzadło wieszadłowe sutka
inizia ad imparare
suspensory ligament of breast
mięsień piersiowy większy
inizia ad imparare
pectoralis major
mięsień piersiowy mniejszy
inizia ad imparare
pectoralis minor
mięsień podobojczykowy
inizia ad imparare
subclavius
mięsień zębaty przedni
inizia ad imparare
serratus anterior
mięśnie międzyżebrowe zewnętrzne
inizia ad imparare
external intercostal muscles
mięśnie międzyżebrowe wewnętrzne
inizia ad imparare
internal intercostal muscles
mięśnie międzyżebrowe najgłębsze
inizia ad imparare
innermost intercostal muscles
mięśnie podżebrowe
inizia ad imparare
subcostales
mięsień poprzeczny klatki piersiowej
inizia ad imparare
transversus thoracis
przepona
inizia ad imparare
diaphgram
odnoga prawa
inizia ad imparare
right crus
odnoga lewa
inizia ad imparare
left crus
więzadło łukowate przyśrodkowe
inizia ad imparare
medial arcuate ligament
więzadło łukowate boczne
inizia ad imparare
lateral arcuate ligament
więzadło łukowate pośrednie
inizia ad imparare
median arcuate ligament
rozwór aortowy
inizia ad imparare
aortic hiatus
aorta
inizia ad imparare
aorta
przewód piersiowy
inizia ad imparare
thoracic duct
rozwór przełykowy
inizia ad imparare
oesophageal hiatus
przełyk
inizia ad imparare
oesophagus
nerw błędny
inizia ad imparare
vagal nerve
część żebrowa przepony
inizia ad imparare
costal part of diaphgram
część mostkowa przepony
inizia ad imparare
sternal part of diaphgram
środek ścięgnisty
inizia ad imparare
central tendon
otwór żyły głównej
inizia ad imparare
caval opening
żyła główna dolna
inizia ad imparare
inferior vena cava
nerw przeponowy prawy
inizia ad imparare
left phrenic nerve
trójkąt mostkowo-żebrowy
inizia ad imparare
sternocostal triangle
trójkąt lędźwiowo-żebrowy
inizia ad imparare
limbocostal triangle

Devi essere accedere per pubblicare un commento.