kartkówka 5.02

 0    228 schede    aleksandrabuza
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
brat cioteczny / siostra cioteczna
inizia ad imparare
cousin
(daleki) krewny / (daleka) krewna
inizia ad imparare
(distant) relative
była żona / były chłopak
inizia ad imparare
ex-wife / ex-boyfriend
dalsza rodzina
inizia ad imparare
extended family
pierworodny
inizia ad imparare
firstborn
pokolenie
inizia ad imparare
a generation
matka chrzestna / rodzice chrzestni
inizia ad imparare
godmother / godparents
chrześniak
inizia ad imparare
godson
prawnuk / prababcia / pradziadkowie
inizia ad imparare
great-grandson / great-grandmother / great-grandparents
cioteczny dziadek
inizia ad imparare
great-uncle
brat przyrodni / siostra przyrodnia
inizia ad imparare
half-brother / half-sister
najbliższa rodzina
inizia ad imparare
immediate family
nieżyjący mąż
inizia ad imparare
late husband
jedynak / jedynaczka
inizia ad imparare
only child
rodzeństwo
inizia ad imparare
siblings
samotna matka / samotny rodzic
inizia ad imparare
single mother / single parent
pasierb / pasierbica
inizia ad imparare
stepson / stepdaughter
ojczym
inizia ad imparare
stepfather
owdowiały
inizia ad imparare
widowed
okres dojrzewania
inizia ad imparare
adolescence
dorastający
inizia ad imparare
adolescent
dorastający chłopak / dorastająca dziewczyna
inizia ad imparare
adolescent
dorosłość
inizia ad imparare
adulthood
dorosnąć
inizia ad imparare
become an adult
dzieciństwo
inizia ad imparare
childhood
uzyskać pełnoletność
inizia ad imparare
come of age
spodziewać się dziecka
inizia ad imparare
expect a baby
zakochać się w kimś
inizia ad imparare
fall in love with sb
pobrać się; ożenić się (z kimś) / wyjść za mąż (za kogoś)
inizia ad imparare
get married (to sb)
starzeć się
inizia ad imparare
grow old
dorosły
inizia ad imparare
grown-up
wstąpić do wojska
inizia ad imparare
join the army
wyprowadzić się z domu
inizia ad imparare
leave home
rzucić szkołę
inizia ad imparare
leave school
głosować
inizia ad imparare
vote
uwielbiać kogoś
inizia ad imparare
adore / worship sb
podkochiwać się w kimś, czuć do kogoś pociąg
inizia ad imparare
be attracted to sb / fancy sb
być w kimś zakochanym do szaleństwa
inizia ad imparare
be madly in love with sb
mieć obsesję na punkcie kogoś
inizia ad imparare
be obsessed with sb
zrozpaczony, załamany, ze złamanym sercem
inizia ad imparare
broken-hearted / heartbroken
daleki znajomy
inizia ad imparare
casual acquaintance
para
inizia ad imparare
couple
zakończyć związek
inizia ad imparare
end a relationship
zaręczyny
inizia ad imparare
engagement
stereotypy oparte na różnicy płci
inizia ad imparare
gender-based stereotypes
skupić czyjąś całkowitą uwagę
inizia ad imparare
get / have sb’s undivided attention
poświęcać komuś uwagę
inizia ad imparare
give sb attention
żal, zawód miłosny
inizia ad imparare
heartbreak
pobłażliwy
inizia ad imparare
lenient
związek na odległość
inizia ad imparare
long-distance relationship
stracić kontakt
inizia ad imparare
lose touch
miłość od pierwszego wejrzenia
inizia ad imparare
love at first sight
miłość czyjegoś życia
inizia ad imparare
love of sb’s life
zrobić z kogoś głupca
inizia ad imparare
make a fool of sb
zrobić na kimś wrażenie
inizia ad imparare
make an ampression on sb
małżeństwo
inizia ad imparare
marriage
obsesja
inizia ad imparare
obsession
namiętność
inizia ad imparare
passion
oświadczyć się
inizia ad imparare
propose
szanować się nawzajem
inizia ad imparare
respect each other
miłość, romans
inizia ad imparare
romance
rozstać się
inizia ad imparare
separate
obsypać kogoś pochwałami
inizia ad imparare
shower sb with praise
stanu wolnego
inizia ad imparare
single
zacząć się z kimś spotykać
inizia ad imparare
start seeing sb
powielanie stereotypów
inizia ad imparare
stereotyping
silne emocje
inizia ad imparare
strong emotions
bezwarunkowy
inizia ad imparare
unconditional
być w centrum uwagi
inizia ad imparare
be the centre of attention
tort urodzinowy
inizia ad imparare
birthday cake
błogosławieństwo
inizia ad imparare
blessing
świętować, celebrować
inizia ad imparare
celebrate
przyjęcie / uroczystość z okazji osiągnięcia pełnoletności
inizia ad imparare
coming-of-age party / ceremony
zwyczaj
inizia ad imparare
custom
didżej
inizia ad imparare
DJ
święto
inizia ad imparare
festival
fajerwerki
inizia ad imparare
fireworks
część formalna
inizia ad imparare
formalities
spotkanie (towarzyskie, rodzinne)
inizia ad imparare
gathering
ubrać się elegancko
inizia ad imparare
get dressed up
mieć ściśnięte gardło
Ściskało mnie w gardle.
inizia ad imparare
have a lump in one’s throat
I had a lump in my throat.
doskonale się bawić
inizia ad imparare
have the time of one’s life
punkt kulminacyjny
inizia ad imparare
highlight
rozpieszczać kogoś
inizia ad imparare
make a fuss of sb
wygłosić mowę
inizia ad imparare
make a speech
msza
inizia ad imparare
mass
poruszający
inizia ad imparare
moving
raz w życiu
inizia ad imparare
once in a lifetime experience
ksiądz
inizia ad imparare
priest
wznieść toast
inizia ad imparare
propose a toast
urządzić przyjęcie / imprezę
inizia ad imparare
have a party
przyjęcie
inizia ad imparare
reception
obsypać kogoś prezentami
inizia ad imparare
shower sb with gifts
świątynia, miejsce kultu
inizia ad imparare
shrine
strona duchowa
inizia ad imparare
spiritual side
etap, część
inizia ad imparare
stage
niezapomniany
inizia ad imparare
unforgettable
wart włożonego wysiłku
inizia ad imparare
worth the effort
zachowywać się stosownie do wieku
inizia ad imparare
act your age
agresywny
inizia ad imparare
aggressive
kłótliwy
inizia ad imparare
argumentative
troskliwy
inizia ad imparare
attentive
zazdrościć komuś
inizia ad imparare
be jealous of sb
być w coś mocno zaangażowanym emocjonalnie
inizia ad imparare
be passionate about sth
gorzko rozczarowany
inizia ad imparare
bitterly disappointed
zalać się łzami
inizia ad imparare
burst into tears
emanujący pewnością siebie
inizia ad imparare
bursting with confidence
beztroski
inizia ad imparare
carefree
współczujący
inizia ad imparare
compassionate
taktowny, uprzejmy, liczący się z innymi
inizia ad imparare
considerate
kreatywny
inizia ad imparare
creative
spokojny, zrelaksowany, na luzie
inizia ad imparare
easy-going
wstyd, zażenowanie
inizia ad imparare
embarrassment
uczuciowy
inizia ad imparare
emotional
pełen entuzjazmu
inizia ad imparare
enthusiastic
zazdrość
inizia ad imparare
envy
wierny (przyjaciel)
inizia ad imparare
faithful (friend)
grymaśny
inizia ad imparare
fussy
szczodrość, wspaniałomyślność
inizia ad imparare
generosity
wzruszyć się
inizia ad imparare
get emotional
niezależny
inizia ad imparare
independent
radość
inizia ad imparare
joy
dochować tajemnicy
inizia ad imparare
keep a secret
dobroć
inizia ad imparare
kindness
osobowość otwarta
inizia ad imparare
outgoing personality
(strasznie) nieśmiały
inizia ad imparare
(painfully) shy
perfekcjonista
inizia ad imparare
perfectionist
opiekuńczy
inizia ad imparare
protective
buntownik
inizia ad imparare
rebel
godny zaufania
inizia ad imparare
reliable
odpowiedzialny
inizia ad imparare
responsible
niegrzeczny, nieuprzejmy
inizia ad imparare
rude
sceptyczny
inizia ad imparare
sceptical
egocentryczny
inizia ad imparare
self-centred
zwątpienie w siebie
inizia ad imparare
self-doubt
poświęcenie, wyrzeczenie
inizia ad imparare
self-sacrifice
samolubny
inizia ad imparare
selfish
poczucie humoru
inizia ad imparare
sense of humor
rozsądny
inizia ad imparare
sensible
stawiać sobie wysoko poprzeczkę
inizia ad imparare
set high standards for yourself
rozpieszczany
inizia ad imparare
spoilt
mocna strona
inizia ad imparare
strength
surowy
inizia ad imparare
strict
schować dumę do kieszeni
inizia ad imparare
swallow your pride
bujna wyobraźnia
inizia ad imparare
vivid imagination
grzeczny, ułożony
inizia ad imparare
well-behaved
przykuć czyjś wzrok
inizia ad imparare
catch sb’s eye
wyciągnąć szyję (żeby coś zobaczyć)
inizia ad imparare
crane your neck
bystry wzrok
inizia ad imparare
discerning eyes
spojrzenie
inizia ad imparare
gaze
gest
inizia ad imparare
gesture
chichot
inizia ad imparare
giggle
wpatrywać się w coś
inizia ad imparare
lock your eyes on sth
wpatrywać się mocno / intensywnie / nieruchomo
inizia ad imparare
look hard / intently / fixedly
stracić kogoś / coś z oczu
inizia ad imparare
lose sight of sb / sth
pokręcić głową
inizia ad imparare
shake your head
wzruszenie ramion
inizia ad imparare
shrug
gapić się
inizia ad imparare
stare
głos pełen napięcia
inizia ad imparare
strained vioce
stłumić (np. chichot)
inizia ad imparare
suppress
tłumienie, powstrzymywanie
inizia ad imparare
suppression
wrzeszczeć
inizia ad imparare
yell
zdmuchiwać (świeczki)
inizia ad imparare
blow out (the candles)
komenderować kimś
inizia ad imparare
boss sb around
wychowywać
inizia ad imparare
bring up
zanurkować / wbiec do (morza)
inizia ad imparare
dive / plunge into (the sea)
oddalić się od siebie
inizia ad imparare
drift apart
zakochać się w kimś
inizia ad imparare
fall for sb
chodzić z kimś
inizia ad imparare
go out with sb
dorastać
inizia ad imparare
grow up
mieć wiadomości od kogoś, wysłucgać kogoś
inizia ad imparare
hear from sb
pominąć kogoś
inizia ad imparare
leave sb out
wspominać coś
inizia ad imparare
look back on sth
spotkać się (ze znajomymi)
inizia ad imparare
meet up (with friends)
zebrać się na odwagę
inizia ad imparare
pluck up courage
dokonać czegoś
inizia ad imparare
pull sth off
zorganizować (imprezę / koncert)
inizia ad imparare
put on (a party / concert)
rozstać się (z kimś)
inizia ad imparare
split up (with sb)
wystartować
inizia ad imparare
take off
upominać kogoś
inizia ad imparare
tell sb off
okazać się
inizia ad imparare
turn out
uprowadzić
inizia ad imparare
abduct
uprowadzenie
inizia ad imparare
abduction
dotyczyć kogoś / czegoś, mieć wpływ na kogoś / coś
inizia ad imparare
affect sb / sth
na równi, tak samo
inizia ad imparare
alike
być przyzwyczajonym do czegoś
inizia ad imparare
be accustomed to sth
wiązać się z czymś
inizia ad imparare
be associates with sth
skupiać się na czymś
inizia ad imparare
be focused on sth
być zasngażowanym w coś
inizia ad imparare
be involved in sth
strzec się czegoś
inizia ad imparare
be wary of sth
podważać
inizia ad imparare
challenge
stanowiący wyzwanie
inizia ad imparare
challenging
pojąć
inizia ad imparare
conceive
pojęcie
inizia ad imparare
concept
poradzić sobie
inizia ad imparare
cope
marzyć, śnić na jawie
inizia ad imparare
daydream
zniknąć bez śladu
inizia ad imparare
disappear without a trace
zniknięcie
inizia ad imparare
disappearance
wybuchnąć
inizia ad imparare
explode
wybuch
inizia ad imparare
explosion
zrozumieć, jak coś się robi
inizia ad imparare
get the hang of sth
zaginąć
inizia ad imparare
go missing
mieć trudności z mówieniem
inizia ad imparare
have a frog in your throat
spróbować
inizia ad imparare
have a go
mieć dużo na głowie
inizia ad imparare
have a lot on your mind / plate
ilustrować
inizia ad imparare
illustrate
ilustracja
inizia ad imparare
illustration
świat oparty jest na różnorodności
inizia ad imparare
it takes all sorts (to make a world)
stracić rachubę czegoś
inizia ad imparare
lose count of sth
zmierzyć
inizia ad imparare
measure
liczne
inizia ad imparare
numerous
zakonnica
inizia ad imparare
nun
przeważać nad czymś
inizia ad imparare
outweigh sth
trwały stan
inizia ad imparare
permanent condition
złożyć wniosek
inizia ad imparare
propose a motion
rozpoznać
inizia ad imparare
recognize
uznanie
inizia ad imparare
recognition
niezależnie od czegoś
inizia ad imparare
regardless of sth
znacząco
inizia ad imparare
significantly
specjalizować się w czymś
inizia ad imparare
specialise in sth
zajmować
inizia ad imparare
take
odbyć kurs
inizia ad imparare
take a course
wziąć dzień wolny
inizia ad imparare
take a day off
brać udział
inizia ad imparare
take part
mieć miejsce
inizia ad imparare
take place
podejmować ryzyko
inizia ad imparare
take risks
nieoczekiwanie
inizia ad imparare
unexpectedly / out of the blue
dziwny
inizia ad imparare
weird

Devi essere accedere per pubblicare un commento.