Jedzenie - Eating 21,22

 0    45 schede    karolinakancerek
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Chcę zjeść śniadanie.
inizia ad imparare
I want to have breakfast.
Przepraszam, gdzie mogę zjeść śniadanie?
inizia ad imparare
Excuse me, where can I have breakfast?
Chcę tylko wypić gorącą kawę.
inizia ad imparare
I only want to have a hot coffee.
Czy tu blisko jest jakiś bar, gdzie mogę wypić kawę?
inizia ad imparare
Is there any bar near hear, where can I have a coffee?
Gdzie mogę napić się dobrej kawy?
inizia ad imparare
Where can I have a good coffee?
Czy ta herbata jest gorąca?
inizia ad imparare
Is this tea hot?
Czy ta herbata jest z cukrem?
inizia ad imparare
Is this tea with sugar?
Smacznego!
inizia ad imparare
Enjoy your meal!
dostać
inizia ad imparare
get
Czy mogę dostać herbatę bez cukru?
inizia ad imparare
Can I get a tea without sugar?
Gdzie mogę dostać kawę?
inizia ad imparare
Where can I get a coffee?
więcej
inizia ad imparare
more
Czy mogę dostać więcej cukru?
inizia ad imparare
Can I get more sugar?
Chciałbym dostać więcej kawy.
inizia ad imparare
I'd like to get more coffee.
Chciałbym dostać więcej ziemniaków.
inizia ad imparare
I'd like to get more potatoes.
Chciałbym dostać więcej ryżu.
inizia ad imparare
I'd like to get more rice.
Chciałbym porcję frytek.
inizia ad imparare
I'd like a serving of French fries.
Potrzebuję.
inizia ad imparare
I need.
Potrzebuję więcej cukru.
inizia ad imparare
I need more sugar.
Potrzebuję soli i pieprzu.
inizia ad imparare
I need salt and pepper.
Lubię kawę bez cukru.
inizia ad imparare
I like coffee without sugar.
Lubię pić kawę.
inizia ad imparare
I like to drink coffee.
Nie lubię herbaty z cukrem.
inizia ad imparare
I don't like tea with sugar.
Nie lubię mięsa.
inizia ad imparare
I don't like meat.
Chciałabym wypić kawę, ale bez cukru.
inizia ad imparare
I'd like to have a coffee but without sugar.
Chciałbym zjeść obiad.
inizia ad imparare
I'd like to have dinner.
Chciałbym zjeść dobry obiad.
inizia ad imparare
I'd like to have a good dinner.
Gdzie mogę zjeść dobry obiad?
inizia ad imparare
Where can I have a good dinner?
rachunek
inizia ad imparare
a bill
Poproszę o rachunek.
inizia ad imparare
Bill, please.
Gdzie mogę zapłacić?
inizia ad imparare
Where can I pay?
Czy ma Pan jakąś zupę?
inizia ad imparare
Do you have a soup?
Co jest w środku?
inizia ad imparare
What is inside?
ostre, pikantne
inizia ad imparare
spicy
łagodne
inizia ad imparare
mild
słodkie
inizia ad imparare
sweet
Czy to jest ostre?
inizia ad imparare
Is it spicy?
Nie mogę jeść ostrego jedzenia.
inizia ad imparare
I can't eat spicy food.
Czy ta zupa jest bardzo ostra?
inizia ad imparare
Is the soup very spicy?
Czy mogę dostać łagodną zupę?
inizia ad imparare
Can I get a mild soup?
Czy to jest bardzo słodkie?
inizia ad imparare
Is it very sweet?
Czy ta herbata jest słodka?
inizia ad imparare
Is this tea sweet?
Co mogę dostać na deser?
inizia ad imparare
What can I get for dessert?
Czy ma Pan jakiś deser, który nie jest bardzo słodki?
inizia ad imparare
Do you have any dessert what is not very sweet?
Czy te pomarańcze są słodkie?
inizia ad imparare
Are these oranges sweet?

Devi essere accedere per pubblicare un commento.