jawl kart.

 0    87 schede    aleksandragalganek
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
fracht
inizia ad imparare
freight
planista
inizia ad imparare
planner
czas
inizia ad imparare
time
cena
inizia ad imparare
a price
informacja
inizia ad imparare
information
rezerwować
inizia ad imparare
to book
rezerwacja
inizia ad imparare
booking
umieszczony w sieci
inizia ad imparare
web-based
narzędzie do czegoś
inizia ad imparare
tool for something
elektroniczna rezerwacja
inizia ad imparare
electronic booking
pokazywać
inizia ad imparare
show
aktualne informacje na jakiś temat
inizia ad imparare
up-to-date information about sth
tranzyt
inizia ad imparare
transit
w czasie rzeczywistym
inizia ad imparare
Real-time
potwierdzenie
inizia ad imparare
confirmation
usługi
inizia ad imparare
services
łatwo
inizia ad imparare
easily
być skonfigurowany
inizia ad imparare
be configured
w taki sposób by
inizia ad imparare
so that
kontrolować
inizia ad imparare
to control
przesyłka przychodzące
inizia ad imparare
inbound shipment
zmniejszać
inizia ad imparare
to reduce
całkowity
inizia ad imparare
total
wydawać pieniądze
inizia ad imparare
to spend
sprawny
inizia ad imparare
efficient
środki transportu
inizia ad imparare
means of transport
wielu użytkowników
inizia ad imparare
multiple users
organizacja
inizia ad imparare
organization
Co oznacza
inizia ad imparare
meaning
dział spedycji wewnętrznej
inizia ad imparare
internal shipping department
otrzymywać
inizia ad imparare
to receive
mniej(policzalne)
inizia ad imparare
fewer
mniej(niepoliczalne)
inizia ad imparare
less
pytanie
inizia ad imparare
query
zmieniać
inizia ad imparare
to change
świat
inizia ad imparare
The world
zmienić coś w coś
inizia ad imparare
turn sth into sth
globalna wioska
inizia ad imparare
Global Village
Dzięki czemuś
inizia ad imparare
thanks to sth
internet
inizia ad imparare
the Internet
mieć dostęp
inizia ad imparare
to access
używać
inizia ad imparare
to use
Szeroki zakres czegoś
inizia ad imparare
A wide range of something
ponadto
inizia ad imparare
moreover
ułatwiać
inizia ad imparare
facilitate
wymiana towarów i usług
inizia ad imparare
exchange of goods and services
jeśli chodzi o
inizia ad imparare
as far as sth is concerned
zmienić
inizia ad imparare
to make a change
dokonac zasadniczej zmiany
inizia ad imparare
to make a fundamental change
charakter czegoś
inizia ad imparare
the nature of something
łańcuch dostaw
inizia ad imparare
Supply Chain
nie tylko... lecz także
inizia ad imparare
not only ... but also...
technologie internetowe
inizia ad imparare
internet technologies
widoczność czegoś
inizia ad imparare
visibility of something
proces
inizia ad imparare
process
uzyskiwać przewagę
inizia ad imparare
to reap the advantage
czerpać korzyści
inizia ad imparare
to reap benefits
przewaga handlowa
inizia ad imparare
commercial advantages
elektroniczna wymiana danych
inizia ad imparare
electronic data interchange
postrzegać
inizia ad imparare
to view
firma
inizia ad imparare
firm
najważniejsze narzędzia do walki z konkurencją
inizia ad imparare
to key competitive weapon
nieustannie się zmieniający
inizia ad imparare
ever -changing
środowisko biznesowe
inizia ad imparare
business environment
narzędzia komputerowe
inizia ad imparare
computer tools
oprogramowanie
inizia ad imparare
software
wymieniać
inizia ad imparare
to exchange
informacja handlowa
inizia ad imparare
commercial information
elektroniczne
inizia ad imparare
Electronically
partnerzy w interesach
inizia ad imparare
business trading partners
spółka (kapitałowa)
inizia ad imparare
company
wdrażać
inizia ad imparare
implement
oświadczać
inizia ad imparare
to state
zarządzać
inizia ad imparare
to manage
ponadto
inizia ad imparare
what is more
pomagać coś zrobić
inizia ad imparare
to help to do something
ograniczyć
inizia ad imparare
to reduce
ilość czegoś
inizia ad imparare
The number of something
praca papierkowa
inizia ad imparare
paperwork
dodać coś
inizia ad imparare
add something
nowy
inizia ad imparare
new
partner w interesach
inizia ad imparare
trading partner
tylko
inizia ad imparare
only
kilka
inizia ad imparare
a few
usatysfakcjonować
inizia ad imparare
to satisfy
klient kluczowy
inizia ad imparare
key customer
sprawić że spółki są bardziej konkurencyjne
inizia ad imparare
make companies more competitive

Devi essere accedere per pubblicare un commento.