Irregular Verbs part 2

 0    56 schede    haslokon1
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
pozostawiać, opuszczać
inizia ad imparare
leave, left, left
wypożyczać, pożyczać
inizia ad imparare
lend, lent, lent
pozwalać
inizia ad imparare
let, let, let
kłamać
inizia ad imparare
lie, lay, lain
zapalać
inizia ad imparare
light, lit, lit
stracić, zgubić
inizia ad imparare
lose, lost, lost
zrobić, uczynić, stworzyć
inizia ad imparare
make, made, made
oznaczać
inizia ad imparare
mean, meant, meant
spotykać
inizia ad imparare
meet, met, met
pomylić
inizia ad imparare
mistake, mistook, mistaken
płacić
inizia ad imparare
pay, paid, paid
umieszczać, wkładać, położyć
inizia ad imparare
put, put, put
czytać
inizia ad imparare
read, read, read
jechać, przejechać
inizia ad imparare
ride, rode, ridden
dzwonić
inizia ad imparare
ring, rang, rung
wschodzić
inizia ad imparare
rise, rose, risen
biegać
inizia ad imparare
run, ran, run
mówić ogólnie
inizia ad imparare
say, said, said
widzieć, zobaczyć
inizia ad imparare
see, saw, seen
sprzedać
inizia ad imparare
sell, sold, sold
wysyłać, posyłać
inizia ad imparare
send, sent, sent
określać, nastawiać, zestawiać
inizia ad imparare
set, set, set
wstrząsać, potrząsać
inizia ad imparare
shake, shook, shaken
błyszczeć, świecić
inizia ad imparare
shine, shone, shone
strzelać
inizia ad imparare
shoot, shot, shot
pokazywać, przedstawiać
inizia ad imparare
show, showed, shown
kurczyć
inizia ad imparare
shrink, shrank, shrunk
domykać, przymykać
inizia ad imparare
shut, shut, shut
śpiewać
inizia ad imparare
sing, sang, sung
topić, zatopić, utopoić
inizia ad imparare
sink, sank, sunk
siedzieć
inizia ad imparare
sit, sat, sat
spać
inizia ad imparare
sleep, slept, slept
pośliznąć się
inizia ad imparare
slide, slid, slid
pachnieć, wąchać
inizia ad imparare
smell, smelled, smelled
mówić, porozumiewać się
inizia ad imparare
speak, spoke, spoken
oznaczać, literować
inizia ad imparare
spell, spelt, spelt
wydać, poświęcać
inizia ad imparare
spend, spent, spent
wylać, rozsypać
inizia ad imparare
spill, spilled, spilled
rozdzielać
inizia ad imparare
spilt, spilt, spilt
rozpowszechniać, rozprzestrzeniać
inizia ad imparare
spread, spread, spread
stać, wytrzymać
inizia ad imparare
stand, stood, stood
ukraść, kraść
inizia ad imparare
steal, stole, stolen
lepić, wbijać
inizia ad imparare
stick, stuck, stuck
użądlić, ukąsić
inizia ad imparare
sting, stung, stung
pływać
inizia ad imparare
swim, swam, swum
brać, wziąć
inizia ad imparare
take, took, taken
uczyć kogoś
inizia ad imparare
teach, taught, taught
drzeć, rwać
inizia ad imparare
tear, tore, torn
powiedzieć
inizia ad imparare
tell, told, told
myśleć
inizia ad imparare
think, thought, thought
rzucać, wrzucać
inizia ad imparare
throw, threw, thrown
rozumieć
inizia ad imparare
understand, understood, understood
budzić
inizia ad imparare
wake, woke, woken
nosić
inizia ad imparare
wear, wore, worn
wygrywać
inizia ad imparare
win, won, won
pisać
inizia ad imparare
write, wrote, written

Devi essere accedere per pubblicare un commento.