In the news

 0    24 schede    Silbena
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
napływ/przypływ
A sudden powerful forward or upward movement, especially by a crowd or by a natural force such as the tide.
Dziś wyzwaniem jest napływ uchodźców.
inizia ad imparare
surge
This challenge today is the surge of refugees.
nagły wzrost
A sudden large increase, typically a temporary one.
Pojawił się wzrost aktywności w tym obszarze.
inizia ad imparare
surge
There was a surge of activity in this area.
wielki pożar
Strażacy nie mogli opanować pożaru.
inizia ad imparare
blaze
The firemen couldn't get the blaze under their control.
dochodzenie śledztwo
3
inizia ad imparare
probe/investigation/inquiry
sonda
An unmanned exploratory spacecraft designed to transmit information about its environment.
inizia ad imparare
probe
wyruszyć/rozpocząć
2; podróż
Wyruszyłem w podróż do Afryki.
inizia ad imparare
set off/set out
I set out on a journey to Africa.
rozpoczynać
phrasal verb
To wydarzenie rozpoczęło kryzys.
inizia ad imparare
set off
This event set off a crisis.
majaczyć/wyłaniać się
Appear as a vague form, especially one that is large or threatening.
Pojazdy wyłoniły się z ciemności.
inizia ad imparare
loom
Vehicles loomed out of the darkness.
wisieć w powietrzu
(of an event regarded as threatening) seem about to happen.
Kryzys wisi w powietrzu.
inizia ad imparare
loom
There is a crisis looming.
próba
An attempt or effort to achieve something.
Zrobił próbę siły w 1984 r.
inizia ad imparare
bid
He made a bid for power in 1984.
odchodzić
Resign from (a job).
Rzuciła pracę w pizzerii.
inizia ad imparare
quit
She quit her job in a pizza restaurant.
opuszczać
Leave (a place), usually permanently.
Postanowił opuścić kraj, kiedy stał się sławny.
inizia ad imparare
quit
He decided to quit the country when he became famous.
starcie
2
Starcie spowodowało straty u obydwu armii.
inizia ad imparare
confrontation/clash
The clash left both armies weakened.
zwolnić
End, cancel, or dismiss suddenly and ruthlessly.
Firma zwalnia 125 miejsc pracy.
inizia ad imparare
axe
The company is axing 125 jobs.
gliniarz
4; policjant
inizia ad imparare
cop/billy/john/bear
apel
2; A request made in an urgent and emotional manner.
Organizacja charytatywna wystosowała coroczny apel o datki.
inizia ad imparare
plea/appeal
The charity has made its annual appeal for donations.
poślubić
Miał poślubić królewską córkę.
inizia ad imparare
wed
He was to wed the king's daughter.
wydatki
inizia ad imparare
spending
kursywa
Nie używaj kursywy zbyt często.
inizia ad imparare
italics
Don't use italics too often.
obalić
Remove forcibly from power.
inizia ad imparare
overthrow
klejnot
2
inizia ad imparare
gem/jewel
głuchy
Jestem głuchy na jedno ucho.
inizia ad imparare
deaf
I'm deaf in one ear.
powściągać
Restrain or keep in check.
Pohamuj swoją złość, Michale.
inizia ad imparare
curb
Curb your anger, Michael.
temat
rozmowy/badań
Uważam się za eksperta w temacie tej dyskusji.
inizia ad imparare
subject matter
I consider myself an expert on the subject matter of this discussion.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.