Ib - dział trzeci

 0    91 schede    erykm4
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
odkrywać d...
inizia ad imparare
discover
badać, zglębiać e...
inizia ad imparare
explore
badacz, odkrywca e...
inizia ad imparare
explorer
wynaleźć i...
inizia ad imparare
invent
wynalazca
inizia ad imparare
inventor
susza
inizia ad imparare
drought
trzęsienie ziemi
inizia ad imparare
earthquake
głód
inizia ad imparare
famine
pożar
inizia ad imparare
fire
powódź
inizia ad imparare
flood
huragan
inizia ad imparare
hurricane
osuwisko, obsunięcie się ziemi
inizia ad imparare
landslide
tornado
inizia ad imparare
tornado
tsunami
inizia ad imparare
tsunami
wybuch wulkanu
inizia ad imparare
volcanic eruption
przyjeżdżać, przybyć
inizia ad imparare
arrive
prowadzić (pojazd)
inizia ad imparare
drive
kierowca
inizia ad imparare
driver
balon (do latania)
inizia ad imparare
hot-air balloon
lądować
inizia ad imparare
land
opuszczać
inizia ad imparare
leave
nawigować
inizia ad imparare
navigate
nawigator
inizia ad imparare
navigator
jeździć
inizia ad imparare
ride
żeglować
inizia ad imparare
sail
statek
inizia ad imparare
ship
startować (o samolocie)
inizia ad imparare
take off
transport, transportować
inizia ad imparare
transport
zejście, schodzenie
inizia ad imparare
descent
wyprawa e...
inizia ad imparare
expedition
przewodnik górski
inizia ad imparare
mountain guide
alpinista
inizia ad imparare
mountaineer
tlen
inizia ad imparare
oxygen
sięgać, docierać
inizia ad imparare
reach
szczyt t...
inizia ad imparare
top
przez, poprzez a...
inizia ad imparare
across
podziwiać
inizia ad imparare
admire
anatomia
inizia ad imparare
anatomy
pojawiać się a...
inizia ad imparare
appear
popiół
inizia ad imparare
ash
botanika
inizia ad imparare
botany
znakomity, świetny b...
inizia ad imparare
brilliant
palić, spalić się
inizia ad imparare
burn
pogrzebać, zakopać, zagrzebać
inizia ad imparare
bury
wielbłąd
inizia ad imparare
camel
katastrofalny
inizia ad imparare
catastrophic
kolonizować
inizia ad imparare
colonize
kolonizator
inizia ad imparare
colonizer
towarzysz
inizia ad imparare
companion
ciastko c...
inizia ad imparare
cookie
rysunek
inizia ad imparare
drawing
imperium
inizia ad imparare
empire
inżynier
inizia ad imparare
engineer
dokładnie e...
inizia ad imparare
exactly
mucha
inizia ad imparare
fly
ukryty
inizia ad imparare
hidden
miód
inizia ad imparare
honey
natychmiast i...
inizia ad imparare
immediately
wprowadzać, przedstawiać (kogoś, komuś)
inizia ad imparare
introduce
najeżdzać, atakować
inizia ad imparare
invade
śledztwo, dochodzenie
inizia ad imparare
investigation
księżyc
inizia ad imparare
moon
przestrzeń kosmiczna
inizia ad imparare
outer space
właściciel
inizia ad imparare
owner
malowidło, obraz
inizia ad imparare
painting
zachować, zabezpieczać p...
inizia ad imparare
preserve
premier
inizia ad imparare
prime minister
królowa
inizia ad imparare
queen
rad (pierwiastek)
inizia ad imparare
rad
szczur
inizia ad imparare
rat
odbudować
inizia ad imparare
rebuild
opierać się, wstrzymywać r...
inizia ad imparare
resist
odpowiedzialny
inizia ad imparare
responsible
rządzić, panować
inizia ad imparare
rule
rzeźbiarz
inizia ad imparare
sculptor
Czy mogę ci pomóc?
inizia ad imparare
Can I help you?
Jakich informacji poszukujesz?
inizia ad imparare
What type of information do you need?
W dziale historyczny znajdują się pewne książki.
inizia ad imparare
There are some books in the history section.
Przyjdź i zapytaj jeśli będziesz jeszcze czegoś potrzebował.
inizia ad imparare
Come and ask me if you need anything else.
Poszukuję informacji na temat badaczy.
inizia ad imparare
I'm looking for information on explorers.
Chciałbym dowiedzieć się czegoś na temat Kapitana Scotta.
inizia ad imparare
I'd like to find out about Capitan Scott.
Dziękuję ci za pomoc.
inizia ad imparare
Thanks for your help.
sejsmologia
inizia ad imparare
seismology
kilka s...
inizia ad imparare
several
sorbet
inizia ad imparare
sorbet
handel; handlować
inizia ad imparare
trade
handlowiec, kupiec
inizia ad imparare
trader
uran
inizia ad imparare
uranium
wersja
inizia ad imparare
version
mąka przenna
inizia ad imparare
wheat flour
szeroki w...
inizia ad imparare
wide

Devi essere accedere per pubblicare un commento.