HTML Fiszki

 0    107 schede    tcovoc
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
. html extension
inizia ad imparare
rozszerzenie. html
absolute path
inizia ad imparare
ścieżka bezwzględna
access key
inizia ad imparare
klawisz dostępu
accessibility
inizia ad imparare
dostępność
alternate text
inizia ad imparare
tekst zastępczy
ampersand
inizia ad imparare
znak &
ASCII
inizia ad imparare
ASCII (http://www.asciitable.com/)
asterisk
inizia ad imparare
gwiazdka (*)
attribute
inizia ad imparare
atrybut
attribute minimization
inizia ad imparare
minimalizacja atrybutów
aural browser
inizia ad imparare
przeglądarka słuchowa
background
inizia ad imparare
tło
backwards compatibility
inizia ad imparare
zgodność wsteczna
banner
inizia ad imparare
baner
border
inizia ad imparare
obramowanie
broadband connection
inizia ad imparare
połączenie szerokopasmowe
browser
inizia ad imparare
przeglądarka
bulletted list
inizia ad imparare
lista wypunktowana
button
inizia ad imparare
przycisk
case-insensitive
inizia ad imparare
nie rozróżniający małych i wielkich liter
case-sensitive
inizia ad imparare
rozróżniający małe i wielkie litery
cell padding
inizia ad imparare
dopełnienie komórek
cell spacing
inizia ad imparare
odstępy między komórkami
center
inizia ad imparare
ustawić na środku, wypośrodkować
character encoding
inizia ad imparare
kodowanie znaków
character set
inizia ad imparare
zestaw znaków
character string
inizia ad imparare
łańcuch znaków
checkbox
inizia ad imparare
pole wyboru
class
inizia ad imparare
klasa (atrybut elementu HTML)
client-side script
inizia ad imparare
skrypt działający po stronie klienta
code
inizia ad imparare
pisać kod, kodować
comma-delimited
inizia ad imparare
zakończony przecinkiem
compress
inizia ad imparare
kompresować
content
inizia ad imparare
treść (strony internetowej)
control
inizia ad imparare
kontrolka (element formularza)
definition list
inizia ad imparare
lista definicji
deprecated
inizia ad imparare
przestarzały, wycofywany z użytku
directory
inizia ad imparare
katalog
document
inizia ad imparare
dokument
DOM (Document Object Model)
inizia ad imparare
DOM (obiektowy model dokumentu)
drop shadow
inizia ad imparare
cień
drop-down menu
inizia ad imparare
menu rozwijane
DTD (Document Type Definition)
inizia ad imparare
DTD (definicja typu dokumentu)
element
inizia ad imparare
element
em dash
inizia ad imparare
myślnik, pauza
empty element
inizia ad imparare
element pusty
end tag
inizia ad imparare
znacznik zamykający
entity
inizia ad imparare
encja
event
inizia ad imparare
zdarzenie
feature
inizia ad imparare
np. funkcja
file select
inizia ad imparare
przycisk wyboru plików
float/floated element
inizia ad imparare
element pływający
focus
inizia ad imparare
„fokus”
folder
inizia ad imparare
folder
foreground
inizia ad imparare
pierwszy plan (najczęściej tekst)
form
inizia ad imparare
formularz
form submission
inizia ad imparare
wysyłanie formularza
get/post
inizia ad imparare
get/post
GIF, JPEG, PNG
inizia ad imparare
GIF, JPEG, PNG
greater than symbol
inizia ad imparare
znak większości
hash character/number sign (#)
inizia ad imparare
znak numeru, płotek, kratka (#)
heading
inizia ad imparare
nagłówek
hexadecimal value
inizia ad imparare
wartość szesnastkowa
hidden control
inizia ad imparare
kontrolka ukryta
home page
inizia ad imparare
strona główna
HTML (Hypertext Markup Language)
inizia ad imparare
HTML
HTML document
inizia ad imparare
dokument HTML
HTML editor
inizia ad imparare
edytor kodu HTML
html page
inizia ad imparare
strona HTML
HTTP (Hypertext Transfer Protocol)
inizia ad imparare
HTTP
hypertext link
inizia ad imparare
łącze hipertekstowe
id (identifier)
inizia ad imparare
identyfikator (atrybut elementu HTML)
idempotent
inizia ad imparare
idempotentny (nie powodujący skutków ubocznych)
image file
inizia ad imparare
plik obrazu, obraz
image format
inizia ad imparare
format obrazu graficznego
image map
inizia ad imparare
mapa obrazkowa
implementation
inizia ad imparare
implementacja
indent
inizia ad imparare
wciąć, wcięcie
initial value
inizia ad imparare
wartość początkowa
key
inizia ad imparare
klawisz
keyboard shortcut
inizia ad imparare
skrót klawiszowy
label
inizia ad imparare
etykieta
layout
inizia ad imparare
układ
leading zeros
inizia ad imparare
zera występujące z przodu (przed czymś, np. 009.978)
less than symbol
inizia ad imparare
znak mniejszości
line break
inizia ad imparare
złamanie wiersza
link
inizia ad imparare
łącze
list
inizia ad imparare
lista
list box
inizia ad imparare
lista rozwijana
lower case
inizia ad imparare
małe litery
low-level access
inizia ad imparare
dostęp niskopoziomowy
mail server
inizia ad imparare
serwer poczty
marked-up text
inizia ad imparare
tekst oznakowany (elementami HTML)
markup
inizia ad imparare
kod znacznikowy, kod HTML, znaczniki
markup tags
inizia ad imparare
znaczniki kodu HTML
menu
inizia ad imparare
menu
MIME type
inizia ad imparare
typ MIME
monospaced font
inizia ad imparare
krój pisma o stałej szerokości znaków
mouse pointer
inizia ad imparare
wskaźnik myszy
mp3 file
inizia ad imparare
plik MP3
name/value pairs
inizia ad imparare
pary nazwa-wartość
nest
inizia ad imparare
zagnieżdżać (np. elementy HTML jeden w drugim)
newline
inizia ad imparare
znak nowego wiersza
node
inizia ad imparare
węzeł (w XML i HTML)
nonbreaking space
inizia ad imparare
spacja niełamliwa
non-empty element
inizia ad imparare
element niepusty
non-graphical browser
inizia ad imparare
przeglądarka nie obsługująca grafiki

Devi essere accedere per pubblicare un commento.