hotel rezerwacja

 0    28 schede    pawelkrupka
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Dzień dobry
inizia ad imparare
Good morning
Grand Hotel
inizia ad imparare
This is Grand Hotel
W czym mogę pomóc?
inizia ad imparare
How can I help you?
Chciałbym zarezerwować pokój dwuosobowy.
inizia ad imparare
I would like to book a double room.
Oczywiście, kiedy chce Pan przyjechać?
inizia ad imparare
Certainly, when would you like to come?
Chciałbym się zameldować 13 lipca
inizia ad imparare
I would like to check in on 13th July
Oczywiście, jak na długo chciałby Pan zatrzymać się?
inizia ad imparare
By all means, how long would you like to stay?
Chciałbym zatrzymać się na cztery noce.
inizia ad imparare
I would like to stay for four nights.
Na ile osób?
inizia ad imparare
How meny people are there?
tylko dwie.
inizia ad imparare
Just two.
Jaki chciałby Pan pokój? Dla palących czy dla nie palących?
inizia ad imparare
What room would you like? Smoking or non-smoking?
Proszę pokój dla niepalących.
inizia ad imparare
I would like a non-smoking room please.
Czy chciałby Pan pokój z łazienką?
inizia ad imparare
Would you like a room with a bathroom?
Tak, byłoby mi miło.
inizia ad imparare
Yes it would be nice.
Czy chciał by Pan pokój z widokiem?
inizia ad imparare
Would you like a room with the view?
Tak, byłoby mi miło. Czy mogę mieć pokój z widokiem na góry?
inizia ad imparare
Yes it would by nice. Can I have a room with the view of Mountains?
Przykro mi proszę Pana, ale obawiam się, że nie ma pokoi z widokiem dostępnych.
inizia ad imparare
I'm sorry sir, but I'm afraid there are no rooms with the view available.
Przykro mi słyszeć, nic nie szkodzi.
inizia ad imparare
I'm sory to hear that, never mind.
Na kogo będzie rezerwacja?
inizia ad imparare
Who is the reserwation for?
Paweł Krupka
inizia ad imparare
Paweł Krupka
Czy może Pan przeliterować nazwisko?
inizia ad imparare
Can you spell your surname?
k r u p k a
inizia ad imparare
k r u p k a
Dziękuję bardzo.
inizia ad imparare
Thank you very much.
Czym chce pan zapłacić?
inizia ad imparare
How would you like to pay?
Chciałbym zapłacić gotówką.
inizia ad imparare
I would like to pay in cash.
Bardzo dobrze proszę Pana. Czy jest coś jeszcze co mogę zrobić dla Pana?
inizia ad imparare
Very well sir. Is there anything else I can do for you?
Nie, dziękuje Panu za pomoc. Do zobaczenia.
inizia ad imparare
No, thank you for your help. Good bye.
Do zobaczenia.
inizia ad imparare
Good bye.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.