Historia powszechna XIX w.

 0    173 schede    monandrij
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
1800
inizia ad imparare
utworzenie Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk
1800
inizia ad imparare
Bitwa pod marengo
1800
inizia ad imparare
bitwa pod hohenlingen
1801
inizia ad imparare
pokój w Luneville
1802
inizia ad imparare
pokój w Amiens
1804
inizia ad imparare
wprowadzenie Kodeksu Cywilnego
1804 N
inizia ad imparare
koronacja Napoleona na cesarza
1805 T
inizia ad imparare
bitwa pod Trafalgarem
1805 A
inizia ad imparare
bitwa pod Austerlitz
1806 R
inizia ad imparare
powstanie Związku Reńskiego
1806
inizia ad imparare
bitwa pod Jeną
1806 k
inizia ad imparare
blokada kontynentalna
1807
inizia ad imparare
1807bitwa pod frydlandem
1807 T
inizia ad imparare
pokój w Tylży
1807 k
inizia ad imparare
ogłoszenie Konstytucji dla Księstwa Warszawskiego
1807 i
inizia ad imparare
bitwa pod Iławą Pruską
1807
inizia ad imparare
pierwszy rejs statku „Clermont” skonstruowanego przez Roberta Fultona
Od ok. 1808- od ok. 1872
inizia ad imparare
uwłaszczenie chłopów w zaborze pruskim
1807-1815
inizia ad imparare
Księstwo Warszawskie
1808-1814
inizia ad imparare
wojna w Hiszpanii
14.10.1809
inizia ad imparare
pokój w Schonbrunn
5.07.1809
inizia ad imparare
bitwa pod Wagram
19.04.1809
inizia ad imparare
bitwa pod raszynem
1811-1813
inizia ad imparare
ruch luddystów
1812
inizia ad imparare
wyprawa na Moskwę
5-6.09.1812
inizia ad imparare
bitwa pod Borodino
16-19.10.1813
inizia ad imparare
bitwa pod Lipskiem
1814
inizia ad imparare
pokój w Paryżu
1814
inizia ad imparare
parowóz (George Stephenson)
1814
inizia ad imparare
zesłanie Napoleona na Elbę
1814
inizia ad imparare
oktrojowanie karty konstytucyjnej przez Ludwika XVIII
1814
inizia ad imparare
pierwsza lokomotywa (George Stephenson)
1814-1815
inizia ad imparare
kongres wiedeński
1815
inizia ad imparare
sto dni Napoleona
18.06.1815
inizia ad imparare
bitwa pod Waterloo
1815 powstanie...
inizia ad imparare
powstanie Związku Niemieckiego
1815 deklaracja o...
inizia ad imparare
deklaracja o zniesieniu handlu niewolnikami
1815 powstanie Ś...
inizia ad imparare
powstanie Świętego Przymierza
27.11.1815
inizia ad imparare
car Aleksander oktrojował konstytucję Królestwu Polskiemu
1817
inizia ad imparare
założenie Towarzystwa Filomatów
1818
inizia ad imparare
nadanie konstytucji Wolnemu Miastu Kraków
1819
inizia ad imparare
założenie Wolnomularstwa Narodowego
1820 rewolucja w...
inizia ad imparare
rewolucja w Hiszpanii
1820
inizia ad imparare
kongres opawski
1820-1831
inizia ad imparare
działalność kaliszan
1820-1821
inizia ad imparare
rewolucja w Królestwie Obojga Sycylii
1821 rewolucja w...
inizia ad imparare
rewolucja w Piemoncie
1821 powstanie...
inizia ad imparare
powstanie Towarzystwa Północnego i Towarzystwa Południowego w Rosji
1821
inizia ad imparare
założenie Towarzystwa Patriotycznego
1821-1830
inizia ad imparare
wojna o niepodległość Grecji
1821
inizia ad imparare
śmierć Napoleona na Wyspie św. Heleny
1823
inizia ad imparare
ogłoszenie doktryny Monroe’a
1823
inizia ad imparare
wydanie ustawy regulacyjnej o uwłaszczeniu chłopów w Księstwie Poznańskim (częściowe)
1824
inizia ad imparare
legalizacja zrzeszeń robotników w Wielkiej Brytanii
1825
inizia ad imparare
pierwsza linia kolejowa (Wielka Brytania)
1825
inizia ad imparare
powołanie Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego
1825 powstanie...
inizia ad imparare
powstanie dekabrystów w Rosji
1827
inizia ad imparare
bitwa morska pod Navarino
1828
inizia ad imparare
utworzenie Banku Polskiego
1829
inizia ad imparare
zawarcie pokoju w Adrianopolu przez Rosję i Turcję
1830 rewolucja...
inizia ad imparare
rewolucja lipcowa we Francji
1830 utworzenie...
inizia ad imparare
utworzenie niepodległej Grecji
29/30 listopada 1830
inizia ad imparare
wybuch powstania listopadowego
3 grudnia 1830
inizia ad imparare
powstanie Rządu Tymczasowego
5 grudnia 1830
inizia ad imparare
Józef Chłopicki ogłosił się dyktatorem
25 stycznia 1830
inizia ad imparare
uchwalenie przez Rząd Tymczasowy aktu detronizacji cara Mikołaja I
1830-1840 - noc flottwellowska
inizia ad imparare
1830-1840 - night flottwellowska
1831
inizia ad imparare
utworzenie organizacji Młode Włochy
1831-1856
inizia ad imparare
noc paskiewiczowska
1832
inizia ad imparare
reforma wyborcza przeprowadzona przez rząd wigów
1834
inizia ad imparare
powstanie organizacji Młoda Europa
1836
inizia ad imparare
utworzenie Związku Sprawiedliwych
1838
inizia ad imparare
skonstruowanie telegrafu (Samuel Mors)
1839-1842
inizia ad imparare
I wojna opiumowa
1842
inizia ad imparare
założenie Związku Plebejuszy
1846-1847
inizia ad imparare
kryzys ekonomiczny w Europie
1846-1848
inizia ad imparare
kryzys gospodarczy w Europie
1846-1848
inizia ad imparare
wojna meksykańsko-amerykańska
1847
inizia ad imparare
przekształcenie Związku Sprawiedliwych w Związek Komunistów
1848
inizia ad imparare
ogłoszenie Manifestu Komunistycznego
22-24 luty 1848
inizia ad imparare
rewolucja lutowa we Francji
1848
inizia ad imparare
uwłaszczenie chłopów w zaborze austriackim
1848-1849
inizia ad imparare
wiosna ludów w Europie
25.07.1848
inizia ad imparare
bitwa pod Custozą
1849
inizia ad imparare
powstanie węgierskie
23.03.1849
inizia ad imparare
bitwa pod Novarą
1850-1864
inizia ad imparare
powstanie tajpingów
1851
inizia ad imparare
zamach stanu Ludwika Napoleona
1852
inizia ad imparare
proklamacja II cesarstwa przez Ludwika Napoleona (Napoleon III)
1853-1856
inizia ad imparare
wojna krymska
1856-1860
inizia ad imparare
II wojna opiumowa
1856
inizia ad imparare
kongres pokojowy w Paryżu
1857-1859
inizia ad imparare
powstanie sipajów
1858
inizia ad imparare
układ z Plombieres
1859
inizia ad imparare
wojna francusko-austriacka
4.06.1859
inizia ad imparare
bitwa pod Magentą
24.06.1859
inizia ad imparare
bitwa pod Solferino
11.07.1859
inizia ad imparare
traktat w Villafranca kończący wojnę francusko-austriacką
10.11.1859
inizia ad imparare
traktat pokojowy w Zurychu między Cesarstwem Austriackim, Cesarstwem Francji i Królestwem Sardynii
11.05.1860
inizia ad imparare
wyprawa tysiąca czerwonych koszul
1860
inizia ad imparare
pierwszy silnik spalinowy (Etienne Lenoir)
6.11.1860
inizia ad imparare
wybór na prezydenta Abrahama Lincolna
12-14.04.1861
inizia ad imparare
bitwa o Fort Sumter, która rozpoczęła wojnę secesyjną
1861
inizia ad imparare
powstanie Królestwa Włoch
1861-1865
inizia ad imparare
wojna secesyjna
1862 USA, ustawa o...
inizia ad imparare
wydanie przez Kongres ustawy o osadnictwie (Homestead Act)
1.01.1863
inizia ad imparare
Lincoln wydał akt prezydencki znoszący niewolnictwo we wszystkich zbuntowanych stanach
1-3.07.1863
inizia ad imparare
bitwa pod Gettysburgiem
04.07.1863
inizia ad imparare
bitwa pod Vicksburgiem
1863
inizia ad imparare
konwencja Alvenslebena
1864
inizia ad imparare
genewska konwencja o rannych żołnierzach
1864 wojna...
inizia ad imparare
wojna duńska między Danią a Austrią i Prusami
9.04.1865
inizia ad imparare
kapitulacja konfederacji podpisana w Appomatox
1866
inizia ad imparare
wojna prusko-austriacka o hegemonię w Związku Niemieckim
3.07.1866
inizia ad imparare
bitwa pod Sadową
23.08.1866
inizia ad imparare
pokój w Pradze kończący wojnę i rozwiązujący Związek Niemiecki
1866-1871
inizia ad imparare
zjednoczenie Niemiec
1867
inizia ad imparare
powstanie Związku Północnego
1867
inizia ad imparare
powstanie Austro-Węgier
1869-1870
inizia ad imparare
I Sobór Watykański
1870-1871
inizia ad imparare
wojna francusko-pruska
14.07.1870
inizia ad imparare
opublikowanie depesza emska
1.09.1870
inizia ad imparare
bitwa pod Sedanem
1870-1940
inizia ad imparare
III Republika Francuska
10.05.1871
inizia ad imparare
zawarcie traktatu pokojowego we Frankfurcie(wojna fran.-pruska)
1871-1918
inizia ad imparare
II Rzesza Niemiecka
1872-1878
inizia ad imparare
polityka Kulturkampfu
1873
inizia ad imparare
Sojusz Trzech Cesarzy
1876
inizia ad imparare
wynalezienie telefonu (Aleksander Bell)
1877-1878
inizia ad imparare
wojna na Bałkanach między Rosją a Turcją
3.03.1878
inizia ad imparare
pokój w San Stefano
1878
inizia ad imparare
kongres berliński
1879
inizia ad imparare
powstanie organizacji rewolucjonistów Narodna Wola w Rosji
1879
inizia ad imparare
Bismarck zawarł antyrosyjskie porozumienie z Austro-Węgrami
1880-1881
inizia ad imparare
I wojna burska
1881
inizia ad imparare
zamordowanie cara Aleksandra II
1882
inizia ad imparare
przyłączenie się Włoch do sojuszu Niemiec i Austro-Węgier (trójprzymierze)
1882
inizia ad imparare
Bismarck zawarł antyfrancuskie porozumienie z Włochami
1885-1890
inizia ad imparare
rugi pruskie
1887
inizia ad imparare
traktat reasekuracyjny zawarty przez Bismarcka z Rosją
1889
inizia ad imparare
powstanie II Międzynarodówki
1891
inizia ad imparare
Rosja rozpoczęła budowę Kolei Transsyberyjskiej
1891
inizia ad imparare
powstanie Socjaldemokratycznej Partii Niemiec
1891
inizia ad imparare
encyklika Rerum nova rum papieża Leona XIII
1892
inizia ad imparare
skonstruowanie silnika wysokoprężnego (Rudolf Diesel)
1893
inizia ad imparare
powstanie Ligi Narodowej
1894
inizia ad imparare
utworzenie hakaty (Niemieckiego Towarzystwa Marchii Wschodniej)
1896
inizia ad imparare
pierwsze Igrzyska Olimpijskie ery nowożytnej
1898
inizia ad imparare
wojna hiszpańsko-amerykańska
1898
inizia ad imparare
spór o Faszodę między Francją i Wielką Brytanią
1898
inizia ad imparare
powstanie Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej Rosji (SDPRR)
1899
inizia ad imparare
podpisanie trzech pierwszych konwencji haskich
1899
inizia ad imparare
pierwszy piec elektryczny (Paul Heroult)
1899-1902
inizia ad imparare
II wojna burska
1899-1901
inizia ad imparare
powstanie bokserów
1908
inizia ad imparare
Austro węgry zaanektowały okupowaną Bośnię i Hercegowinę
1904
inizia ad imparare
Sojusz Francji i Wielkiej Brytanii (entente cordiale)
1907
inizia ad imparare
1907porozumienie angielsko rosyjskie
1904-1905
inizia ad imparare
wojna rosyjsko- japońska
1911-1912
inizia ad imparare
wojna włosko -turecka
1912-1913
inizia ad imparare
I wojna bałkańska
1913
inizia ad imparare
II wojna bałkańska
28.06. 1914
inizia ad imparare
zamach na arcyksięcia Franciszka Ferdynanda, początek I wojny światowej
28.07.1914
inizia ad imparare
Austro Węgry wyp. wojnę Serbii
1.08.1914
inizia ad imparare
Niemcy wyp, wojnę Rosjii
3.08.1914
inizia ad imparare
Niemcy wyp. Wojnę Francji
4/5. 08. 1914
inizia ad imparare
Wielka Brytania wyp. wojnę Niemcom
wrzesień 1914
inizia ad imparare
bitwa nad Marną
21.02.1916
inizia ad imparare
21.02.1916 in inglese
szturm na Verdun
1.02.1917
inizia ad imparare
Niemcy zaczynają nieograniczoną wojnę podwodną
6.04.1917
inizia ad imparare
USA dołącza do wojny po stronie ententy
3.03. 1918
inizia ad imparare
pokój rosji z państwami centralnymi
11.11. 1918
inizia ad imparare
Niemcy podpisują zwieszenie broni

Devi essere accedere per pubblicare un commento.