Healthy living

 0    59 schede    sebii123
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
chroniczna choroba
inizia ad imparare
Chronic illness
witalność, energia
inizia ad imparare
vitality
rządzić, zarządzać (np. krajem, miastem)
inizia ad imparare
govern (eg. a country, city)
sprawność fizyczna, dieta i waga wpływa na naszą zdolność do długiego życia i zdrowego stylu życia
inizia ad imparare
physical fitness, diet and weight affect on our ability to long life and a healthy lifestyle
wybór tryb życia
inizia ad imparare
choice of lifestyle
a woman that is pregnant
inizia ad imparare
expectant mother
wysoce, w wysokim stopniu, bardzo
To jest bardzo skuteczna metoda. Mocno zestresowany
inizia ad imparare
highly
It's a highly effective method. Highly stress.
mniej zdolny znieść stres
inizia ad imparare
less able to handle stress
pijaństwo
inizia ad imparare
heavy drinking
płodowy zespół alkoholowy
inizia ad imparare
fetal alcohol syndrome
dożywotnia ułomność uczenia się
inizia ad imparare
Lifelong learning disability
otyłość
inizia ad imparare
obesity
długowieczność, długotrwałość
inizia ad imparare
longevity
zwiększyć trwałość życia
inizia ad imparare
boost longevity
długość życia, trwałość, żywotność
inizia ad imparare
life expectancy, durability
Przebywanie na zewnątrz jest również kluczowe
inizia ad imparare
Getting outside is also key.
Jedn na czterech
inizia ad imparare
One in four
Jedno na czworo dzieci posiada deficyt w vitaminie D
inizia ad imparare
One in four children has a deficit in vitaminie D
To jest konieczne do budowania silnych i zdrowych kości
inizia ad imparare
It is needed for building strong and healthy bones.
Witamina D pomaga naszemu ciału absorbować wapń i fosfor z naszej diety.
inizia ad imparare
Vitamin D helps our body absorb calcium and phosphorus from our diet.
poza czymś, pomijając coś
inizia ad imparare
aside from sth, apart from sth
korzyść, zysk, pożytek
Jest wiele korzyści z ćwiczeń.
inizia ad imparare
benefit, profit, gain
There is a lot of gain from exercise.
Ćwiczenia redukują ryzyko choroby naczyniowo-sercowej
inizia ad imparare
Exercise reduces the risk of cardiovascular disease
wzmocnić, wzmacniać (np. gospodarkę)
inizia ad imparare
bolster
Regularne ćwiczenia potrafią pomóc tobie osiągnąć i utrzymać idealną wagę
inizia ad imparare
Regular exercise can help you achieve and maintain your ideal weight
Jeść mnóstwo owoców i warzyw
inizia ad imparare
Eat plenty of fruits and vegetables
Jeść chude mięso i ryby
inizia ad imparare
Eat lean meat and fish
Pić dużo wody
inizia ad imparare
Drink lots of water
Ćwiczyć regularnie
inizia ad imparare
Exercise regularly
Spać osiem godzin na dobę
inizia ad imparare
Sleep eight hours a day
Utrzymywać prawidłową wagę ciała
inizia ad imparare
Keeping to healthy weight
Wykonywać badania regularnie
inizia ad imparare
Having check-up regularly
zwalniać
Pociąg zaczął zwalniać.
inizia ad imparare
to slow down
The train began to slow down.
the situation when poeple live for long time
inizia ad imparare
longevity
to improve
inizia ad imparare
bolster
the disease in which the body does not produce insulin
inizia ad imparare
diabetes
easy to broken
inizia ad imparare
fragile
kruchy, łamliwy
inizia ad imparare
fragile
getting older
inizia ad imparare
ageing, greying
a broken bone
inizia ad imparare
fracture
złamanie, pęknięcie
Wydaje mi się, że masz złamanie.
inizia ad imparare
fracture, fracture
I guess you've got a fracture.
the situation when people do not socialize and spend time alone
inizia ad imparare
social isolation
to make sth longer
inizia ad imparare
to prolong
przedłużać (np. czyjeś życie), prolongować, wydłużać
inizia ad imparare
to prolong
food that is rich in calories
inizia ad imparare
high calorie food
a tube in the body that carries blood from the heart to the rest of the body
inizia ad imparare
artery
tętnica, naczynie tętnicze
inizia ad imparare
artery, blood vessel
consumption
inizia ad imparare
intake
the feeling of being tired or sick after drinking too much alcohol
inizia ad imparare
hangover
organs that exist inside your body
inizia ad imparare
ingternal organs
constant abuse of alcohol
inizia ad imparare
chronic misuse
quitting smoking
inizia ad imparare
ditching cigarettes
a person’s ability to have babies
inizia ad imparare
fertility
to protect
inizia ad imparare
safeguard
the length of time that a person lives
inizia ad imparare
lifespan
serious illness affecting sb’s brain
inizia ad imparare
dementia
demencja (postępujący spadek sprawności intelektualnej)
inizia ad imparare
dementia (progressive loss of intellectual function)
długość, czas trwania życia
inizia ad imparare
lifespan
płodność, urodzajność
leczenie bezpłodności
inizia ad imparare
fertility
fertility treatment

Devi essere accedere per pubblicare un commento.