Healthy lifestyle

 0    20 schede    angelikaogar
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
długowieczność
Bóg pobłogosławił go długowiecznością.
inizia ad imparare
longevity
God blessed him with longevity.
pożywny
Oni są na pełnowartościowej i pożywnej diecie.
inizia ad imparare
nutritious
They use a plentiful and nutritious diet.
1. niezbędny, decydujący, istotny 2. witalny
Wykształcenie wyższe jest niezbędnym wymogiem do tej pracy.
inizia ad imparare
vital
Higher education is a vital requirement for this job.
hodowany w naturalnych warunkach
inizia ad imparare
free-range
ograniczać coś
On próbuje ograniczyć palenie.
inizia ad imparare
cut down on something
He's trying to cut down on smoking.
tuczący
inizia ad imparare
fattening
apetyt
Ona będzie miała apetyt na obiad, który ugotowałeś.
inizia ad imparare
an appetite
She'll have an appetite for the dinner you've cooked.
pełnowartościowy, zbilansowany (o posiłku, diecie)
inizia ad imparare
balanced
otyły
Większość otyłych ludzi ma problemy z kolanami.
inizia ad imparare
obese
Most obese people have trouble with their knees.
lubić słodycze
Ludzie, którzy lubią słodycze potrzebują więcej cukru niż inni.
inizia ad imparare
have a sweet tooth
People who have a sweet tooth need more sugar than others.
jeść rozsądnie
inizia ad imparare
eat sensibly
uważać na to co się je
inizia ad imparare
watch what you eat
intensywna dieta odchudzająca
inizia ad imparare
crash diet
wyłączyć coś z czegoś
Ona nie je jajek, wyłączyła je ze swojej diety.
inizia ad imparare
cut out
She doesn't eat eggs, she's cut them out.
średnia długość życia
Zdrowie i średnia długość życia są ściśle powiązane z warunkami socjalnymi.
inizia ad imparare
life expectancy
Health and life expectancy are intimately linked to social conditions.
higiena
On wydaje się nie mieć pojęcia o higienie.
inizia ad imparare
hygiene
He seems to have no idea of hygiene.
zaniedbać
Idę do fryzjera, ponieważ zaniedbałem swoje włosy.
inizia ad imparare
neglect
I'm going to the hairdresser's because I neglected my hair.
umiar
Można robić prawie wszystko, ale należy pamiętać o zachowaniu umiaru.
inizia ad imparare
moderation
You can do almost everything, if you remember to do it in moderation.
w puszce
owoce w puszcze
inizia ad imparare
canned
canned fruit
ziarno, zboże
inizia ad imparare
grain

Devi essere accedere per pubblicare un commento.