gram. 1 Would

 0    14 schede    iska02
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Would you like something to drink?
inizia ad imparare
Czy chciałbyś się czegoś napić?
Thank you, I'm good.
inizia ad imparare
Nie, dziękuję.
Would you like anything else?
inizia ad imparare
Czy chciałbyś coś jeszcze?
Diet coke, please.
inizia ad imparare
Poproszę colę light.
Hot tea with lemon, please.
inizia ad imparare
Poproszę ciepłą herbatę z cytryną.
He would offer me hot milk every day.
inizia ad imparare
Codziennie proponował mi gorące mleko.
He would never be home.
inizia ad imparare
Nigdy nie było go w domu.
Would you like something to drink?
inizia ad imparare
Czy chciałbyś coś do picia?
I would not like her to come.
inizia ad imparare
Nie chciałbym, żeby ona przyszła.
I'd be very grateful.
inizia ad imparare
Byłbym bardzo wdzięczny.
I wish he wouldn't drive his bike that fast.
inizia ad imparare
Chciałbym, żeby nie prowadził tak szybko motoru.
Where is our daughter?
inizia ad imparare
Gdzie jest nasza córka?
I wouldn't know.
inizia ad imparare
Skąd mam wiedzieć?
I don't know
inizia ad imparare
Nie wiem.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.