Glosariusz 1, angielski zawodowy

 0    150 schede    Manca
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
affiliate
inizia ad imparare
jednostka stowarzyszona (osoba lub firma kierująca ruch internetowy na stronę innej firmy w zamian za udział w zyskach)
appearance
inizia ad imparare
wygląd
attachment
inizia ad imparare
załącznik
bandwidth
inizia ad imparare
przepustowość łącza
banner
inizia ad imparare
banner reklamowy
brick and mortar
inizia ad imparare
tradycyjna firma (niedziałająca w internecie)
case
inizia ad imparare
obudowa komputera
CAT-5 cables
inizia ad imparare
kable CAT-5
cell
inizia ad imparare
komórka (w tabeli)
cell phone
inizia ad imparare
telefon komórkowy
certificate authority
inizia ad imparare
podmiot nadający certyfikaty
clip art
inizia ad imparare
klipart
code
inizia ad imparare
kod (programu komputerowego)
codec
inizia ad imparare
koder-dekoder, układ kodująco-dekodujący
coding
inizia ad imparare
kodowanie
compatibility
inizia ad imparare
kompatybilność
comprehensive layout
inizia ad imparare
wstępna wersja publikacji prezentowana klientowi
computer
inizia ad imparare
komputer
configuration
inizia ad imparare
konfiguracja
content
inizia ad imparare
zawartość
contrast
inizia ad imparare
kontrast
crop
inizia ad imparare
kadrować, przycinać
CSS
inizia ad imparare
kaskadowe arkusze stylów
cycle
inizia ad imparare
wyłączyć i ponownie włączyć
data
inizia ad imparare
dane
data processing
inizia ad imparare
przetwarzanie danych
database
inizia ad imparare
baza danych
dedicated system
inizia ad imparare
system zindywidualizowany
desktop
inizia ad imparare
pulpit
desktop computer
inizia ad imparare
komputer stacjonarny
desktop publishing software
inizia ad imparare
program edytorski
desktop publishing
inizia ad imparare
poligrafia komputerowa (przygotowywanie tekstów i ilustracji do druku)
DHCP
inizia ad imparare
protokół DHCP (standard komunikacyjny umożliwiający komputerom uzyskanie od serwera danych konfiguracyjnych)
digital certificate
inizia ad imparare
certyfikat cyfrowy
disk drive
inizia ad imparare
napęd dyskowy
document
inizia ad imparare
dokument
document sharing
inizia ad imparare
udostępnianie dokumentów
domain name
inizia ad imparare
nazwa domeny
drag
inizia ad imparare
przeciągnąć
e-commerce
inizia ad imparare
handel internetowy
echo-cancellation
inizia ad imparare
system redukcji pogłosu (np. w czasie wideokonferencji)
electronic page
inizia ad imparare
strona elektroniczna
electronic paper
inizia ad imparare
papier elektroniczny
electrostatic printing
inizia ad imparare
drukowanie elektrostatyczne
email address
inizia ad imparare
adres mailowy
email client
inizia ad imparare
klient poczty elektronicznej
encoding
inizia ad imparare
kodowanie
expansion cards
inizia ad imparare
karty rozszerzenia
exposure
inizia ad imparare
czas naświetlania, ekspozycja
fan
inizia ad imparare
wiatrak
FAQs
inizia ad imparare
często zadawane pytania
field
inizia ad imparare
pole (w bazie danych)
folder
inizia ad imparare
folder, katalog
font
inizia ad imparare
czcionka
format
inizia ad imparare
format
formatting
inizia ad imparare
formatowanie
formula
inizia ad imparare
formuła, wzór
function
inizia ad imparare
funkcja
functionality
inizia ad imparare
funkcjonalność
functionality graphic communications
inizia ad imparare
komunikacja wizualna
graphic editing program
inizia ad imparare
program do edycji obrazu
Graphical User Interface
inizia ad imparare
graficzny interfejs użytkownika
graphics
inizia ad imparare
grafika
handheld PC
inizia ad imparare
komputer podręczny
hard drive
inizia ad imparare
twardy dysk
hardware
inizia ad imparare
sprzęt komputerowy
heat sink
inizia ad imparare
radiator (urządzenie odprowadzające ciepło z elementu, z którym się styka, do otoczenia)
HTML
inizia ad imparare
hipertekstowy język znaczników (język do tworzenia stron www)
http
inizia ad imparare
protokół transmisji hipertekstu
hyperlink
inizia ad imparare
hiperłącze
icon
inizia ad imparare
bezpieczeństwo informacji
Internet
inizia ad imparare
Internet
IP (Internet Protocol) address
inizia ad imparare
adres IP
ISP (Internet Service Provider)
inizia ad imparare
dostawca internetu
JPEG
inizia ad imparare
JPEG (format zapisu obrazu)
keyboard
inizia ad imparare
klawiatura
laptop
inizia ad imparare
laptop
layout
inizia ad imparare
układ
LCD (Liquid Crystal Display)
inizia ad imparare
LCD (Liquid Crystal Display)
local area network (LAN)
inizia ad imparare
lokalna sieć komputerowa
macro
inizia ad imparare
makro (algorytm komputerowy)
mainframe
inizia ad imparare
komputer typu mainframe (przystosowany do pracy z wieloma terminalami)
maximize
inizia ad imparare
maksymalizować
meta tag
inizia ad imparare
meta znacznik
microphone
inizia ad imparare
mikrofon
minimize
inizia ad imparare
minimalizować
monitor
inizia ad imparare
monitor
motherboard
inizia ad imparare
płyta główna
mouse
inizia ad imparare
mysz komputerowa
multipoint videoconference
inizia ad imparare
wideokonferencja wielopunktowa
navigation
inizia ad imparare
poruszanie się po witrynie internetowej
network
inizia ad imparare
sieć
offset lithography
inizia ad imparare
druk offsetowy
online
inizia ad imparare
połączony z internetem
operating system (OS)
inizia ad imparare
system operacyjny
operator
inizia ad imparare
funktor operacji, symbol rodzaju operacji
page layout
inizia ad imparare
układ strony
page view
inizia ad imparare
odsłona, pobranie strony internetowej do przeglądarki użytkownika
password
inizia ad imparare
hasło
PDA
inizia ad imparare
komputer kieszonkowy, palmtop
peripheral
inizia ad imparare
urządzenie peryferyjne
pixel
inizia ad imparare
piksel
pointer
inizia ad imparare
wskaźnik
POP3
inizia ad imparare
protokół wymiany poczty elektronicznej typu 3
power supply
inizia ad imparare
zasilanie
printer
inizia ad imparare
drukarka
processor
inizia ad imparare
procesor
quality assurance
inizia ad imparare
zapewnienie jakości
query
inizia ad imparare
zapytanie (do bazy danych)
RAM (Random Access Memory)
inizia ad imparare
pamięć RAM, pamięć o dostępie swobodnym
resize
inizia ad imparare
zmienić rozmiar
resolution
inizia ad imparare
rozdzielczość
router
inizia ad imparare
ruter, urządzenie trasujące
scanner
inizia ad imparare
skaner
search engine
inizia ad imparare
wyszukiwarka internetowa
server
inizia ad imparare
serwer
shopping cart
inizia ad imparare
koszyk
shortcut
inizia ad imparare
skrót
software
inizia ad imparare
oprogramowanie
sort
inizia ad imparare
sortować
spell check
inizia ad imparare
funkcja sprawdzania pisowni
spreadsheet
inizia ad imparare
arkusz kalkulacyjny
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)
inizia ad imparare
prosty protokół przesyłania poczty
supercomputer
inizia ad imparare
superkomputer
table
inizia ad imparare
tabela
technical support
inizia ad imparare
pomoc techniczna
template
inizia ad imparare
szablon, matryca
tint
inizia ad imparare
odcień
touch screen
inizia ad imparare
ekran dotykowy
traffic
inizia ad imparare
ruch (w sieci)
URL (Uniform Resource Locator)
inizia ad imparare
ujednolicony format adresowania zasobów stosowany w internecie
usability
inizia ad imparare
użyteczność
USB (Universal Serial Bus)
inizia ad imparare
komputerowy port komunikacyjny
username
inizia ad imparare
nazwa użytkownika
video bridge
inizia ad imparare
urządzenie umożliwiające wideokonferencje wielopunktowe
videoconference
inizia ad imparare
wideokonferencja
visibility
inizia ad imparare
widoczność
web browser
inizia ad imparare
przeglądarka internetowa
web design
inizia ad imparare
projektowanie stron internetowych
web development
inizia ad imparare
tworzenie stron internetowych
web host
inizia ad imparare
host
web site
inizia ad imparare
witryna sieci WWW
webcam
inizia ad imparare
kamera internetowa
webmail
inizia ad imparare
aplikacja pozwalająca na korzystanie z poczty elektronicznej przy użyciu przeglądarki internetowej
window
inizia ad imparare
okno
wireless Local Area Network (WLAN)
inizia ad imparare
bezprzewodowa sieć lokalna
word processing program
inizia ad imparare
edytor tekstu
worksheet
inizia ad imparare
arkusz
workstation
inizia ad imparare
stacja robocza
www (World Wide Web)
inizia ad imparare
sieć ogólnoświatowa

Devi essere accedere per pubblicare un commento.