Get ready for matura 3

 0    20 schede    Silbena
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
niezliczony
Przepraszała wcześniej niezliczona ilość razy.
inizia ad imparare
countless
She'd apologized countless times before.
sądzić o
phrasal verb
Co sądzisz o obecnej sytuacji w firmie?
inizia ad imparare
make of
What do you make of the current situation in the company?
rozumieć (coś) z (czegoś)
phrasal verb
Nie mogę nic zrozumieć z tego filmu.
inizia ad imparare
make (sth) of (sth)
I can't make anything of this film.
wykorzystać
phrasal verb
Jak mam wykorzystać tę radę?
inizia ad imparare
make of
What should I make of this advice?
być w pobliżu
Będę w pobliżu jeśli mnie potrzebujesz.
inizia ad imparare
be around
I'll be around if you need me.
istnieć/być/żyć
2
Jak długo istnieje internet?
inizia ad imparare
be about/be around
How long is the Internet around?
uzdolnienie/zdolność
2;
Zdolność tego społeczeństwa do chłonięcia nowych elementów.
inizia ad imparare
talent/aptitude
The aptitude of this society to assimilate new elements.
horyzont
inizia ad imparare
horizon
brukować
inizia ad imparare
pave
utorować drogę
inizia ad imparare
pave the way
korzystny
mający dobry efekt
korzystny wpływ na ekonomię
inizia ad imparare
beneficial
the beneficial effect on the economy
przeszkoda
4
Jest wiele przeszkód do pokonania.
inizia ad imparare
barrier/hurdle/obstacle/impediment
There are many hurdles to overcome.
konkurent
inizia ad imparare
competitor
Niemniej jednak
2
Zdobył trzy złote medale. Niemniej jednak wciąż nie ma dość.
inizia ad imparare
Nevertheless,.../Nonetheless,...
He's won three gold medals. Nevertheless, he still hasn't had enough.
konsekwentnie
inizia ad imparare
consistently
rynek o szybko zmieniających się cenach
inizia ad imparare
volatile market
lotny
2; o substancji
inizia ad imparare
volatile/evaporative
recesja
2
inizia ad imparare
recession/depression
zróżnicowanie
stawanie się bardziej zróżnicowanym
inizia ad imparare
diversification
samodzielne zarządzanie
inizia ad imparare
self-management

Devi essere accedere per pubblicare un commento.