future simple

 0    11 schede    darek3d3
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Mógłbyś, proszę, wysłać ten list?
inizia ad imparare
Will you please post this letter?
Sprawdzisz to dla mnie, proszę?
inizia ad imparare
Will you check it for me please?
Nikomu nie powiem, obiecuję.
inizia ad imparare
I won't tell anyone, I promise.
Przyniesiemy książki w przyszłym tygodniu, jeśli nie masz nic przeciwko.
inizia ad imparare
We'll bring the books next week if you don't mind.
Przepraszam, że cię skrzywdziłem. To się nie powtórzy
inizia ad imparare
I'm sorry that I hurt you. It won't happen again
Ona uważa że jej brat nigdy nie wybaczy jej że go okłamała
inizia ad imparare
She thinks her brother will never forgive her for lying to him.
Czy twoja siostra przyniesie mi jutro książkę? Chciałbym wreszcie ją przeczytać.
inizia ad imparare
Will your sister bring me my book tomorrow? I'd like to read it at last.
Dlaczego on nie powie jej o swoich uczuciach i nie zapyta się jej czy za niego wyjdzie
inizia ad imparare
Why won't he tell her about his feelings and ask her to marry him?
Ja nie mam czasu iść na pocztę więc czy wyślesz ten list dla mnie proszę?
inizia ad imparare
I haven't got any time to go to the post office so will you send this letter for me, please?
Jestem pewny że Jane dostanie tą pracę i zacznie w przyszłym tygodniu
inizia ad imparare
I'm sure that Jane will get this job and she will start it next week.
Nie dzwoń do mnie wieczorem bo ja nie będę w domu
inizia ad imparare
Don't call me tonight because I won't be home.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.