Fizyka wszystkie wzory klasa 1-3 gimnazjum

 0    26 schede    korneiuszek
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
cięzar ciała
inizia ad imparare
F=m*g
Gęstość
inizia ad imparare
P=m/v
ciśnienie
inizia ad imparare
P=F/S
ciśnienie Hydrostatyczne
inizia ad imparare
p = P*g*h
Siła wyporu
inizia ad imparare
Fw=P*V*g
Droga w ruchu jednostajnie przyspieszonym
inizia ad imparare
s=(a*t^2)/2
2 zasada dynamiki
inizia ad imparare
A=F/m
Pęd
inizia ad imparare
p=m*v
Praca
inizia ad imparare
W=F*s
Moc
inizia ad imparare
P=W/t
Energia potencjalna
inizia ad imparare
Ep=m*g*h
Energia kinetyczna
inizia ad imparare
Ek= (m*v^2)/2
1 zasada termodynamiki
inizia ad imparare
Ew =W+Q
ciepło właściwe
inizia ad imparare
c=Q/m*/\T
Ciepło
inizia ad imparare
Q=c*m*t
ciepło topnienia
inizia ad imparare
c=Q/m
Ciepło krzepnięcia
inizia ad imparare
Ck = Q/M
Ciepło parowania
inizia ad imparare
Cp=Q/m
Drgania i fale
inizia ad imparare
f=1/T
prędkość rozchodzenia się fali
inizia ad imparare
V=λ/T
Natężenie prądu
inizia ad imparare
I=q/t
Opór elektryczny
inizia ad imparare
R=U/I
Moc prądu elektrycznego
inizia ad imparare
P=U*I
Praca prądu elektrycznego
inizia ad imparare
W=U*I*t
Napięcie elektryczne
inizia ad imparare
U=W/I
Energia prądu elektrycznego
inizia ad imparare
Eel=U*q

Devi essere accedere per pubblicare un commento.