Film Czarna Pantera

 0    34 schede    jakubkoralewski
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
został zatrzymany
inizia ad imparare
he was apprehended
nowsza wersja
inizia ad imparare
update
artefakt, zabytek
inizia ad imparare
artefact
Zysk
inizia ad imparare
yeld
poddaj mi się
inizia ad imparare
yield to me
się dogadać
inizia ad imparare
work it out
prowadzące wojny
inizia ad imparare
waging wars
do celów badawczych
inizia ad imparare
for research purposes
usuń ten materiał
inizia ad imparare
delete that footage
handlowcy kości słoniowej
inizia ad imparare
ivory traders
kiedy opadnie kurz, możemy zawrzeć umowę
inizia ad imparare
when the dust settles we can make a deal
popisywać się
inizia ad imparare
show off
w areszcie
inizia ad imparare
in custody
dmuchawa do liści
inizia ad imparare
leaf blower
nie spiesz się
inizia ad imparare
take your time
będzie żył
inizia ad imparare
he will live
płacący najwyższą cenę
inizia ad imparare
highest bidder
musieliśmy utrzymać kłamstwo
inizia ad imparare
we had to maintain the lie
obalać rządy
inizia ad imparare
take down governments
obal króla
inizia ad imparare
overthrow the king
i kto jest teraz na szczycie?
inizia ad imparare
and who is on top now?
królewski płaszcz
inizia ad imparare
royal mantle
Muszę naprawić krzywdy
inizia ad imparare
I must right the wrongs
uznaj to za zapłacone
inizia ad imparare
consider it paid
pracuje nad tym
inizia ad imparare
I am on it
jak długo mam?
inizia ad imparare
how long have I got?
system został ponownie uruchomiony
inizia ad imparare
system rebooted
niesamowity ruch
inizia ad imparare
hell of a move
rywal
inizia ad imparare
contender
Zamknij mnie
inizia ad imparare
lock me up
śmierć była lepsza niż niewola
inizia ad imparare
death was better than bondage
zburzyć ten budynek
inizia ad imparare
tear down this building
grot
inizia ad imparare
spearhead
czy zainicjujesz ten projekt?
inizia ad imparare
will you spearhead this project?

Devi essere accedere per pubblicare un commento.