filec umowy

 0    59 schede    aleksandrasosnicka
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
ślub wyznaniowy
inizia ad imparare
cannonical marriage
Krajowy Rejestr Sądowy
inizia ad imparare
National Cort Registry
kapitał zakładowy
inizia ad imparare
share capital
zwany dalej
inizia ad imparare
here adn after reffered to as
wyłączny
inizia ad imparare
sole
uprawniony
inizia ad imparare
entitled
dysponuje wszelkimi zgodami
inizia ad imparare
hold all/any consents
wyraża zgodę
inizia ad imparare
expresses consent for/agrees for
w odniesieniu do
inizia ad imparare
regardless to
pod rygorem nieważności
inizia ad imparare
null and void
zobowiązuje się
inizia ad imparare
undertakes to
będą miały zastosowanie
inizia ad imparare
shall be applicable
jednobrzmiące egzemplarze
inizia ad imparare
counterparts
rozbieżności między
inizia ad imparare
discrepances between
wiążąca jest
inizia ad imparare
binding is
wieczysty użytkownik nieruchomości
inizia ad imparare
perpetual usufructor of the land
Sąd Rejonowy
inizia ad imparare
District Cort
uzyskać
inizia ad imparare
obtain
zasiedzenie
inizia ad imparare
usucaption
zleceniodawca
inizia ad imparare
Principal / Mandator
zleceniobiorca
inizia ad imparare
Agent / Contractor / Mandatory
zważywszy, że
inizia ad imparare
whereas
do świadczenia
inizia ad imparare
to render
w zakresie
inizia ad imparare
in area of
z uwagi na
inizia ad imparare
due to
zakres
inizia ad imparare
scope
uważa za niezbędne
inizia ad imparare
deems indispensable
odszkodowanie
inizia ad imparare
compensation
bez uprzedniego
inizia ad imparare
w/o prior
przestrzegać
inizia ad imparare
adhere
pod przymusem
inizia ad imparare
under durace
poufność
inizia ad imparare
confidentiality
naruszenie
inizia ad imparare
infringement
obowiązujące przepisy prawa
inizia ad imparare
binding laws
wyłącznie
inizia ad imparare
exclusively
dołożyć należytych starań
inizia ad imparare
exercise due diligence
naruszyć
inizia ad imparare
breach
postanowienia
inizia ad imparare
provisions
naprawić
inizia ad imparare
remedy
nienależyty
inizia ad imparare
inadequate
pod rygorem nieważności
inizia ad imparare
or else they shall be null and void
Sąd Arbitrażowy
inizia ad imparare
Arbitrary Court
sporządzona
inizia ad imparare
drawn up
zawarta dn
inizia ad imparare
concluded on
wydział
inizia ad imparare
division
Zarząd
inizia ad imparare
General Board
pełniona przez
inizia ad imparare
held by
prowadzi działalność
inizia ad imparare
runs a business
lokale
inizia ad imparare
premices
jednolity
inizia ad imparare
consistent/unified
wskazać
inizia ad imparare
indicate
warunki (umowy)
inizia ad imparare
term and conditions
przewidziane (w umowie)
inizia ad imparare
stipulated
zobowiązanie
inizia ad imparare
liability
pod warunkiem, że
inizia ad imparare
on condition that
znacząco różnić się od
inizia ad imparare
significantly differ from
zapis windykacyjny (co komu dane w spadku)
inizia ad imparare
specific bequest
strony postanowiły, co następuje
inizia ad imparare
therefore the P. have decided as follows
Urz.St. Cywilnego
inizia ad imparare
Register of births, marriages and deaths

Devi essere accedere per pubblicare un commento.