Filec - III rok (II sem)

 0    104 schede    myslniczka
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
spadek
inizia ad imparare
inheritance
część ułamkowa spadku
inizia ad imparare
fraction / portion of an estate
nabycie spadku
inizia ad imparare
accesion to an estate
powołanie do nabycia spadku
inizia ad imparare
person instituted as an heir
odrzucenie spadku
inizia ad imparare
renunciation of an estate
pozostawić w spadku, pozostawić spadek
inizia ad imparare
to leave / bequeath a legacy
powództwo o wydanie spadku
inizia ad imparare
action for recovery of the inheritance
przyjąć spadek
inizia ad imparare
accept an inheritance
przyjęcie spadku proste
inizia ad imparare
simple / unreserved acceptance of the inheritance
przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza
inizia ad imparare
acceptance with a benefit of the inventory
wyłudzenie spadku
inizia ad imparare
legacy hunting
zrzec się spadku, zrzeczenie się spadku
inizia ad imparare
waive / renounce the inheritance
spadek bezdziedziczny
inizia ad imparare
estate in an abeyance
spadkobierca niegodny
inizia ad imparare
unworthy heir / inheritor
spadkobierca testamentowy
inizia ad imparare
inheritor by will / devisee
spadkobierca w linii bocznej
inizia ad imparare
collateral heir / inheritor
spadkobierca w linii prostej
inizia ad imparare
bodily heir
spadkobrać
inizia ad imparare
to inherit
spadkodawca (testator)
inizia ad imparare
testator / divisor / decedent / bequeather
spadkobierca z linii matki / ojca
inizia ad imparare
successor in the maternity. paternity line
spadkobierczyni
inizia ad imparare
heiress, inheritress, inheritrix
spadek nieobjęty
inizia ad imparare
assets in the absence of the kin / vacant
spadkobierca legalny
inizia ad imparare
legal heir
testament, ostatnia wola
inizia ad imparare
last will, testament
niepozostawienie / brak testamentu
inizia ad imparare
intestacy
podważać testament
inizia ad imparare
to contest / dispute a testament
odwołać testament
inizia ad imparare
to revoke a will
odwołanie testamentu
inizia ad imparare
revocation of a will
rozporządzać w drodze testamentarnej
inizia ad imparare
to dispose by will
testament notarialny
inizia ad imparare
notarial will
testament szczególny
inizia ad imparare
emergency will
własnoręczny testament
inizia ad imparare
holograph will
testament wojskowy
inizia ad imparare
military testament
testament w formie zwykłej
inizia ad imparare
common form testament
spełniać wolę / wykonać testament
inizia ad imparare
to execute a will
sporządzić testament
inizia ad imparare
to make out a will
ważność testamentu
inizia ad imparare
validity of a will
dziedziczenie po ojcu / po mieczu
inizia ad imparare
patrilineal succession
dziedziczenie po matce / po kądzieli
inizia ad imparare
matrilineal succession
dziedziczenie przez pierworodnego
inizia ad imparare
primogeniture
dziedziczenie przez ostatniego z rodu
inizia ad imparare
ultimogeniture
spadek do podziału
inizia ad imparare
partible inheritance
resztki spadkowe
inizia ad imparare
residuary estate
wydziedziczyć
inizia ad imparare
to disinherit
zachowek
inizia ad imparare
legitim
odwołanie
inizia ad imparare
revocation
wymazanie
inizia ad imparare
obliteration
narzeczony
inizia ad imparare
fiancé
narzeczona
inizia ad imparare
fiancée
narzeczeni
inizia ad imparare
betrothed
małżeństwo
inizia ad imparare
matrimony, wedlock
z pierwszego małżeństwa
inizia ad imparare
in first marriage
zawarcie małżeństwa
inizia ad imparare
solemisation of marriage
wielożeństwo
inizia ad imparare
poligamy
dwużeństwo
inizia ad imparare
bigamy
oświadczyny
inizia ad imparare
engagement, marriage proposal
jedna żona, wielu mężów
inizia ad imparare
polyandry
jeden mąż, wiele żon
inizia ad imparare
polygyny
zerwanie zaręczyn
inizia ad imparare
breach of promise of marriage
małżeństwo niedozwolone ustawowo
inizia ad imparare
illicit / unlawful marriage
małżeństwo ważne
inizia ad imparare
lawful marriage
małżeństwo z rozsądku
inizia ad imparare
marriage of convenience
zdolność do zawarcia związku małżeńskiego
inizia ad imparare
capability for contracting marriage
obowiązki małżeńskie
inizia ad imparare
marital duties
przeszkoda unieważniająca małżeństwo
inizia ad imparare
legal impediment to marriage
wierność małżeńska
inizia ad imparare
fidelity, conjugal faith
węzeł małżeński
inizia ad imparare
bonds of matrimony, marriage ties
prawo małżeńskie
inizia ad imparare
mariage law
ślub kościelny
inizia ad imparare
church wedding
małżeństwo morganatyczne (z osobą z niższego stanu)
inizia ad imparare
morganatic marriage, marry somebody with left hand
konkubinat
inizia ad imparare
common-law marriage, cohabitat, concubinage
małżeństwo dopełnione
inizia ad imparare
consumated marriage
małżeństwo dobrze dobrane
inizia ad imparare
well-suited / harmoniuos marriage
rejestr ślubów
inizia ad imparare
register of marriages
zakaz zawarcia małżeństwa
inizia ad imparare
prohibition of marriage
pożycie małżeńskie
inizia ad imparare
conjugal life
małżeństwo między krewnymi
inizia ad imparare
consanguine marriage
małżeństwo na łożu / w obliczu śmierci
inizia ad imparare
marriage in extremis
równouprawnienie
inizia ad imparare
equality of sexes
zapowiedzi
inizia ad imparare
banns of marriage
przyczynianie się małżonków do zaspokajania potrzeb rodziny
inizia ad imparare
contribution of spouses to satisfy the needs of a marriage
akt ślubu
inizia ad imparare
certificate of marriage
powództwo o unieważnienie małżeństwa
inizia ad imparare
claim for annulment of marriage
unieważnić małżeństwo
inizia ad imparare
annul a marriage
rozwiązanie małżeństwa
inizia ad imparare
dissolution of a marriage
pozamałżeński
inizia ad imparare
extra-marital
podstawa unieważnienia
inizia ad imparare
the ground for annulment of marriage
cudzołóstwo
inizia ad imparare
adultery, fornication
separacja od łóża i stołu
inizia ad imparare
separation from bed and board
żyć w separacji
inizia ad imparare
to live separate and apart
ustanie pożycia małżeńskiego
inizia ad imparare
breaking of conjugal relations
uznanie za zmarłego
inizia ad imparare
presumed dead / deceased
pogodzenie małżonków
inizia ad imparare
reconciliation of spouses
obowiązek alimentacyjny
inizia ad imparare
maintenance obligations
majątkowa umowa małżeńska
inizia ad imparare
antenuptial / premaritial / prenuptial agreement
ustawowy ustrój małżeństwa
inizia ad imparare
statutory matrimonial property regime
umowny ustrój majątkowy
inizia ad imparare
contractual matrimonial property regime
ustawowa rozdzielność majątkowa
inizia ad imparare
statutory separation of property goods
posag
inizia ad imparare
dowry, marriage portion
ustawowa wspólność majątkowa
inizia ad imparare
statutory joint/common property
zniesienie wspólności majątkowej
inizia ad imparare
dissolution of joint property
dziecko uznane za ślubne
inizia ad imparare
legitimate child / child declared legitimate
przysposobienie
inizia ad imparare
adoption
uznanie ojcowstwa
inizia ad imparare
recognition of paternity

Devi essere accedere per pubblicare un commento.