Fight Club

 0    40 schede    marcinbialy13
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
pokrzyżować plany
inizia ad imparare
thwart
wywrotowy
inizia ad imparare
subversive
jednoznaczny
inizia ad imparare
unequivocal
troska, zainteresowanie
inizia ad imparare
concern
podświadomy
inizia ad imparare
subconscious
napięcie
inizia ad imparare
tension
sfera, dziedzina
inizia ad imparare
realm
ukryć
inizia ad imparare
to conceal
jednocześnie
inizia ad imparare
simultaneously
dosłowny
inizia ad imparare
literal
pogodzić, pojednać
inizia ad imparare
reconcile
narzucić, nakazać
inizia ad imparare
to impose
uraza, oburzenie
inizia ad imparare
resentment
wyraźny, rzucający się w oczy
inizia ad imparare
conspicuous
sprzeczność, zaprzeczenie
inizia ad imparare
contradiction
nabyć, kupić
inizia ad imparare
purchase
zjawisko, zjawiska
inizia ad imparare
phenomenon, phenomena
pustka, próżnia
inizia ad imparare
void
podpalacz, podpalenie
inizia ad imparare
arsonist, arson
wyjaśnić
inizia ad imparare
to clarify
kołdra
inizia ad imparare
a duvet
głos lektora
inizia ad imparare
voice-over
całkowity, zupełny
inizia ad imparare
utter
centrala
inizia ad imparare
headquarters
ważny, znaczący
inizia ad imparare
significant
dwulicowy
inizia ad imparare
duplicitous
kasa biletowa
inizia ad imparare
the box office
wpływ, działanie
inizia ad imparare
impact
oceniać
inizia ad imparare
to assess
osiągnąć cel
inizia ad imparare
to accomplish the goal
gardzić, pogardzać
inizia ad imparare
to despise
kontrkultura
inizia ad imparare
counterculture
lokowanie produktu
inizia ad imparare
product placement
sprzedaż wiązana
inizia ad imparare
tie-in
towar
inizia ad imparare
commodity
wspaniałomyślny, wielkoduszny
inizia ad imparare
magnanimous
uosobienie, wcielenie
inizia ad imparare
embodiment
zmniejszać, maleć
inizia ad imparare
to diminish
sztuczny, nienaturalny
inizia ad imparare
artificial
nieszczery, fałszywy
inizia ad imparare
insincere

Devi essere accedere per pubblicare un commento.