F2 -karta pacjenta

 0    102 schede    panczmielu
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
karta informacyjna
inizia ad imparare
[hospital] discharge summary
szpital wojewódzki
inizia ad imparare
regional hospital
szpital rejonowy
inizia ad imparare
district hospital
szpital kliniczny -placówka należąca do Uniwersytetu Medycznego
inizia ad imparare
teaching hispital, medical university hospital
szpital kliniczny -placówka terapeutyczno-naukoa
inizia ad imparare
research hospital
przychodnia, ośrodek medyczny
inizia ad imparare
clinic
oddział szpitala
inizia ad imparare
department
oddział w szpitalu klinicznym
inizia ad imparare
ward
pododdział w szpitalu klinicznym
inizia ad imparare
unit
pododdział w innych szpiitalach
inizia ad imparare
ward
zakłady (w szpitalu)
inizia ad imparare
divisions
pracownie (w szpitalach)
inizia ad imparare
labolatories
nazwisko i imię pacjenta
inizia ad imparare
patient's (first) name and surname
księga główna
inizia ad imparare
hospital record/register/ file number
księga oddziałowa
inizia ad imparare
departament(al) record/register. file number
przebywał na oddziale
inizia ad imparare
stayed/was hospitalised at the department
rozpoznanie
inizia ad imparare
Dhn. =diagnosis
status post (stan po przebyciu choroby)
inizia ad imparare
status post (S/P)
morfologia krwi
inizia ad imparare
CBC =Complete Blood Count
krwinki czerwone (erytrocyty, Ery, E)
inizia ad imparare
RBC =Red Blood Cells
krwinki białe (leukocyty, Leu, L)
inizia ad imparare
WBC
płytki krwi
inizia ad imparare
PLT
hematokryt
inizia ad imparare
HCT
hemoglobina
inizia ad imparare
HGB (Hb)
średnia objętość krwinki czerwonej
inizia ad imparare
MCV
OB
inizia ad imparare
(E)SR
osocze krwi
inizia ad imparare
plasma
surowica krwi
inizia ad imparare
serum
mg%
inizia ad imparare
mg/dL
ASPAT (AspAT)
inizia ad imparare
AST
ALAT (AlAT)
inizia ad imparare
ALT
j. m.
inizia ad imparare
IU
badanie ogólne moczu
inizia ad imparare
urinalysis
odczyn
inizia ad imparare
pH
ciężar właściwy (c. wł.)
inizia ad imparare
specific gravity (sp.gr.)
białko (B)
inizia ad imparare
protein
cukier (C)
inizia ad imparare
sugat
nieobecne (nb.)
inizia ad imparare
negative (neg.)
ślad
inizia ad imparare
trace
świeże erytrocyty
inizia ad imparare
normal, isomorphic, intact
zmienione erytrocyty
inizia ad imparare
dysmorphic
pojedyncze
inizia ad imparare
isolatred
nieliczne
inizia ad imparare
few
mierne
inizia ad imparare
moderate
liczne
inizia ad imparare
numerous, many
obfite
inizia ad imparare
abdundant
w preparacie
inizia ad imparare
per sample
w polu widzenia (p.w)
inizia ad imparare
HPF (per high-power field)
RTG
inizia ad imparare
x-ray, radiograph
projekcja
inizia ad imparare
view
projekcja przedniotylna, proj.AP.
inizia ad imparare
a-p view =anteroposterior view
zagęszczenia
inizia ad imparare
density, opacity (policzalne)
zacienienie, cień
inizia ad imparare
shadow
nieprawidłowości
inizia ad imparare
abnormalities
zmiany
inizia ad imparare
lesions
jasność zdjęcia RTG (j.H.)[jednostka Hounsfielda)
inizia ad imparare
HU
tomografia komputerowa
inizia ad imparare
TK, CT
płaszczyzna strzałkowa (obrazu TK)
inizia ad imparare
sagittal
płaszczyzna wieńcowa
inizia ad imparare
coronal
płaszczyzna osiowa
inizia ad imparare
axial
masy/twory patologiczne o podwyższonej intensywności sygnału
inizia ad imparare
hyperintense mass
masy/twory patologiczne o obniżonej intensywności sygnału
inizia ad imparare
hipointense mass
badanie z kontrastem =badanie dwufazowe
inizia ad imparare
contrast-enhanced/contrast CT
badanie ultrasonograficzne, USG
inizia ad imparare
ultrasound, sonography, US
obszar o podwyższonej echogeniczności
inizia ad imparare
hiperechogenic
obszar o obniżonej echogeniczności
inizia ad imparare
hipoechogenic
bez nieprawidłowych odbić
inizia ad imparare
no abnormal reflexivity, without abnormal echo patterns
trzustka USG bez zmian
inizia ad imparare
the pancreas is sonographically normal
cechy
inizia ad imparare
evidence of
odpowiadający
inizia ad imparare
consistent/compatible with
obraz
inizia ad imparare
appearance
nowotwór 9npl)
inizia ad imparare
neoplasm
zmiany typu meta
inizia ad imparare
metastatic lesions/foci
Lek. med
inizia ad imparare
MD
dr med/ dr n. med
inizia ad imparare
MD, PhD
dr
inizia ad imparare
Dr
preparat
inizia ad imparare
specimen
makroskopowo
inizia ad imparare
gross appearance
mikroskopowo
inizia ad imparare
microscopic appearance
utkanie
inizia ad imparare
histology pattern, histological pattern, histologically
margines chirurgiczny
inizia ad imparare
(surgical) margin of excision
epikryza
inizia ad imparare
discharge abstract
przyjęty na oddział z powodu
inizia ad imparare
was admitted to ... on account of
od tygodnia podaje
inizia ad imparare
X gave a one-week history of
neguje
inizia ad imparare
denied
przy przyjęciu
inizia ad imparare
on admission
przy wypisie
inizia ad imparare
at discharge
podmiotowo
inizia ad imparare
a physical examination revealed
kontrolne badanie
inizia ad imparare
follow-up
wypisany
inizia ad imparare
to be discharged
zalecenia
inizia ad imparare
instructions
farmakoterapia/leki
inizia ad imparare
drugs prescribed, medication
3 x 1 tabl.
inizia ad imparare
1 tbl. tid
zgłosić się na wizytę kontrolną do
inizia ad imparare
please report for/arrange a follo-up visit at
dalsze leczenie u lekarza pierwszego kontaktu
inizia ad imparare
treatment to be continued at the primary care physician/facility
ordynator
inizia ad imparare
head of
lekarz prowadzący
inizia ad imparare
attending doctor
badania dodatkowe
inizia ad imparare
accessories, investigations
A Rh+
inizia ad imparare
A Rh positive
zakończenie leczenia
inizia ad imparare
on completion of the treatment
starannie przechowywać
inizia ad imparare
to store X in a safe location
karta informacyjna nie może służyć jako świadectwo lekarskie.
inizia ad imparare
Tjis discharge card may not be used as a medical certificate.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.